Regina Collins nővér látomása Magyarországról

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. augusztus 02. csütörtök

"Jézus az ? követ?inek hadseregét ébreszti fel itt. Fényl? emberek ezrei követik ?t, az ? általa vezetett csatát fogják vívni. Nyilaik eltalálják az enmberi szíveket. Kétél? kardjaik élesek. Egyik élük az áldozathozatal, a másik a Biblia imádságos olvasása. Er?södik a harc a jó és a rossz között. A Szeretet zászlaját viszik. Vezérük Jézus és Mária. Utána zenészek mennek, énekelnek és dics?ítenek. A zenészeknek bátraknak kell lenniük, mert nincs fegyverük. Jerikó falai is a dics?ítést?l omlottak le.  Egy ember valóságosan is hordozza zászlót: Szent, bátor és sok áldozatot hoz: böjtöl. A Szentlélek vezeti a menetet : elrendeli, hogy ki kivel találkozzon. Az elit katonák kimentik az embereket az ellenség kezéb?l. Minden városban vannak Jézus-követ?k. Milyen fegyvert öltsünk?

Bővebben...

Bűnözés, rendőrség és politika összefonódása hazánkban

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. június 29. péntek

Néhány hete pattant ki a botrány, hogy a több éjszakai szórakozóhelyet, discót üzemeltető "üzletember" (V. László)  érdekeit rendőrök, sőt rendőri vezetők védték - ez már idáig is maffia-ügy lenne, de most több rendőr politikusokra is vallott, így nyilvánvalóvá vált amit eddig is sejtettünk: hazánkban is van maffiaszerű összefonódás bűnözők, valamint rendőrök és politikusok között. És ez nagyon nagy baj!

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, hozd el a tisztulást és megújulást hazánkba! Szűnjön meg minden lopás, rablás, gyilkosság, szélhámosság, szoruljon vissza a bűn minden formája, és főleg kérünk azért, hogy tisztítsd meg a közéletet, az állami szférát, az igazságszolgáltatást, a rendőrséget és a politikát isa bűnözőkkel való összefonódástól! Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj érettünk! Ámen.

Az önátadás imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. június 23. szombat

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretetből teremtettél, és úgy szeretsz, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy életet adtál, jónak és értékesnek alkottál engem!

Bővebben...

Pünkösdi kilenced - 9-1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. május 18. péntek

Pünkösdi kilencedet imádkozunk a Szentlélek kiáradásáért. Ez idén május 18-26 között van.
"Az emeleti teremben való ima" - kilenc napos imádságos várakozás és vágyakozás a Szentlélek kiárdására. 9-1, nap:

Bővebben...

A fatimai angyal imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. május 12. szombat
Amikor Fatimában megjelent a három kisgyereknek az angyal, ezt az imát tanította nekik:

Bővebben...

Ima az érettségiző fiatalokért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. május 07. hétfő
Drága Istenünk! Kérünk, különösen áldd meg ebben az időszakban az érettségiző fiatalokat! Segíts, hogy eszükbe jusson amiket a tanulmányaik során megtanultak, hogy a feltett kérdésekre jó válaszokat tudjanak adni! Tedd kedvessé őket a vizsgáztató tanárok szemében, hogy minden lehetséges segítséget megkapjanak tőlük is. Áldd meg őket egy szép élet reményével, jó döntésekkel, személyiségük érlelődésével és a növekedés boldogságával! Köszönjük, hogy nagyon szereted és megsegíted őket! Ámen.

Anna álma

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 31. szombat

Anna testvérünk buzgó keresztény, régóta részt vesz az imaharcban hazánkért, nemzetünkért és egyházunkért. Most leírta és elküldte egy álmát, ami jól mutatja helyzetünket és az erőtlenségünk okait:

Bővebben...

Egy külföldi misszionárius imája hazánkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 30. péntek

IMA Magyarországért és a Magyarokért:

Bővebben...

Hálaima

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 16. péntek
Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked azért, hogy ebben az évben március 15-én megóvtál minket az er?szak kitörését?l. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel munkáld ki közöttünk a kiengesztel?dést és megbékélést a b?nbánat és megújulás ereje által, hogy megvalósulhasson közöttünk a Te országod, a békesség és szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Ima az időjárás helyreállítódásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 21. szerda

A tavalyi rendkívüli őszi aszály és a tavaszi nagy szárazság miatt még mindig nő a tűzesetek száma és kritikus állapotba kerültek a termőföldek is. Imádkozzunk esőért és az időjárás helyreállítódásáért:

Mennyei Atyánk! Te Úr vagy mindenek felett - kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy állítsd helyre hazánkban és a Kárpát-medencében a helyes és kiegyensúlyozott időjárást! Múljék el az aszály, a vihar, az árvíz csapása rólunk, teremjen bőségesen a föld és adja meg táplálékát a rajta élőknek! Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imánkat! Ámen.

Egyszerű imák hazánkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 15. csütörtök

Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat, távoztasd el t?lünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, h?-ség és béke áldásai boldogítsák országunkat. Amen. (A görög katolikus hívek imakönyvéb?l)

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen. (Az Imádságok hazánkért imafüzetb?l)