Hit, önismeret, nagylelkűség

Kategória: A mai napra Megjelent: 2019. január 31. csütörtök

"Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.” (Mk 4,21–25)
Aki hisz Isten gondviselő szeretetében, aki felismeri és fejleszti adottságait, tehetségeit és képességeit, aki bátran él a megnyíló lehetőségekkel, annak élete kibontakozik. Aki mindig a következő napra, a következő alkalomra halasztja a mai nap dolgát, annak bezárul és elsorvad az élete.
A hitetlenség és a szűkkeblűség átkától , a félelem és szorongás lelkétől ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)