A gyógyítás világrendje

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2011. december 01. csütörtök
Új világrend, a gyógyítás világrendje címmel Kellermayer Miklós sejtkutató, egyetemi tanár tartott előadást a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége veszprémi szervezetében. Az előadó a tudomány és istenhit kapcsolatának megszakadásáról, az evolúciós fajelmélet kritikátlan szolgai, nem egyszer ránk kényszerített elfogadásáról, és ennek tragikus történelmi, társadalmi, gazdasági, természeti, demográfiai következményeiről szólt.

Krisztus földi útja során átadta a legfontosabbb tudást tanítványainak:  „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem juthat az Atyához, csak énáltalam” (Ján. 14,6.). Apostolait pedig búcsúszavaiban a világba küldte, hogy tegyenek Krisztus tanítványaivá minden népeket. Hogyhogy megtorpant az evangelizáció? S hova tűnt Krisztus a kereszténységből? – vetette fel bevezetőjében Kellermayer Miklós.

Ma a hétmilliárd fős emberiségből csupán 1,4 milliárd hallott Krisztusról. Dekrisztianizálódott a világ. Sokan vannak az „üzletelő keresztények”, akik a hét 168 órájából csupán egy-két órát fordítanak imára, Istenre, az üdvösségükre, például azzal, hogy elmennek vasárnap egy misére, s ott néhány percet imádkoznak. Két órát üzletelünk az örökéletre, a többit átadtuk a Sátánnak – mutatott rá az előadó. Mi, keresztény magyarok vagyunk a bűnösök ebben leginkább, hiszen más magyarázat nincs az 50 év alatt meggyilkolt kétmillió magyar magzatra. Megzavarodott a tudásunk és a hitünk. Hová tudtuk tenni azt a tudást, amelyet Krisztusban, Krisztus által kaptunk önmagunkról, önmagunk lényegéről, hogy képesek voltunk az evolúciós fajelméletet gátlástalanul és mindenek fölébe helyezni, s ezt tanítják ma gyermekeinknek is az iskolában? – vetette fel a kérdést Kellermayer Miklós.

Ennek most végét kell vetnünk, mert iszonyatos nagy a baj – mutatott rá. Az emberiség egy óriási, soha nem látott váltás előtt áll. Ugyanis rövid időn belül az összes fosszilis szén elfogy, ez tény. Hogy mekkora a baj, azt senki nem tagadhatja. Egészen máshogy süt a Nap, összefüggésben az ózonréteg tragikus megvékonyodásával. A sivatagosodás itt van előttünk. Élvezzük, hogy szépen süt az őszi nap, de nem lehet elvetni az őszi gabonát. Ha süt a nap, bődületes hőség van, ha esik az eső, óriási mennyiség esik.  Mert kivágtuk az erdőket. Az utolsó csepp kőolaj és földgáz az előrejelzések szerint 25 év múlva fogy el. De mivel India és Kína is nagy sebességgel lép be a nagyfogyasztók sorába, ez tíz éven belül bekövetkezhet.

Miért jutottunk ide? Mert mindannyian szolgaian ostobák lettünk. Buzdítottak, áltudományosan érveltek, s mi részt vettünk a magzatok meggyilkolásában, az erdők kiirtásában. Érvényes Illyés Gyula Egy mondata „hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban”. Az életellenes zsarnokság a legtipikusabban mutatja ezt, mert a mi közreműködésünkkel működik. Olyan életforma alakult ki, amely alól nem lehet menekülni. Ma megújuló energia címszóval hat hőerőmű van Magyarországon, ahol egy-egy élő erdőt égetnek el. Pedig tudnunk kellene, hogy azt a széntöbbletet, amit felvittünk a levegőbe, egyedül csak a zöldellő erdők tudják megfordítani.

II. János Pál pápa Evangelium vitae enciklikájában a halál civilizációjának nevezte ezt a helyzetet, s előre jelezte: a tudomány és a technika fejlődésével nyíló távlatok az emberi méltóság elleni új formákat hozzák előtérbe. Sokan jönnek azzal, hogy óriásit fejlődött a technika. Nem igaz, mert ha így lenne, akkor nem volna veszélyben a földön az élet már rég, akkor az élővilágnak sokkal nagyobb biztonságban kellene lennie. A mai állapotok fő oka, hogy a föld mélyéből felhozott kőolaj s a szén áruvá lett; s mi az újkori bálványimádás áldozatai lettünk. A hittől elszakított tudás, a hittel szembeállított tudás ezt a pályát futotta be.

A változást hétmilliárd emberben magában kell elindítani. Krisztus üzenete az volt, hogy az élet forrásához senki nem juthat, csakis általa. Az új világforradalom ezért az élet világforradalma lesz – hangzott el a veszprémi előadáson. 

Már 1972-ben egy hustoni Nasa-konferencián elhangzott: az űrkutatás legfontosabb eredményének tekinthető, hogy megtanult az ember a hidrogénnel bánni, megtanult  a hidrogénnel motorokat működtetni biztonságosan – emlékeztetett Kellermayer Miklós. Rámutatott: ez, csakis ez lehet civilizáviónk gyógyulásának útja, hiszen ugyanez az energiafolyamat történik a növényekben is. Hogy föl fog lélegezni a természet, ha az energiát ezentúl hidrogénnel nyerjük majd! Képzeljük csak el: a kipufogócsőből tiszta víz fog távozni. Ez a gyógyítás új világrendje: hogy a teremtett világ, amelyet Isten adott használatunkra, visszanyerje egészségét. A vízből nyert hidrogénnel felszabaduló energiát atomreaktorokban kell gyűjteni. Nem az élővilág újra elégetésével energiaigényünket kielégíteni, mert az fölborítja a világ rendjét.

Toldi Éva/Magyar Kurír

(gj)