Pünkösdi kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2020. május 26. kedd

A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT
Jézus azért hozta létre Egyházát, hogy az Jézus Krisztust hirdetve egyesítse az emberiséget az Atyával, s tagjait egymással. Hogyan eshetett meg velünk az a csúfság, hogy az egység fő eszköze maga is súlyosan megosztott lett? Hiszen Jézus az egységet a sikeres misszió feltételéül is állította. Ráadásul a helyzet olyan súlyos, hogy emberi erővel megoldhatatlannak tűnik. Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts rajtunk!

"De nem csak értük (az apostolokért) könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél." (Jn 17, 21-23)
"Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van." (Ef 4,1-6)
- Kérünk Téged, Szentlélek, munkáld bennünk a kiengesztelődés, az alázat, a szolgálatkészség lelkületét, hogy könnyebben megtalálhassuk az utat egymáshoz!
- Kérünk Téged, drága Szentlélek, hogy add meg a közös imádság alkalmait, ahol egységben könyöröghetünk és mélyedhetünk el az Ige közös megértésében!
- Kérünk, drága Szentlélek, segíts, hogy együtt és egy szívvel könyörögjünk közös céljainkért, és eljussunk odáig, hogy közösen tehessünk tanúságot!
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Irgalmas Istenünk jóságát, mindörökké éneklem...