Egy jó példa a Nemzeti Imanap szervezése elé

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2011. november 16. szerda

Készülődünk a Nemzeti Imanapra. Hollóné Magda testvérünk küldött egy beszámolót az elmúlt évekről, hog ők hogy élték ezt meg Törökszentmiklóson. Nagy örömmel adjuk közre:

 

NEMZETI IMANAP JANUÁR 18., ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT ÜNNEPE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

 

A ”SZERETET FÖLDJE” felhívására mi is csatlakoztunk az engesztelők táborához, hogy Szent Margit közbenjárását kérjük hazánk lelki megújulásáért.

Könnyítette a szervezést,hogy ez az ünnep egybeesik az ÖKUMENIKUS ima-héttel. Az első alkalommal megkaptam az imafüzeteket Törökbálintról, felhasználtuk még (2000-ben kiadott) Kilenced Hazánkért kis füzetet,így a jelenlévök közül többen tudtak bekapcsolódni az egyénileg, mikrofonba mondott könyörgésekben. A jelenlévő más felekezetű hívek is vállaltak imát,lelkipásztoraikkal együtt.

Csak az idei – 2011-es – évet részletezném.

Szekeres József kántor Úrral egyeztetve állítottuk össze. 3-4 könyörgés, + ének a könyörgésekhez egyező tartalommal.

Pár említésre érdemes momentum:

A Főesperes atya felolvasta MARGIT IMÁJÁT (Gulyás Mária)

A református lelkész a KÁRPÁTALJAI MIATYÁNKOT,

A baptista pásztor az imafüzetből SZÉCHENYI ISTVÁN imáját,

Egy történelem tanár DOBÓ ISTVÁN IMÁJÁT (Gárdonyi)

A volt polgármester Úr a városért könyörgött.

A hívek, 8-10 fő az előre kiosztott imákat olvasta fel.A kántor Úr a legszebb Máriás-hazafias énekeket válogatta össze.

Nagy öröm volt együtt imádkozni más felekezethez tartozó testvérekkel, de azt be kell vallani, ha nem esik az Imanap az ökumenikus hétre,nem lehetett volna így összehozni.

Imádkozzunk együtt a következő Imanapon is, 2012. JANUÁR 18.-án.