Nevelődés a szolgálatra, gyógyulás

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2013. május 17. péntek

Az „utolsó idők”, vagy inkább a mai világváltozás embere számára nagy kihívást jelent az Igazság felismerése.  Azonban így volt ez az Úr Jézus idejében is, ezért az Ő Tanítása, szavai, minden tette és kijelentése mértékadó „lelki út” a mi számunkra.

Mielőtt Jézus eltávozott volna a tanítványai köréből, egy alkalommal így szólt: „Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön Ő, az Igazság Lelke, elvezet titeket a teljes Igazságra.” (Jn.16/ 12-13.)

Az Igazság pedig, Isten Igazsága magasan fölötte áll minden földi igazságnak. Így valójában az ember nem is tudná megismerni azokat, és nem is volna képes az Úr Jézus által mutatott utat végigjárni a Szentlélek segítsége nélkül.

A Harmadik Isteni Személy folyamatosan támogatja az embert az Igaz Út végigjárásában. A Szentlélek a Híd Isten és az ember között: Bölcsességével tanít, rávezet az Igazságra, valamint Ajándékaival megnyitja az emberbe Isten által elrejtett képességeket, és az illető ezzel meghívást kap az Isteni Szeretettel és Hatalommal való együttműködésre, mint ahogy az, az apostoloknál is történt.

Szent Pál pontosan meg is fogalmazza, hogy a Szentlélek Ajándékai által milyen feladatokhoz ad Isten képességeket az embernek. Ezek pedig a következők: „A hívőket ezek a jelek fogják kísérni: Az Én Nevemben ördögöket űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek majd a kezükbe, és ha valami halálos mérget isznak, nem árt meg nekik. Betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak.” (Mk. 16 / 16-18.). Más helyen pedig ezt mondta Jézus: „Ő egyeseket apostolokká, ismét másokat prófétákká, ismét másokat evangélistákká, pásztorokká, és tanítókká tett. …” (Ef. 4 / 11.) Ahhoz, hogy az ember ezt a magasztos, feladatot jelentő elhívást Istennek tetsző módon tudja megvalósítani, ahhoz a Szentlélek folyamatos, „több szinten történő nevelésére” van szükség.

A felkészülés tehát folyamatos, bár hol több, hol kevesebb időt vesz igénybe. Ezt a tanítást, a léleknek ezt a belső útját, ami a mindennapi életünkbe van belefűzve, a Szentlélek vezeti, Isten által meghatározott módon, és 7 csoportba sorolt Ajándékai által segíti, és egyben biztosítja is a „spirituális vállalkozó” útjának végigjárását.

A legnagyobb feladatra való felkészülést azonban Maga az Úr Jézus személyesen vezeti, a Szentlélek által, valahogy úgy, mint ahogy a keresztényüldöző Saulból Szent Pált formált. Megtérése után elvonult a világtól, és az Úr Jézus három évig tanította, mielőtt Pál az apostoli küldetését megkezdte volna. Isten „nevelése” ma is ehhez hasonlóan történik.

Végül pedig eljön az áldott pillanat, amikor az Isteni Kegyelem a végleges felkenést megadja, és a kiválasztott megkapja a már működésbe állított Karizmák által az előbbi „küldetések valamelyikét”.

Mindez a folyamat, amit leírtam, a Karizmák fokozatos megnyílása idején kisebb-nagyobb feladatokkal, „gyakorlási lehetőségekkel”, olykor komoly próbákkal is együtt jár.

Hogy kézzelfoghatóbbá tegyem mondanivalómat, most a „gyakorlásra”, és a Szentlélek „folyamatos működésére” nézve hozok egy élő példát.

Nagyjából talán másfél évvel ezelőtt csatlakoztam a SZERETET FÖLDJE által szervezett gyógyító találkozásokhoz, amelyek a SZENT GELLÉRT KÖNYVESBOLT termében, (Bp. Kossuth L. u. 1.   T. 337-28-79.), minden hónap utolsó csütörtökjén, fél 7-kor kezdődnek.

A gyógyító alkalmak nyitottak.

Kezdetben nem voltunk sokan, Sipos Gyula vezetésével énekeltünk, imádkoztunk, tapasztalatainkat mondtuk el. A Szentlélek meghívása után elkezdődött a gyógyító imaszolgálat. Eleinte nem voltunk túl bátrak. Amíg 1-2 ember szeretetszolgálatot végzett, addig a többiek énekeltek, vagy imádkoztak. Lassan erősödött a kis csapat. Jobban megismertük és elfogadtuk egymást, feloldódott a hangulat. A nagyobb oldottságban elkezdtek eredmények születni, Isten Kegyelme apró kis „sikertörténetekkel” is erősített bennünket. Egyre bátrabbak lettünk, és egyre nagyobb eredmények születtek. Elkezdtünk örülni egymás örömeinek, főleg azoknak, amelyek e kis csoportunkból indultak ki. Imacsoportunk „tanult”, és erősödött a történetek által.

Ma már konkrét gyógyulási eseteket is elmondhatunk, amelyek bizonyítják az Úr dicsőséges munkáját és a Szentlélek gyógyító szeretetét szívünk fájdalmai, lelki megtorpanásunk, gondolati bezártságunk, és testi bajaink felett.

Mások történeteit meghagyom, hogy ők mondják el, én a magam által megtapasztaltakból mondok most egyet, amely mindig hálával és örömmel tölt el, amikor rágondolok.

Az történt, hogy valakinek az imacsoportunkból nagyon komoly övsömöre volt, Sem ülni, sem állni nem bírt huzamosabb ideig, néha még a fekvés is fájdalmas volt a bőrkiütés miatt. Nagyon erős gyógyszereket szedett. Egy alkalommal, amikor nem bírta már tovább, imát kért. (Itt kiemelném, hogy az ő kérése fontos volt, ugyanis, addig nem kérte, hogy imádkozzunk érte.)

Körülvettük, és közösen folytattuk tovább az imát, aminek sorrendjében éppen egy hálaadó ima következett. Ez alatt történt valami… Amikor az illető felemelkedett, közölte, hogy sokkal könnyebben van, és egyáltalán nem fáj semmije. Ez volt az a pillanat, amikortól egyáltalán nem szed egy szem gyógyszert sem. Meggyógyult. Több, mint fél éve történt mindez, az illetőnek azóta sem kellett egy szem gyógyszert bevennie, orvosi vélemény szerint is teljesen meggyógyult.

Hogy én mit éreztem a váratlan esetben, akkor, amikor mindez történt, azt nem igazán tudom elmondani, talán csak annyit, hogy olyan különösen erős, hatalmas szeretet-érzés járt át, ami még most is „előhívató”, amikor a történet eszembe jut. Mi ott valamennyien gyógyultunk.

Azt hiszem, ezek a megállapítások fontosak. Mert az egy pillanat alatt történő gyógyulások, amelyek nem térnek vissza, és közben örömöt hoznak, szeretetet erősítenek, békét adnak, és megváltozott életet indítanak el, azok biztos, hogy az Úr Jézustól származnak, mart a Vele való szeretetkapcsolatunk erősödik általa. Ez egy fontos jellemzője az Ő Isteni gyógyításának.

(Ez az eset pont nem ebben a közösségben történt, de azért tartom idetartozónak mégis, mert az az elfogadás, megerősítés, egy kis „bátorság-növelés”, amit a Szeretet földje „kihelyezett csoportjában” tapasztaltam, hozzájárult az eredményhez.)

A gyógyulások mellett köszönöm Istennek a kezdeményező embereket, akiknek feltétlen, és Istenhez kapcsolódó jó szándéka és elfogadása másoknak is erőt, bátorságot, és tiszta, megnyíló szeretet ad a továbblépésekhez. És köszönöm az elfogadó testvéreket is, ahol mindez megvalósítható.

Isten Áldása hasson át minden, Istenhez kapcsolódó ember munkáját!

2013. 05. 14.                                                                                     Sok szeretettel: M.G.Mária

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés