Imádságok az ifjúságért, a családokért...

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2013. szeptember 27. péntek

II. János Pál pápa imája az ifjúságért, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által ajánlott ima a családokért és egy napi életátadó ima:

 

 

Vezesd az ifjúságot!

Vezesd ó Krizstus, az ifjúságot igazságban
hogy ne hagyják magukat
tévútra vezetni új bálványok által
mint amilyen a magamutogató fogyasztás
a mindenáron való jólét,
az erkölcsi lazaság
vagy az erőszakos tiltakozás
Hadd éljék meg inkább
a te üzenetedet örömben
mely a Nyolc Boldogság üzenete
az isteni és felebaráti szeretet üzenete
az erkölcsi elkötelezettség üzenete
a társadalom hiteles alakítása érdekében
Vezesd ó Krisztus
valamennyi hűségest a hitben
hogy a keresztény hit hassa át az egész életüket
és bátor tanúságtevővé tegye őket.
 a világ előtt üdvözítő küldetésed során
hogy az Egyház tudatos
és cselekvő tagjai legyenek
akik bizonyosak abban,. hogy Isten gyermekei
és testvérek minden néppel!
Amen.
(II. János Pál pápa)


Ima a családokért

Dicsőséges Szentháromság!
minden szeretet és közösség forrása
köszönjük neked családunkat
Bocsásd meg bűneinket,
melyeket szeretteink ellen elkövettünk
Támogasd testvéreinket, akik házasságukban
és családi életükben hajótörést szenvedtek
Töltsd el szívüket családtagjaik iránt
áldozatos, tiszta szeretettel.

Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban
napról napra újjászülessünk
Segítsd fiataljainkat,
hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait
Áldd meg mindazokat,
akik a magyar családokért sokat fáradoznak
Szent Család, könyörögj értünk!
Amen!                                

(MKPK körlevele a Család Évében)


Napi életátadó ima
Mennyei Atyám,  megvallom, hogy Te vagy az egyetlen, élő, szent igaz Isten, és Rajtad kívül nincs más isten.
Köszönöm, hogy megteremtettél, köszönöm, hogy első szereteted tüze mindenhová elkisér.
Jézusom, megvallom, hogy  Te vagy az Isten Egyszülött Fia, aki értem emberré lettél, meghaltál értem a kereszten, és feltámadtál.  Elfogadom a Te keresztáldozatodat,  köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, és örök életet adtál nekem. Átadom Neked életemet, testemet, lelkemet, szívemet, érzéseimet, érzelmeimet, gondolataimat, vágyaimat, terveimet, félelmeimet, emlékeimet, sebeimet, bűneimet, gyengeségeimet, akaratomat, időmet,  szavaimat, cselekedeteimet. Kérlek, lépj be az életembe, tölts be engem egészen Szentlelkeddel, Te érezz, érzékelj, szólj, cselekedj bennem! Öltöztess fel engem a Te teljes fegyverzetedbe!
Szent Véreddel takarj be engem (családunkat, közösségeinket, a ránk bízottakat, stb.),  ezt a házat, ezt a helyet, nemzetünket, vezetőinket,  a Te szent népedet!
Jöjj, Szentlélek és töltsd be életemet! Taníts engem imádni az Atyát Jézus Krisztus  által, nyisd meg a szemem az Atya életére! Életemben a Te Szent akaratod valósuljon meg, és így vezess az életszentség útján! Amen!
Szentháromság Egyisten, Tiéd a dicsőség, a magasztalás, a hála és a tisztelet mindörökkön örökké!
Ámen!