Együtt az Atyával és a Fiúval

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 09. kedd

"Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja.” (Jn 8,21–30)
Mi tudjuk, miben leli tetszését az Atya, hiszen azt tanította és cselekedte elénk a Fiú. Nincs más dolgunk, mint nekünk is ugyanazt tenni...
Drága Jézus! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljuk, Te szavaidat szóljuk, Te cselekedeteidet cselekedjük, szívünk és életünk egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)

Jézus önvallomása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 08. hétfő

Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12–20)
Ez Jézus önvallomása. De vajon elhisszük-e ezt neki és akarunk-e az Ő világosságában járni?
Drága Jézus! Kérünk, világosítsd meg értelmünket, emlékezetünket és akaratunkat, hogy azt gondoljuk, akarjuk és cselekedjük, amire Te tanítasz minket! Ámen.  (S)

Isten nagylelkű szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 07. vasárnap

Jézus szavai: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” és "Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,1–11)
Isten megbocsátó, irgalmas szeretete egyben felhívás nekünk minden ítélkezés és bűn elkerülésére.
Drága Jézus, kérlek segíts, hogy nagylelkű szereteted ne könnyelműségre, hanem a bűn nélküli élet akarására vezessen minket! Ámen.   (S)

Halló szívet adj nekem

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 06. szombat

"A szolgák akiket Jézusért küldtek, nélküle tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták őket: Miért nem hoztátok őt ide? A szolgák mentegetőztek: Ember így még nem beszélt!” (Jn 7,40–53)
A szolgák meghallják azt, amit az urak nem akarnak meghallani. Mi vajon melyikek vagyunk a kettő közül?
"Kihez mehetnénk Uram? Az örök élet igéi nálad vannak!" Ámen.   (S)

Jézus önvallomása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 05. péntek

"Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.” (Jn 7,1–2.10.25–30)
Ha tudni akarod, milyen az Atya, figyeld a Fiút, akiben az Atya kinyilatkoztatta önmagát.
Áldunk és magasztalunk Istenünk, mert valóban Te vagy a szépség és a jóság, a bölcsesség és az irgalom, az igazság és a szeretet teljessége! Ámen.   (S)

Hitetlenségünk egyik oka

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 04. csütörtök

"Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?" (Jn 5,31–47)
Bocsáss meg Uram, hogy olyan mélyen belesüllyedünk evilág dolgaiba és olyan keveset törődünk veled és a Te igazságoddal!
"Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen!" Ámen.   (S)

Az Atya akarata

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 03. szerda

"Én önmagamtól semmit sem tehetek. Amint Atyámtól hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött engem.” (Jn 5,17–30)
Ha Jézus azt mondja magáról, hogy csak az Atya akaratát keresi, akkor mennyivel inkább igaznak kellene ennek lennie ránk!
Mennyei Atyánk, az utaidat mutasd meg nekünk és add, hogy akaratod szerint éljünk, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Ámen.   (S)

Kicsoda ez az ember?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 02. kedd

"Megkérdezték tőle: Kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat, és járj?” (Jn 5,1–16)
Jézus Krisztus, az Isten Fia, megváltónk és szabadítónk, gyógyítónk és üdvözítőnk, erősségünk és menedékünk.
Hálát adunk neked Uram, hogy megmentettél minket, és megvalljuk, hogy Te vagy a mi Urunk és Istenünk! Ámen.   (S)

Irgalmas Atyánk és mi

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 31. vasárnap

"A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták." (Lk 15,1–3.11–32)
Jézus válasza a tékozló fiúról szóló példabeszéd. Isten irgalmas Atyánk, Ő keres minket és fut elénk, bűnösök elé, hogy magához ölelhessen minket. Nekünk is ezt kell tennnünk embertársainkkal...
Irgalmas Atyánk, ölelj át minket, bűnös gyermekeket, hogy megtapasztalhassuk szeretetedet! Ámen.   (S)

Hitt az ember

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 01. hétfő

"Hitt az ember Jézus szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak szolgái, és kijelentették, hogy a fia él." (Jn 4,43–54)
Tele van a világ felesleges szavakkal, megszoktuk, hogy nincs súlyuk. Jézus szava azonban lélek és élet.
"Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen!" Ámen.   (S)

Milyen a lelki állapotod?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 30. szombat

"Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” (Lk 18,9–14)
Az ember eredeti természete a szelídség és a szeretet volt, a bűn azonban gőgössé és önteltté tett minket.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)