Keresztelő János története

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. szeptember 22. hétfő

Ki ez az ember, akit Jézus Krisztus „emberek között a legnagyobbnak” nevezett, aki az evangéliumokon kívül prófétaként szerepel a Koránban is, akiről a korabeli zsidó-római történetíró többet ír, mint Jézusról? Akinek bűnbánati mozgalma olyan rítust értelmez újra és szilárdít meg – a keresztelést -, amit ma a világ legelterjedtebb vallása, a kereszténység beavató szentségként őriz? Akit egy máig fennmaradt gnosztikus hitrendszer, a mandeus vallás fő hivatkozási pontjának tekint?

Bővebben...

Cigánysors, avagy a halott cigány a legjobb cigány?

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. augusztus 19. kedd

Balog Elemér cigány író, zenész, vállalkozó nagyon szegény sorban született egy Vésztő melletti cigánytelepen. Innen Budapestre került, itt bontakozott ki zenei tehetsége, de mellette szakmát is tanult. Írásaiban, novelláiban és verseiben őszintén szól a cigányság örömeiről és bánatairól, leírja erényeiket és bűneiket egyaránt. Nem szépít, nem finomít, nem "politikailag korrekt", de amit ír, az mindig szívből jövő és hiteles.

Bővebben...

Imádságok hazánkért - imafüzet

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. április 16. szerda

Imádságok hazánkért - könyvesboltban is megvehető formátumban, tartalmazza a két ingyenes imafüzet imáinak jó részét. Egy imafüzet, amiben korunk nagy szentjei és más szerzők hatékony imái is megtalálhatók, s amelyek felölelik az élet szinte minden területét.

Bővebben...

Nyolc boldogság

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2013. szeptember 16. hétfő

nyolcboritSípos (S) Gyula: Nyolc boldogság

Az emberi természet ugyanaz minden időben és korban. Vágyunk a boldogságra és azt hisszük, hogy az út ehhez a sikeren, gazdagodáson, elfogadottságon és népszerűségen - de legalábbis a megélhetés biztonságán, a nyugodt körülmé-nyeken és az általunk választott kalandokon keresztül vezet.
A világtörténelem legnagyobb tanítója, Jézus Krisztus ismeri az emberi szíveket, ismeri boldogság-keresésünket. Válaszai azonban messze túlmutatnak a hétköznapi elképzeléseken, mert szavai Isten bölcsességén nyugszanak.
A hegyi beszéd elején Jézus nyolc boldogmondást mond az összegyűlt tömegnek. Ez a kis füzet ezek mélyebb értelmét világítja meg előttünk.

Bővebben...

Kisvárosi történetek

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2013. november 01. péntek

kisvarcim2Sípos (S) Gyula: Kisvárosi történetek

Olykor humoros, olykor melankolikus, de mindig találó és elgondolkodtató történetek egy kisvárosból, ahol megelevenednek a tetoválások, ahol Petőfi Sándor megjelenik legnagyobb tisztelőjének, de Petrovics néven mutatkozik be, és ahol Simon bácsinak szellemeket látó kutyája van. Szórakoztató mesék, amelyekben, mint görbe tükörben mégis magunkra ismerünk...

Bővebben...

33 rövid történet és néhány hosszabb

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2012. október 29. hétfő

rovidtor  Sípos (S) Gyula: 33 rövid történet és néhány hosszabbb

33 rövid, olykor megható, olykor megdöbbentő, elgondolkodtató, de mindig szórakoztató, csavaros történet olvasható a kötet első felében.
“Volt egyszer egy ország” - ez az alcíme a második rész valamivel nagyobb lélegzetű írásainak. Nosztalgikus visszaemlékezés egy korra, amikor még tele volt hallal a folyó és emberekkel a folyópart, amikor a szerelem még telve volt álmodozással és az élet titokkal.

Bővebben...

Cigányélet

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2013. március 20. szerda

cigbor

Cigányélet - A kötet szerzői között találhatunk cigányzenészt, képzőművészt, szociális munkást, prostituáltakkal foglalkozó szakembert és börtön-látogatót egyaránt.
Írásaikon keresztül bepillantást nyerhetünk a roma-világba: nehézségeikbe, küzdelmükbe, örömeikbe és bánataikba, bűneikbe és kiút kereséseikbe.
A szerzők nem szépíteni akarnak a valóságon, hanem megmutatni ennek a sokszínű világnak azt a szeletét, amivel ők találkoznak életükben, munkájuk során. Érdemes elolvasni!
A könyv megvásárlásával ön a Szeretet Földje Szolgálat cigánymissziós munkáját támogatja. Köszönjük!

Bővebben...

Az otthonmaradt fiú - novellák

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Julius P. S.
Az otthonmaradt fiú - novellák

Ebben az – illusztrált - kötetben csokorba gyűjtött novellák a lelki élet mélyén lezajló nagy drámákat, fordulatokat ábrázolják. Hogyan változik meg egy ember élete, gondolkodásmódja egy váratlan találkozás hatására?

Bővebben...

Mária titka

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula: Mária titka

mtcimlap"...Ezért amikor végigelmélkedjük Szűz Mária életének eseményeit - ahogy azt a Szentírásban olvashatjuk -, akkor olyan „titkokat” fedezhetünk fel, amik eddig talán rejtve voltak előttünk...."

Bővebben...

A legnagyobb magyar próféta és szent - István király és életműve

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula: A legnagyobb magyar próféta és szent - István király és életműve

szistborSzent István volt az, aki az egymással viszálykodó magyar törzseket képes volt újra egyesíteni. Uralomra kerülésekor a Kárpát-medence minden oldalról hatalmas nyomás és támadás alatt állt. A törzsi területekb?l hol itt, hol ott foglaltak el egy darabot német, cseh, lengyel, vagy épp bizánci és beseny? csapatok. István azonban hitt az Istent?l jöv? királyi felkenésében, értette, hogy ennek mi a tartalma, tisztában volt ennek prófétai, tanítói, apostoli vonatkozásaival, ezeket megélte és gyakorolta is.

Bővebben...

Angyalok, ördögök, emberek

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula
Angyalok, ördögök, emberek

A tökéletes boldogságtól, az Édentől a bukás szörnyű valóságáig és azon túl... Milyen rettenetes tragédia húzódik meg az első emberpár története mögött? Hogyan történhetett meg, hogy a világtörténelem első családjában már testvérgyilkosság történt, az egyik fiú megölte a másikat? Mi a szerepük az életünkben az angyaloknak és a bukott angyaloknak – akiket démonoknak, ördögöknek nevezünk? Hogyan működnek ők most közöttünk? Meddig terjed a sátán uralma? Mire hívják fel a figyelmünket a próféták és az apostolok? Miért beszélhetünk Jézus Krisztus győzelméről és ez a győzelem hogyan lehet a miénk? Kapcsolatban lehetünk-e az angyalokkal és szentekkel?

Bővebben...