Beszámoló a Pünkösdre felkészítő kunszentmártoni lelkigyakorlatról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2015. május 20. szerda

 "...Isten kegyelméből sokan kinyitották szívüket Isten felé. Többen sok évtized után szabadultak meg terhüktől és meggyóntak és megáldoztak..."

 "A törökbálinti (és környékbeli) Alfa-kurzusra járók zárt, háromnapos lelkigyakorlata volt Kunszentmártonban. Rendkívül szíves vendéglátók fogadtak minket szeretettel. Mindennap Fábián atya által celebrált misén vettünk részt, amelyen az Alfás fiatalok zenészei szolgáltatták a zenét és felolvasták az aznapi evangéliumot.

  Sipos Gyula tartotta az előadásokat, melynek elsö napi témája a HIT -ről szólt. Kifejtette, hogy a  ( teológiai ismeretek ) nem egyenlő a hittel. A Szentlélek hívásakor időnként félre kell tolni a "teológiai tudásunkat", mert az akadálya lehet a hit elmélyülésének. A hit egy idő után mindig ütközik a szokásainkkal , ha előre lépek hitben (Jézus mellett döntök) akkor az én egyéni szokásaimnak össze kell omlania. Új életet kell kezdenem. Az erkölcsös élet sem tesz önmagában kereszténnyé, hiszen minden vallásban lehetnek erkölcsös emberek.

A HIT Isten kegyelme  

Erre vágyódni kell. A HIT jelenti egyrészt a kilépést önmagamból Krisztus világába, másrészt kilépés a természetes szokásaimból. Harmadrészt kilépés - e világ hatalmai alól.  De ez nem a világból való kifelé mozgást jelenti hanem a mennybe való befelé mozgást jelenti.

A Szentlélek radikalizmusa

Pünkösd, a Szentlélek eljövetele új alapokra helyezi a zsidó (és keresztény) hitet. Hiszen az ószövetségi monoteista hit az egy Isten létezése, a zsidó nép hitvallása - ehhez képest az első tanítványoknak sok mindent újra kellett gondolniuk: a szentháromságban hisznek (egy Isten három személyben), a messiás nem politikai vezér, hanem a szenvedő szolga...

Az előadás után kiscsoportokban megbeszéltük a hallottakat és egymásért imádkoztunk.

 Délután előadás föbb témái: Isten terve az életünkben, a Szentlélek felkenése, hit és hitetlenség, a hit és az életszentség különbözősége.

Isten jobban hisz bennünk mint mi saját magunkban. Isten nem véletlenül visz bele helyzetekbe, és nem véletlenül ad képességet, tehetséget. Ha elhiszem az én életem igazságát, Isten el kezd cselekedni.

 Példa: Dávidot gyerekkorában kiválasztották, királlyá kenték, de hosszú utat kellett bejárnia, míg valóban Izrael királya lett.  

Mózes kiküldi az ígéret földjére a megfigyelőket, de csak Józsue és Kaleb hisz, ezért 40 évig tovább tart a pusztai vándorlás és az a nemzedék nem juthat be az ígéret földjére - csak a következő tud hinni Istennek.

A hit és az életszentség - általában összekeverik a két fogalmat. Az életszentség olyan mint egy nagyító gyújtó fókusza, ami által a kegyelem nagy hatékonysággal tud működni.

Jézus Krisztusnak is   szüksége volt hitre. Hitte, hogy áldozatáért meghallgatásra talál. Még több nagyon fontos és érdekes témáról esett szó a későbbiekben, ezen a második napon melyett  most is nagy élvezettel hallgattunk.

A szentmise után Gyula feltette  a  kérdést, hogy ki szeretne a nyelveken való imádkozás ajándékában részesülni. Elötte Fábián atya imádkozott nyelveken amit a Gyula lefordított - egy Istentől jövő lelki tanítást kaptunk a nyelvek magyarázata által. Hatalmas élmény volt nekünk. Végül közülünk ketten részesültek ebben a kegyelemben.

 Utolsó nap vasárnap reggel misével kezdődött. Majd a természetfölötti világ törvényszerűségeiről  hallottunk előadást.

 Minden nagy világvallásban vannak sejtések Istenről, de a sejtések és az Istentől Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatás között sok külömbség van. Ma az a veszély is fenyeget, hogy sokan a népi hagyományok mögé bujtatják saját hamis elképzeléseiket. (sámánizmus) Mi tudjuk, hogy létezik a sátán, aki egy gonosz csaló mert jónak tünteti fel a rosszat. Küzdenünk kell ellene a Szentlélek segítségével..

 A XX. század sötét volt és tragédiákkal terhes. Mégsem győzött a sátán. A XXI-ik század azonban az Istené. Isten megújulást hoz a világnak, és Magyarországnak is. Erre két próféciai jel is mutat 2000-ben bevitték a szent koronát a parlamentbe, ez a keresztény államiság nagy szimbóluma, megvalósulási lehetőségének jele. A másik jel pedig az új Alaptörvény, amely úgy kezdődik : Álld meg Isten a magyart!

 Tanúságtételekkel zárult a lelkigyakorlat. Isten kegyelméből sokan kinyitották szívüket Isten felé. Többen sok évtized után szabadultak meg terhüktől és meggyóntak és megáldoztak. Úgy gondoljuk, hogy a Szentlélek által feltöltődve és hitünkben megerősödve töltöttük el együtt ezt a 3 napot. Ezúton is köszönetet mondunk Fábián atyának, vendéglátóinknak, Sipos) Gyula előadónak és a szervezőknek.

Kökény Magdi és Somogyi Margit"

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés