Isten nagylelkű szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 27. szerda

"Aki nincsen ellenünk, az velünk van.” (Mk 9, 38-40)
Jézus szavai az Atya nagylelkű szeretetét tükrözik. Mindannyian az Ő gyermekei vagyunk és Ő mindenkit üdvözíteni akar.
Istenünk, óvj meg minket a bezárkózástól és a szentás gondolkodástól! Ámen.   (S)

Első és utolsó

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 26. kedd

Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” (Mk 9,30–37)
Jézus logikája a szeretet logikája. Isten, a legnagyobb, mindannyiunkat szolgál, életet ajándékoz és fenntart, mert Ő Szeretet.
Drága Istenem, add, hogy akaratodat mindenkor felismerjem és teljesítsem, és tudjak szolgáló szeretetként élni, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Ámen.   (S)

Semmi sem lehetetlen

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 25. hétfő

Jézus így felelt neki: „Ha valamit tehetsz? Minden lehetséges annak, aki hisz!” (Mk 9,14–29)
Lehetséges, hogy megtérjünk, meggyógyuljunk, megszabaduljunk, lehetséges, hogy szentebb és tisztább életet éljünk, lehetséges, hogy hazánk a Szeretet földje legyen!
Imádkozzuk, amit a beteg fiú apja kiáltott:  „Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen!” Ámen.   (S)

Mérték és mértéktelenség

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 24. vasárnap

"Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 6,27–38)
A mi mértékünk nagyon kicsi, mert szűkkeblű, önző, önigazult szívünkben van a mértékegysége. Isten mértéke azonban óriási, belefér az egész világ, mert az Ő mértéke a mértéktelen szeretet.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Az Atya bemutatja a Fiút

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 23. szombat

„Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” (Mk 9,2–13)
Az Atyaisten mennyei szózattal kétszer tesz tanúságot Fiáról - a Jordánban való megkeresztelkedés után és a Tábor hegyén. Példát adott, hogy mi is tanúságot tegyünk Jézus Krisztusról...
Drága Jézus, mi is azt tesszük, mint apostolod Tamás: térdre esve valljuk: Én Uram, én Istenem! Ámen.   (S)

Az oldás és kötés hatalma

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 22. péntek

"Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.” (Mt 16,13–19)
Milyen nagy kegyelmet adott az Úr Péternek, majd a tanítványoknak és minden embernek! Eloldozódhatunk minden bűntől és odakötöződhetünk egészen Istenhez!
Több erőt, több szeretetet, többet Tőled minden nap! Ámen.   (S)

Vagy-vagy

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 21. csütörtök

"Erre ő hátrafordult, tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol és nem Isten tervei szerint!” (Mk 8,27–33)
Mindezt nem sokkal azután, hogy megdicsérte, és kősziklának nevezte Simon Pétert - milyen nehéz megértenünk, hogy vagy Isten útján járunk, vagy a sátánén - nincs harmadik út, semleges terület, ahol mi nyugodtan elüldögélhetünk.
Drága Jézusom! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, Te szavaidat szóljam, te tetteidet cselekedjem, szívem és életem egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)

Út Jézushoz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 20. szerda

"Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg." (Mk 8,22–26)
Nekünk is Jézushoz kell vinnünk az embereket imáinkkal, tanúságtételünkkel, a szeretet cselekedeteivel, hogy meggyógyuljanak, megszabaduljanak, megtérjenek és életük legyen, örök életük.
Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.   (S)

A jelkívánásról

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 18. hétfő

Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.”  (Mk 8,11–13)
A hitetlenség és a bizalmatlanság végül mindig hiszékenységhez és tagadáshoz vezet, amelyen keresztül önző énünk kapaszkodót talál, hogy igazolja önmagát.
"Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen!" Ámen.   (S)

A rossz kovász mindent tönkre tesz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 19. kedd

"Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától.” (Mk 8,14–21)
A hatalomvágy, az önzés és önigazultság, a hibáink el nem ismerése képmutatáshoz és gyűlölködéshez vezet, megrontja és végül halálba viszi a lelkünket.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Földi és mennyei javak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 17. vasárnap

"Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.. De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat." (Lk 6,17.20–26)
Isten a földi javakat mindenki javára rendelte. Ha mi ezzel vissza is élünk, Ő végül mindig rendezi a számlát. Jaj azoknak, akiknek iazért ad meg Úr itt a földön mindent, mert megátalkodottságuk miatt a mennyek országában már semmi sem várhat rájuk!
Istenünk, add, hogy a földi javakkal olyan nagylelkű szeretettel éljünk, hogy az a Te dicsőségedre és az emberek javára váljon! Ámen.   (S)