Éjjeli fordulat

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 10. vasárnap

„Mester – válaszolta Simon – egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót.” ( Lk 5,1–11)
Az Istennek való engedelmesség végül mindig meghozza gyümölcsét (megtelik a háló hallal, Péter pedig bűnbánatot tart). De eszünkbe juthat Jézus példabeszéde is a várakozó okos és balga szüzekről: "Éjfélkor kiáltás hallatszott: Imhol jő a Vőlegény..."
Drága Istenünk! Add, hogy akaratodat mindenkor felismerjük és teljesítsük, Téged mindenkor és mindenben megdicsőítsünk Jézus Krisztus, a Te Fiad által! Ámen.   (S)

 

Munka és pihenés

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 09. szombat

"Ő így szólt hozzájuk: Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” (Mk 6,30-34)
Jézus nem munkagépeket, robotoka kar maga körül látni, hanem barátokat, testvéreket, munkatársakat, és gondja van életünk minden területére.
Drága Istenünk! Add meg nekünk az értelmes munka és a kibontakozó élet ajándékot! Köszönjük, hogy megadod nekünk a pihenés, feltöltődés, játék és öröm idejét is! Ámen.   (S)

Lefelé a lejtőn

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 08. péntek

"A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét." (Mk 6,14–29)
Megtehette volna, hogy elutasítja a gyilkosságot, de Heródest a bűnei, önzése és belső gyengesége egyre lejjebb vitték a lejtőn, a teljes megátalkodottságig.
Drága Istenünk, segíts, hogy felül tudjunk kerekedni bűneinken és gyengeségeinken, és ki tudjunk tartani az igazság és a szeretet, az élet és a szentség útján! Ámen.   (S)

Isten akaratában járva

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 07. csütörtök

"Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak."  (Mk 6,7-13)
Ha merünk ráhagyatkozni Istenre, akkor tapasztaljuk meg az Ő gondviselő szeretetét életünkben és mindannyiunk életében.
Drága Istenünk, kenj fel minket is Szentlelked által erővel és hatalommal, hogy körüljárva mindenkivel jót cselekedhessünk! Ámen.   (S)

Hit és hitetlenség

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 06. szerda

"Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön." (Mk 6,1–6)
Itt tartunk. Néhány beteg meggyógyul, s ettől már azt gondoljuk, van hitünk. Milyen messze vagyunk még a mustármagnyit hittől, ami hegyeket mozdít!
"Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen!" Ámen.   (S)

 

Hit és bizalom Istenben

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 05. kedd

"Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!” (Mk 5,21–43)
A vérfolyásos asszony mert hinni és bízni - Jézus ment az úton és nem "akart" gyógyítani, de isteni szíve "akaratlanul" is reagált a nő hitére és bizalmára -, a Szeretet ereje kiáradt és meggyógyította őt a betegségéből.
Drága Istenünk, Te vagy az Élet, és ez az élet Szeretet - tölts el minket is önmagaddal, hogy meggyógyuljunk, megszabaduljunk, higgyünk és szeressünk, és a Te békédben élhessünk! Ámen.   (S)

Jézus Krisztus a szabadító

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 04. hétfő

Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!” (Mk 5,1–20)
Kísértés, megrontás, ostorozás, megkötözés, zaklatás... a gonosz lélek mindenkit megpróbál valamilyen módon a befolyása alá vonni. Meg kell tanulnunk ezt felismerni, ennek ellenállni, valamint Isten védelmező és szabadító erejét kérni életünkre.
Drága Istenünk, Szentlelkeddel erősíts meg, szabadíts meg és újíts meg minket, és vezess minket az élet útján! Ámen   (S)

Beteljesedő élet Krisztusban

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 03. vasárnap

Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.” (Lk 4, 21–30)
Ha Krisztusban vagyunk, akkor a Szentírásban bizonyosan vannak olyan igék, amelyek személyesen nekünk (is) szólnak. Kérnünk kell Isten megvilágosító kegyelmét, hogy ezeket felismerjük, és úgy éljünk, hogy azok beteljesedjenek életünkben.
Köszönöm Uram, hogy a Te Testednek tagja és a Szentlélek temploma lehetek. Kérek, teljesítsd be akaratodat rajtam! Ámen.   (S)

Együtt Jézussal

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 01. péntek

"Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik." (Mk 4,26–34)
Ha időt töltünk Jézussal, elgondolkodva tanításán, tettein, akkor egyre mélyebben megérthetjük szándékát és akaratát életünkre és mindannyiunk életére, Isten országának kibontakozására vonatkozóan.
Istenünk, add meg nekünk az elmélkedő ima ajándékát! Ámen.   (S)

A gyermeki rácsodálkozás kegyelme

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 02. szombat

"Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott." (Lk 2,22–40)
Vajon tudunk-e még ámulni, csodálkozni Isten művein? A teremtett világ gazdagságán, a szentek életének ragyogásán? Meghajtjuk-e fejünket a Szentírás szavainak bölcsességén, kutatjuk-e mélységeit és magasságait?
Istenem, mindaz, amit teremtettél jó és igen jó - hálát aduk neked az életért és megváltásunkért! Ámen.   (S)

Hit, önismeret, nagylelkűség

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 31. csütörtök

"Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.” (Mk 4,21–25)
Aki hisz Isten gondviselő szeretetében, aki felismeri és fejleszti adottságait, tehetségeit és képességeit, aki bátran él a megnyíló lehetőségekkel, annak élete kibontakozik. Aki mindig a következő napra, a következő alkalomra halasztja a mai nap dolgát, annak bezárul és elsorvad az élete.
A hitetlenség és a szűkkeblűség átkától , a félelem és szorongás lelkétől ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)