Beszámoló és tanúságtétel a váci gyógyító alkalomról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2013. augusztus 24. szombat

2013. augusztus 16-án, pénteken lementem Vác -Deákvárról a Piarista templomba családfa gyógyító szentmisére, ahol rendszeresen szoktam szolgálni mise után a közbenjáró szolgálatban.

     Több testvérnek megígértem, hogy ott leszek , még a szoros rokoni ismerőseknek is. Aznap az egész héten 5 gyermekem mellett még + 2 kicsike volt rám bízva. Nagy dilemmám volt, hogy a két szolgálat közül most hol is álljak helyt. Végül kértem Jézus drága Szent Vérét az otthoniakra és a három nagyobb gyermekemre rábíztam a két vendég kicsit estére. Úgy éreztem ezt Jézus nagyon megáldotta, mire későn hazaérkeztem az öt gyermek egy szobában aludt matracokkal összeforgatva békésen.
        A templomba, érve énekek és imádságok között léptem be. Beálltam lelkiatyámhoz gyónni. Számomra nagyon fontos tiszta szívvel közbenjárni,hogy alkalmas eszközei lehessünk az Úrnak. Így tudunk keze, lába, szája és a szíve lenni, ha átadjuk magunkat Neki. Míg sorba álltam, Sípos Gyula elkezdte a tanítását, buzdítását. Sajnos nem sokat hallottam belőle, mert sorra kerültem. De általában Gyula arról szokott beszélni, hogy Jézus nem csak 2000 évvel ezelőtt gyógyított hanem most is.
        Ez itt is valóság volt. Jézus sok dologban igazolt, hogy miért is kellett lent lennem.  Még sorba állásomnál odajött hozzám egy volt fogvatartott, aki a börtönben tért meg. Három társával lakik Vácon, a Püspökatyánk segítségével kaptak lakást. A mi közösségünk a Két Szent Szív Karizmatikus Közösség. Többször voltunk még bent nálunk a börtönben evangelizáción, dicsőítésen, közbenjáráson. Most kiszabadulva közösségünk tagjai lettek egy pár hete. Javasoltam nekik a családfa gyógyító szentmisét. Nagyon értékelték az alkalmat.
       Gusztáv aki mellém lépett gyónás előtt azt kérte tőlem, hagy beszéljenek a Mécs Szeretet Szolgálatunkról, amit otthon élnek meg. Mondtam neki, hogy ebben nem én vagyok az illetékes, hanem Bocsa József atya. A gyónásom után jelezte az atya, hogy mise után sor kerülhet a tanúságtételünkre. Gyóntatószékből kijövet letérdeltem közvetlen az Oltáriszentség előtti térdeplőre. Nagy öröm és béke járt át. József atya utána áldást jött adni, de előtte odaszólt, hogy az olvasmányt olvassam majd föl. Azt a részt olvastam amikor Józsue bevezeti a választott népet
az ígéret földjére harcok közepette. A mi közösségünkben is sok harcot kellett átélni, hogy megtehessük az Úr akaratát. De az Úr minket is végig táplált és ellát most is eledellel.
       Szóltam a fiúknak, hogy megkapták az engedélyt a beszédre. Míg a szentmise alatt gyógyultak az őseink és mi is jelenlevők, a nagy Szent Mihály ima felszabadított mindannyiunkat. Gyula pedig próféciákkal erősítette meg a testi-lelki gyógyulásokat. Gusztáv és Sanyi tanúságtételét hallgatva a templomi közösség tátott szájjal hallgatta és sok-sok megtérés történt.  Az én rokonomnak is egy óriási lökés volt az Úr felé, őket hallgatva.Lehet odabent a börtönben megtérni és idekint újjászületett életet élni.
Ezalatt Szentolajjal kent meg az atya. Gyula gyógyító imádságban odatette többesszámban szervezetünket, szerveinket, hogy Jézus gyógyító ereje járja át. Az egyéni közbenjárásnál, amit párban végzünk, kiemelnék két hölgyet. Múltkor székestül hozták az egyiket hozzánk, most pedig saját lábán jött oda teljesen kicserélve. Egy elvált édesanyának jelezte az Úr, hogy a gyerekei akkor fognak hitre térni, ha újból visszarendeződik a kapcsolatuk és áldást kapnak rá. Ez az édesanya nagyon sírt, de megígérte,mindent megtesz, hogy Jézusnak engedelmeskedjen. Áldd meg Uram ezt a családot! Diadalmaskodj sok ember és család életében!
    Dicsőség az Úrnak mindenért!
2013.08.23., Límai Szent Róza napján            
Berczeli Jánosné Ilona