Beszámoló a Szeretet Földje Misszió 2013. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2013. december 29. vasárnap

Hisszük, hogy Isten akarata az Ő országának, mint a Szeretet földjének az építése, minden számunkra lehetséges eszközzel, ahol az  emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Ahol Isten áldása alá kerül az egész teremtett világ, mindenki lehetőséget kap  képességei és tehetségei kibontakozásához, és az emberek megerősítik egymást a szeretet útján.

2013. évi tevékenységeink (a munkatársak és szolgálók egyházközségeikben végzett munkáin túl) :

Állandó programjaink: Törökbálinton a hétfői esti nyitott közösségi összejövetel a plébánián, a keddi és csütörtöki szentségimádás a Szeretetláng-kápolnában (aminek mi vagyunk a fenntartói is), valamint ugyanott negyedévenként az utolsó szombati lelki napok, cigánymisszió, gyógyító összejövetelek és lelki napok szervezése - ezen túl segítjük az egyházközségeink életét az igeliturgiák, imaórák tartásával, a templomi szentségimádások szervezésével, adományok gyűjtésével, szervezési munkákkal is. Programjainkról folyamatosan lehet tájékozódni a honlapunkon keresztül (szeretetfoldje.hu), azon kívül a negyedévente kiadott ingyenes újságunkból. Állandó missziós munkáink:

- cigány-misszió – ide tartoznak a rendszeres családlátogatások Érden, a havi cigány-mise, a Cigányélet című könyv kiadása és a hozzá kapcsolódó zenés műsor (ez utóbbit Törökbálinton, Érden, Százhalombattán és Budapesten mutattuk be). Tarnóczi Marika, programunk vezetője 25 éves munkája elismeréseként magas állami kitüntetést vehetett át!

- Nemzeti Imanap, imaalkalmak, evangelizációs és missziós összejövetelek szervezése, előadások, gyógyító összejövetelek és lelki napok szervezése és lebonyolítása az egész országban – lásd lentebb bővebben,

- közösségek segítése közbenjáróimaszolgálattal és zenei szolgálattal,

- valamint a sajtó-apostolság a honlapunkon, (www.szeretetfoldje.hu), az ingyenes kiadványainkon és könyveinken keresztül is.

Néhány dologról bővebben:

- 2013. január 18-ára kilencedik alkalommal szerveztük országosan a Nemzeti Imanapot (Január 18, Szent Margit ünnepe). A füzeteket, a plakátokat és a kedvezményes árú missziós kiadványokat eljuttattuk és mindenkinek, aki kéri, és igyekszünk növelni a hazánkért és nemzetünkért imádkozó keresztények számát. Ezen kívül idén elkezdtük a Jerikó Magyarországért imalánc szervezését is.

- Missziós alkalmaink száma tovább növekedett. Összesen 29 gyógyító összejövetelt tartottunk szerte az országban (Tahitótfalu, Törökbálint, Köveskál, Budapest, Vác, Pomáz, Érd, Szigetmonostor, Sopron, Torbágy, Nógrádmegyer, Akasztó, Mohács, Edelény, Makkosmária, Sülysáp, Felsőszemeréd – Szlovákia -, Gyál, Székesfehérvár, Szolnok) és 34 egyéb előadást (iskolai, Szentlélek-szemináriumi, Alpha-kurzus és egyéb), valamint Törökbálinton egy saját Szentlélek-szemináriumot és közösségünk tagjai az egyházközséggel közösen több Alfa-kurzust. Tartottunk 14 lelki napot, és az immár hagyományos három napos nyári lelkigyakorlat is Kunszentmártonban.

- 2013-ben is megtartottuk szeptemberben a Szeretet Földje Találkozót (gyógyító lelki nappal és kiállítással.)

- Szerveztünk négy képzőművészeti kiállítást (Törökbálint, Budapest, Ercsi), nyáron tartottunk egy hatnapos alkotótábort a végén szintén kiállítással.

- Ingyenes kiadványaink közé tartozik az új Imádságok hazánkért 2. imafüzet. A Szeretet földje ingyenes időszaki kiadványunkat negyedévente adjuk ki és postázzuk mintegy 600 címre. Ezen kívül terjesztjük kedvezményes árú missziós kiadványainkat is. A Szeretet földje honlap napi látogatottsága 300-400 fő között van.

- Bekapcsolódtunk több nagyobb esemény munkáiba is, szervezőként és résztvevőként. Ilyenek voltak többek között a törökbálinti lelki programok, a Szeretetláng Országos Találkozó, a Regionális Karizmatikus Találkozó, váci kiengesztelődési találkozó, cigány karácsony, stb.

- Továbbra is lehetőséget és segítséget biztosítottunk adománygyűjtésre az Alapítványon keresztül más – céljainkkal egyező – szervezeteknek.

Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, valamint magánszemélyek anyagi támogatása tette lehetővé.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Imádkozunk értük és minden jótevőnkért!

Köszönjük a 2013-ben kapott 1%-os támogatást is, amelynek összege 452.778 Ft volt. Ezt az összeget a Nemzeti Imanap szervezésére, ingyenes kiadványaink nyomdaköltségére, postai és az Alapítvány fenntartásához szükséges költségekre fordítottuk. Továbbra is bízunk segítségükben és közreműködésükben. Kérjük ha tehetik, az 1% felajánlásával segítsék munkánkat: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány, adószám: 18684319-1-13. Munkánkat támogatni lehet alapítványi számlaszámunkon keresztül is (10700268-04975106-51100005) vagy a postacímünkre (2045 Törökbálint, Templom u. 13.) feladott adománnyal. Bővebb információ a 06-30/33-88-245-ös telefonszámon, az levélcímen, vagy a www.szeretetfoldje.hu honlapon.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula                                                                           2013. december 29.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés