Szeretetláng-ima a tisztítótűzben szenvedőkért

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. november 10. csütörtök

A Szeretetláng Mozgalom elindítójának, Kindelmann Károlyné, Erzsébet asszonynak a Szűzanyától kapott 1962. október 13-i üzenete így hangzik: „Hogyha bármikor Szeretetlángomra hivatkozva elimádkoztok tiszteletemre három Üdvözlégyet, minden alkalommal egy lélek szabadul ki a tisztítóhelyről. A halottak hónapjában (novemberben) pedig egy-egy Üdvözlégy elimádkozása által tíz lélek szabadul ki a tisztítóhelyről. - A szenvedő lelkeknek is érezniök kell anyai Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását.”

Bővebben...

A Szeretetláng kápolna nagy lehetősége

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. október 20. csütörtök

Kedves Testvérek!

Bizonyára tudjátok, hogy Kindelmanné Erzsébet asszonyt, a Szeretetláng Lelkinapló íróját élete utolsó heteiben Törökbálinton ápolták és itt hunyt el. Halála tizedik évfordulóján, 1995-ben Szeretetláng-szobrot avattunk szobája helyén, két évre rá pedig, 1997. tavaszára épült fel ugyanitt hazánk első Szeretetláng kápolnája. (Jövőre, 2017-ben lesz a huszadik évfordulónk!) Itt azóta is folyamatos az imádság és közösségi összejöveteleinket Isten csodálatos módon megáldotta, ahogy erről már többször tanúságot is tettünk.

Bővebben...

"Mondd, hiszed-e?” - idézetek a Szeretetláng lelkinaplóból

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. október 09. vasárnap

A megújulásról és a Szentlélek erejéről:

"1963 Március 24-én történt ez is, amikor azt hittem, hogy panaszkodni fog. A Vele s Benne időző gondolataimban is még az előző napi szentgyónásom alatt történt nagy megaláztatás és rideg visszautasítás zavart állandóan.  „Erzsébet!” Lelkem megremegett. A megszólítás különös volt nekem. Az Úr Jézus azt kérdezte: „Hiszel-e Bennem, Bennünk? Hiszed-e, hogy Én és Édesanyánk igazoltunk téged az Ő kármelita fiánál? Mondd, hiszed-e?”

Bővebben...

Beszélgetés Kindelmann Erzsébet asszonnyal, a Szeretetláng Lelkinapló lejegyzőjével

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. szeptember 23. péntek

1983-ban, halála előtt két évvel készített interjú Kindelmann Erzsébet asszonnyal, a Szeretetláng Lelkinapló lejegyzőjével – magnó átirat. (Az interjú elején egy Miatyánk és három Üdvözlégy Mária, az egyes imák végén mondott Szeretetláng-betéttel.) 

"Az Atya, a Fiú és Szentlélek Istennek nevében. ÁMEN. 1983. december 27. délután 4 óra múlt néhány perccel, még néhány nap és vége ennek az évnek is. Erzsébet nénéivel imádkoztunk. Azzal a Magyar 6 gyermekes özvegy édesanyával, a már többszörös dédnagymamával, akit az Úr Jézus és a Szűzanya immár 21 éve különleges küldetésük teljesítésére hívták meg. Erzsébet testvérünk az első elfogadója és tovább adója a szeretet lángjának.

Bővebben...

Tanúságtételek a törökbálinti Szeretetláng kápolna életéből - 3. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. szeptember 17. szombat

“Kassáról érkezett az az egy első éves egyetemista fiú - Laci -, aki öt év óta súlyos ízületi fájdalmakban szenved és az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. Eljött Budapestre kezelésre, s egy hétig nálunk lakott. A csendes, zárkózott, kedélytelen fiút nagy szeretettel fogadtuk. Csöndre, pihenésre vágyott, s ezt igyekeztünk számára biztosítani. Elmondta, hogy már fél éve aludni sem tudott - teljesen kimerült volt. Az imaszolgálat után még órákat ültem vele a Szűzanya szobra elvitt beszélgetve. Teljesen megnyílt - sok hitbeli kérdés is szorongatta a vallását különben gyakorló fiatalt.

Bővebben...

Tanúságtételek a törökbálinti Szeretetláng kápolna életéből - 2. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. szeptember 08. csütörtök

- Szeretetláng Lelkinapló könyveket akartam postán küldeni. Nem találtam a spárga gombolyagot. Imában kértem Erzsébetet, segítsen, hogy megtaláljam, mert küldeni kell a könyveket. Megszólalt egy hang hangosan, Erzsébet hangja volt: Emeld fel a tányérokat és mögötte megtalálod. Nagy meglepetésemre ott találtam meg a spárga gombolyagot. Köszönöm Erzsébet, hogy segítettél! Erzsébet a halála után is dolgozik a Szeretetlángban. Egyszer meg a kertben tüzeltem a száraz gazt amikor Jézus szavait hallottam: “Egyszer az Én Szeretetlángom is ilyen hirtelen fog fellobbanni, mint a te tüzed.” (H-né Ilonka, Érd)

Bővebben...

Tanúságtételek a törökbálinti Szeretetláng kápolna életéből - 1. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. augusztus 31. szerda

“Amikor az Úr Jézus a kegyelem érintése által megnyitotta bensőmet annak befogadására, rögtön átadott a Szűzanyának, aki a kegyelmi élet csodálatos útján elvezetett Törökbálintra, a Szeretetláng Kápolnába. (Ő mindig, mindenkor és arra a helyre visz bennünket, amikor és ahol megkapjuk mindazt ami lelkünk javára válik, ami által “növekedünk” Ennek feltétele, hogy kérjünk egyre mélyebb alázatot, vállaljuk az önmegtagadást, az áldozatokat.) Ebben a Kápolnában, és közösségben igen sok kegyelmet kaptam, és kapok. Itt kaptam a vágyat az egyszerű, gyermeki szívvel mondott ima után, itt láttam meg az utat is, mely ennek a szívbéli állapotnak az eléréséhez vezet.

Bővebben...

A törökbálinti Szeretetláng-kápolna felépülésének csodás története - 3. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. augusztus 26. péntek

A Szeretetláng Kápolna mint az egyetemes keresztény hit képi megfogalmazása áll előttünk. Így hirdeti szavak nélkül is Isten igazságát és bölcsességét, amelyet szeretetében megmutatott nekünk.

Bővebben...

Jó hír a törökbálinti Szeretetláng kápolnáról!

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. augusztus 12. péntek

Kedves Testvérek!

Jó hír! Hosszú bizonytalanság után rendeződni látszódik a törökbálinti Szeretetláng kápolna helyzete. Mint azt bizonyára tudjátok a kápolna státusza ezidáig erősen kötődött a Napsütöde pékséghez, amely sajnálatos módon két évvel ezelőtt csődbe ment. A tulajdonosok a telek és az épületegyüttes értékesítésében érdekeltek, alapvetően jó adottságokat látnak egy társasház építésében, ami a kápolna végét jelentette volna. Azonban imáitok-imáink meghallgattatásra találtak és egy budapesti székhelyű, keresztény gondolkodású cég – elsősorban a kápolna megmentéséért – áthelyezné székhelyét Törökbálintra.

  

Bővebben...

A törökbálinti Szeretetláng-kápolna felépülésének csodás története - 2. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. augusztus 16. kedd

II. Talán az eddig leírtakból is kitűnik, hogy nem emberi akaratból, vágyakból született meg ez a hely, hanem Isten kegyelméből. Amikor a szo­bor elkészült - adományokból, s készítője nem fogadott el külön tiszteletdíjat munkájáért ­még egyikünk sem gondolt arra, hogy ide kápolnát is kell építeni. A szobor szentelése Erzsébet néni halálának 10. évfordulóján, 1995. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén történt.

Bővebben...

A törökbálinti Szeretetláng-kápolna felépülésének csodás története - 1. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. július 30. szombat

I.

A most következő részlet Hámori Alfonzné Angyi néni visszaemlékezése arról, hogyan került hozzájuk, a Törökbálint, Dózsa Gy. u. 46. szám alatti házba Erzsébet asszony. Jelentős esemény ez, hiszen a Szeretetláng lelkinapló írója, lejegyzője itt halt meg, halálának 10. évfordulóján itt kapott helyet a világ első Szeretetláng-szobra, itt épült fel egy kis kápolna a Szeretetláng Királynőjének, a Szűzanyának tiszteletére. Mindez beteljesülése azoknak az égi üzeneteknek, amelyeket Erzsébet asszony itt kapott, s amelyeket magnószalag őriz az utókornak.

Bővebben...