Nemzeti Imanap nyolcadszor!

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2011. december 02. péntek

koronim2Kedves Testvérek!
2004. őszén kezdtük meg az első Nemzeti Imanap szervezését amelyet 2005. január 18-án tartottunk meg először, szerte a Kárpát-medencében. Akkor még a "hét bő esztendő” idejét élte egész Európa és hazánk is, most viszont a “hét szűk esztendőben” vagyunk - gazdasági válság, politikai válság, környezeti válság, népesedési válság, és még hosszan sorolhatnánk, mi minden sújt minket. Ha a jobb időkben szükséges volt, hogy együttesen imádkozzunk hatánkért és nemzetünkért, akkor mennyivel inkább szükséges ez most, a válság idején!


Az elmúlt hét évben minden alkalommal megtapasztalhattunk valamit Isten kegyelméből. Hol megállt az egész Európát végigpusztító vihar hazánk határainál, hol az élhettük meg, hogy más keresztény felekezethez tartozó közösségek is bekapcsolódtak az imába, hol a határainkon túli magyar testvéreink csodálatos servező munkájának örülhettünk. Hiszem, hogy 2012-ben is tartogat az Úr számunkra kegyelmeket és csak arra vár, hogy közös imánkkal, kéréseinkkel felé forduljunk, hogy így átadhassa azokat nekünk!
Minden évben elfogytak az imafüzetek, minden évben bővült az imádkozók köre. A válság, a keserűség idején azonban könnyen ellankadunk, hiszen “elfáradnak még a legjobb harcosok” is. Ezért most különösen fontos, hogy megrázzuk magunkat, felszítsuk az első szeretet tüzét, bátran megszólítsuk testvéreinket, közösségeinket, egyházi elöljáróinkat és megszervezzük, hogy január 18-án közösen imádkozzunk hazánkért és nemzetünkért! Így az egész országban és az egész Kárpát-medencében mindenhol fellobbanhat az ima, a kiengesztelődés, a hazaszeretet tüze és az isteni kegyelem hatalmas áradata átmoshatja, megelevenítheti és megóvhatja életünket!
Nyolc évvel ezelőtt, az első Nemzeti imanap szervezésekor ezt írtuk: Kis és nagy nemzetek egyaránt vannak a Földön, amelyek meghatároztak egy napot, amikor az egész hívő nép imádságban fordul Istenhez nemzetéért. Maga a Szentírás mutatja, mennyire szükséges ez. Ezekiel prófétához így szól az Úr: „Az ország népe megsokszorozta az erőszakot és a rablást, elnyomta a szegényt és a szűkölködőt, jogtalanul erőszakoskodott az idegennel. Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért, nehogy elpusztítsam, de nem találtam. Akkor rájuk zúdítottam haragomat, megemésztettem őket haragom tüzével. Tetteik visszaszálltak fejükre - mondja az Úr, az Isten." (Ez.22.30-31)
Mi, akik kezdeményeztük a Nemzeti Imanap megtartását, úgy gondoljuk, hazánknak is nagy szüksége van arra, hogy legyenek emberek, akik odaállnak az Úr elé a népért. Nagy példánk ebben Árpádházi Szent Margit, akinek áldozatos élete és buzgó imádsága sokban hozzájárult ahhoz, hogy a tatárjárás idején szétdúlt királyság vezetői kiengesztelődtek egymással, népe visszatért falvaiba és az ország újjáépült romjaiból.
Látva hazánk leromlott erkölcsi állapotát, széthúzó közösségeit, mi is úgy imádkozunk, ahogy Jézus imádkozott az Örök Atyához irgalomért a keresztfán: "Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek." (Lk 23.34) Ez a Nemzeti Imanap szíve és központja. Ezt visszhangozzuk Istvánnal, az Egyház első vértanújával, aki így kiáltott fel megkövezésekor: "Uram, ne ródd fel nekik bűnül." (ApCsel 7.59-60) Imádkozunk ma is e sötétségbe merült nemzedékért, bízva abban, amit Pál apostol mond: "Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára." (Kol 1.24)
“De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét.
Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!" (2Kor 5.18-20)”
Imádkozzunk együtt hazánk megújulásáért! Szervezzük meg, hogy Magyarország minden községében, városában, minden egyházközségben és egyházmegyében felszálljon a közös imádság, mint jóillatú áldozat Isten elé!
Ezt szeretnénk elősegíteni, bátorítani mi is a saját eszközeinkkel. Ezért idén is tájékoztató levelet küldünk egyházi vezetőinknek.
Az eddig minden évben kiadott ingyenes “Imádságok hazánkért” imafüzetet és a “Szeretet földje” elmélkedő füzetet az anyagi lehetőségeink csökkenése miatt most csak korlátozott példányban tudjuk elküldeni, de azért igyekszünk mindenkinek eljuttatni, aki kéri valamelyik elérhetőségünkön. (A füzetek és a plakát letölthető a honlapunkról is: www.szeretetfoldje.hu, a letölthető anyagok között.) Szívesen küldünk az idén is ingyenes plakátot, szórólapot, illetve kedvezményes árú könyveket a szervezéshez. A szeretetfoldje.hu honlapon folyamatosan lehet olvasni a Nemzeti Imanappal kapcsolatos híreket, információkat, és az előző évekkel kapcsolatos tanúságtételeket is (imádságok hazánkért menüpont alatt).
Egyben szeretnénk kérni, hogy támogassátok a Nemzeti Imanap létrejöttét imáitokkal, szervező munkával, és ha lehetőségetek engedi, anyagilag is. Támogatást lehet küldeni címünkre, vagy a Szeretet Földje Közhasznú  Alapítvány számlaszámára is: 10700268-04975106-51100005
Minden segítséget köszönettel fogadunk, jótevőinkért minden nap imádkozunk!

Címünk: 2045 Törökbálint, Templom u. 13.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.szeretetfoldje.hu
Tel.: 06-30/33-88-245
Sipos Gyula (szervező, Szeretet Földje Szolgálat)

“Hogy hazánk a Szeretet földje legyen!”