Pünkösdi kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2019. június 06. csütörtök

Drága Istenünk! nélküled nincs élet, csak sötétség, szenvedés és halál. Kérünk, áraszd ki ránk Szentlelkedet, a Szeretet Lelkét, a Teremtő Lelket, a Bátorítót és Védőügyvédet, hogy életünk lehessen Benned és bőségben legyen! Dicsőítsd meg magad bennünk és közöttünk, mert sóvárgunk utánad!

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.

Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szûkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!

Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...