Ferenc pápa a karizmatikus megújuláshoz: Szolgáljatok együtt mindenki javára!

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2019. június 09. vasárnap

A VI. Pál teremben fogadta szombaton délben Ferenc pápa a Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálatának hatezer tagját, akik lelkes énekszóval fogadták a Szentatyát pünkösd vigíliáján.

Hozzájuk intézett beszédében a pápa a megújulási közösség új és egyetlen szolgálatára emlékeztette őket: a Lélek keresztségét osszák meg az egész Egyházzal; szolgálják az Egyház, Krisztus teste egységét és legyen gondjuk a szegényekre.

„Krisztus él!” – énekelték a megújulási közösség tagjai, amit a pápa beszéde elején rögtön megköszönt, emlékeztetve a megújulás 52 évvel ezelőtt megkezdődött útjára. Ez a megújulás Szent VI. Pál pápa szavaival az „Egyház javát szolgálja”. A CHARIS, vagyis a Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálata a karizmatikus család tagjainak egymás közötti közösségét jelzi, mintegy a Szentlélek hatalmas erejű jelenlétének megnyilvánulásaként, az egész Egyház javára. Mindnyájan ugyanabból a Lélekből születtünk meg, kicsik és nagyok, idősek és fiatalabbak, a nagy Test, vagy egy kisebb közösség szolgálatában állva, mindnyájan egy olyan egészet alkotunk, mely több, mint a részek összessége.

Ferenc pápa beszédében a közösség új és egyetlen szolgálatának gondolatát elemezte. Utalt a római nagycirkuszban tartott korábbi összejövetelükre, amikor az „újdonság” megjelenését értelmezte. Az „új” megjelenése ugyanis mindig „destabilizálhat”, bizonytalanná teheti a fennálló helyzetet. Igen, kezdetben fennáll a bizonytalanság érzete a változások kapcsán, amit az új dolog megjelenése okoz. Emberi dolog az újjal szembeni félelem, de ez nincs így a lelki embereknél – szögezte le a pápa és a Jelenések könyvét idézte, melyben az Úr így szól: „Íme, én újjáalkotok minden dolgot” (Jel 21,5). Isten újdonságai mindig áldást jelentenek, mert szerető szívéből erednek. Ám fönnáll mindig annak a kísértése, hogy így szóljunk: „Jól van úgy, ahogy van, miért kell ezen változtatni. Hagyjuk a dolgokat, ahogy vannak, amikor nem tudjuk, hogyan csináljuk! Ez a gondolat nem a Lélektől ered, legalábbis nem a Szentlélektől, de talán az evilág szellemétől igen! Ne essünk tehát ebbe a tévedésbe, hiszen az Úr maga mondja: „Íme, én újjáalkotok mindent!”.

Egyetlen a szolgálat, mely a Lélek által teremtette karizmatikus közösségek egészét szolgálja, szerte a világon. Nem arról van szó, hogy az egyik szervezet adott dolgokat szolgál, a másik másokat és így tovább – pontosított a pápa. A szolgálat nem kormányzást jelent, hanem szolgálást. Az Egyházban a kormányzás is szolgálatot jelent, de a tiétek nem kormányzás, hanem szolgálat - mondta. Nektek másféle igényeket kell kielégítenetek és kísérni az úton járást, a lehető legjobb módon.

A kommunió, a közösség témáját részletesen kifejtette a pápa, jeleként annak, hogy ezt tartja a legfontosabb dolognak. Forduljunk mindnyájan ugyanazzal a szívvel az Atyához, hogy tanúságot tegyünk az egységről a különbözőségben, a karizmák különbözőségében, ahogy azt a Lélek elindította 52 évvel ezelőtt. „Hosszabbítsd meg a szent sátor köteleit, és erősítsd meg a szegeket, mert kiterjedsz mindenfelé” – idézte a Szentatya Izajás próféta szavait (Iz 54,2) –, hogy mindnyájan együtt tudjatok állni, ugyanazon családnak a tagjaiként. Ebben a családban csak egyetlen Atya, Isten van, egyetlen Úr Jézus Krisztus és egyetlen éltető Lélek! Itt a családnak egyetlen tagja sem fontosabb a másiknál, sem kor, sem tudás, sem tehetség szempontjából, mert mindnyájan ugyanannak az Atyának a szeretett fiai. Ferenc pápa megjegyezte, hogy örömmel észlelte a Katolikus Karizmatikus Megújulási Közösség Nemzetközi Szolgálatában a fiatalok jelenlétét. Ők az Egyház jelene és jövője. A pápa örül, hogy megmutatják magukat és gyakorolják az őket megillető felelősségüket.

Ferenc pápa örömének adott hangot a Malines-i dokumentumok közzétételéért. Többször említette már a közösség tagjainak, hogy a kegyelem áradása dokumentumának tartja. Arra a kérésükre, hogy a pápa és az Egyház mit is vár a karizmatikus megújulás egésze szolgálatától, a következő választ adta: Osszátok meg a Szentlélekben való megkeresztelkedést mindenkivel az Egyházban. Ez egy kegyelem, amit kaptatok, osszátok hát meg másokkal. A megújulási közösség szolgálja az Egyházat, a Jézus Krisztusban hívők közösségét. Végül szolgálják a szegényeket, a bármiféle – fizikai vagy lelki – szükséget szenvedőket. Ez a három dolog – keresztség a Szentlélekben, Krisztus testének az egysége és a szegények szolgálata – a szükséges tanúságtétel, mely a világ evangelizációjához kell, ám ez nem lehet prozelitizmus, hanem csak tanúságtétel. A szeretet tanúságtétele, amit a többiek észrevesznek: Nézzétek, ezek hogyan szeretik egymást! Evangelizálni annyit jelent, mint szeretni, vagyis megosztani Isten szeretetét minden emberrel. Karizmatikus mozgalom, a Szentlélek kegyelmének árama, légy tanúságtevője ennek a szeretetnek! – zárta beszédét Ferenc pápa a Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálatának hatezer tagjához a VI. Pál teremben tartott kihallgatás során.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés