Beszámoló a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány 2007. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Mi a Szeretet földje? Egy szívünkben dédelgetett kép, de egyben Isten országának megvalósulása is közöttünk, ahol az  emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Lehetőségeket teremtenek  képességeik és tehetségeik kibontakozásához, és megerősítik egymást a szeretet útján. Ezt szolgálja a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány is a maga eszközeivel, együttműködve minden lehetséges partnerrel: emberekkel, közösségekkel és szervezetekkel egyaránt.

 

- Negyedik alkalommal szervezzük országosan a Nemzeti Imanapot (Január 18, Szent Margit ünnepe). A megszokott ingyenes imafüzet mellett most megjelentettünk egy új, ökumenikus elmélkedő füzetet (és plakátot) is, mert sok helyütt a testvér-felekezetek is bekapcsolódtak az Imanap szervezésébe. 
- Gyógyító összejöveteleket tartottunk több helyütt az országban. Néhány helyszín: Budapest, Törökbálint, Eger, Vác, Csatka, Sásd, Siklós, Nógrádmegyer (Törökbálinton és Vácott többször is…)
- Iskolai felvilágosító előadásokat tarthattunk Budapesten 4 általános iskolában és gimnáziumban a drogokról, függőségekről, a korai szexualitásról, stb.
- Megtartottuk Törökbálinton a szokásos lelkigyakorlatokat és a Szeretet Földje hétvégét (kiállítással, gyógyító összejövetellel, stb.), (de lelkigyakorlatot tarthattunk pl Nyáregyházán is…).
- Részt vettünk a Városmisszión – az Oktogonnál volt egy missziós sátrunk egész héten át, ahol változatos programokkal, az evangélium hirdetésével és imaszolgálattal készültünk minden nap.
- Továbbra is kiadjuk ingyenes kiadványainkat: az imafüzeteket, a felvilágosító szórólap-sorozatot a tizenéveseknek (drogokról, abortuszról, függőségekről, a helyes életvezetésről, stb.) és füzetet, a plakátokat és rendszeresen megjelentettük a két ingyenes időszaki kiadványunkat (Élő Szeretetláng, Fordulat). Újra kinyomtattuk a keresett, de már elfogyott ingyenes füzeteket és újat is adtunk ki…
- Ősszel elindítottuk az ingyenes Szeretet Földje Missziós Iskolát, amelynek célja a misszióslátásmód és gyakorlat kialakítása a résztvevőkben.
- Alapítványunk továbbra is szeretné elősegíteni a kreativitás és alkotókészség kibontakozását. A Zarándok Kiadóval együttműködve a zarandok.hu honlapon a képzőművész galéria mellett létrejött az irodalmi galéria is, mindkettőben egyre több alkotó bemutatkozásával. Támogattuk több könyv megjelenését, valamint képzőművészeti kiállítást.
- Bekapcsolódtunk több nagyobb szabású esemény munkáiba is, szervezőként és résztvevőként. Ilyen volt többek között a törökbálinti egyházközségi zsinat, (valamint a lelki napok, házas találkozók helyben), a Szeretetláng Országos Találkozó, Regionális Karizmatikus Találkozó, Igaz Élet Istenben Találkozó, Esperes-kerületi Találkozó, Szent István Könyvhét, Országos Ökumenikus Imanap a SYMA-csarnokban, a zarándok honlap baráti találkozói, stb.
- Továbbra is lehetőséget és segítséget biztosítottunk adománygyűjtésre az Alapítványon keresztül más – céljainkkal egyező – szervezeteknek. Így tudtuk támogatni a Lendvai Károly Férfikórust és az óvodába fel nem vett gyerekek számára szervezett keresztény baba-mama klubot (délelőtti foglalkozások) valamint a törökbálinti Római Katolikus Egyházközséget.

Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, valamint cégek és magánszemélyek anyagi támogatása tette lehetővé. Köszönjük a 2007-ban kapott 1%-os támogatást is. Ennek összege 1.068.000 Ft volt. Az összegből 120.000 Ft-ot a Baba-Mama klub, 120.000 Ft-ot a Lendvai károly Férfikórus, 400.000 Ft-ot a római katolikus egyházközség kapott, 100.000 Ft-ot a zarandok.hu támogatására, 260.000 Ft-ot a Nemzeti Imanap költségeire, 68.000 Ft-ot pedig az Alapítvány költségeire fordítottunk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.
Imádkozunk értük és minden jótevőnkért! Továbbra is bízunk segítségükben és közreműködésükben.
Kérjük azt is, ha tehetik, az 1% felajánlásával segítsék munkánkat: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány Asz.: 18684319-1-13.  (Bővebb információ a 23/330-585-ös, a 30/3388-245-ös telefonszámon
Tisztelettel: Sipos Gyula alapítványi képviselő, 2008.01.09.