Ferenc pápa: A szinódus nem volnta kétségbe a keresztény házasság igazságát

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. december 11. csütörtök

Ferenc pápa december 10-én, szerdán délelőtt megtartotta a szokásos általános kihallgatást a Szent Péter téren. Beszédében személyes hangvételű értékelést adott a szinódusról, ezzel készítve elő az új, családról szóló katekézisciklust.

Lezártuk az egyházról tartott katekézis ciklusát – kezdte beszédét a pápa –, és most egy újat nyitunk a családról, mely jól illeszkedik az ezzel a fontos témával foglalkozó két szinódus közti időszakba. Mielőtt elkezdeném a családi élet különféle szempontjait tárgyaló témát, most az októberi szinódusról szeretnék beszélni. Fontos visszaemlékezni arra, hogyan is zajlott, és milyen eredményt hozott.

A Szentatya így folytatta: A szinódus során a média tette a maga dolgát, köszönet érte! Mindez a Szentszék Sajtótermének köszönhető, amely mindennap tartott sajtótájékoztatót. De sokszor a média látásmódja egy kicsit a sport- vagy a politikai rovatok stílusára hasonlított: két egymással szemben álló csapatról beszéltek, konzervatívokról és haladókról. Most szeretném elmesélni nektek, milyen is volt a szinódus.

Mindenekelőtt azt kértem a szinódusi atyáktól, hogy őszintén és bátran beszéljenek, és alázattal hallgassanak. Vagyis mondják ki bátran, ami a szívükben van. A szinóduson nem volt előzetes cenzúra, nem volt! – hangsúlyozta a pápa. – Mindenki elmondhatta, sőt el kellett mondania mindazt, ami a szívében volt, amit őszintén gondolt. „De atya, ez vitát fog szülni”, mondták. Igen, de hallottuk, amint az apostolok is vitatkoztak. Ahogy az írás mondja: „Erős vita támadt köztük.” Az apostolok kiabáltak egymással, igen! Mert keresték az Isten akaratát a pogányokról, vajon beléphetnek-e az egyházba, vagy nem. Ez egy új dolog volt. Amikor az Isten akaratát keressük, mindig, egy szinódusi összejövetelen is, különféle nézőpontok léteznek, és van vita is, de ez nem rossz dolog! Csak mindig alázattal és a szolgálat szellemében tegyük, a testvéri gyülekezet javára! Nagyon rossz dolog lett volna az előzetes cenzúra! Nem, nem, mindenkinek azt kellett mondania, amit gondolt.

Erdő Péter bíboros nyitó relációja után volt egy olyan alapvető időszak, amikor az összes szinódusi atya megszólalhatott, és mindenki meghallgatta a másikat. Nagyon építő volt az atyáknak ez a meghallgató magatartása. A szabadság pillanata volt ez, melyben mindenki parrésziával (az ógörög παρρησία szó jelentése: nyílt beszéd, a szólás bátorsága – a szerk.), bátorsággal és bizalommal fejthette ki a gondolatait. A hozzászólások alapjául a munkadokumentum szolgált, amely az egész egyház tanácskozásának a munkadokumentuma. És itt meg kell köszönni a szinódus titkárságának azt a nagy munkát, amit végzett az összejövetel előtt és után – mondta Ferenc pápa.

Egyetlen hozzászólás sem vitatta a házasság szentségének alapvető igazságát, egyetlen hozzászólás sem! – nyomatékosította a pápa –, vagyis a házasság felbonthatatlanságát, az egységét, a hűségét, az életre való nyitottságát. Ezeket senki nem érintette. Minden hozzászólást összegyűjtöttek, és így érkezett el a szinódus a második állomásához, a megvitatás utáni relációhoz. Ezt is Erdő bíboros fejtette ki, három pontban összefoglalva: a családi környezet és kihívásainak meghallgatása, a Krisztusra szegezett tekintet és a család evangéliuma, valamint szembesülés a lelkipásztori kihívásokkal.

Az összefoglalásnak erről az első javaslatáról folytak a kiscsoportos megbeszélések, ez volt a szinódus harmadik mozzanata. A csoportok nyelvi csoportok voltak, mert így könnyebb egymást érteni: olasz, angol, spanyol és francia nyelveken. Minden csoport jelentést készített a munkája végén, melyeket aztán közzétettek. Minden átlátható volt, hogy mindenki tudhassa, mi történt – mondta el a Szentatya. 

Majd így folytatta: A szinódus negyedik mozzanataként egy bizottság megvizsgálta a nyelvi csoportok javaslatait, és így született meg a záródokumentum, mely megtartotta az előző felosztást: a valóság meghallgatása, figyelem az evangéliumra, lelkipásztori elkötelezettség. A dokumentum figyelembe vette a csoportos megbeszélések eredményeit is. Miként eddig is, a szinódus jóváhagyott egy rövid és egyszerű záróüzenetet. 

Így zajlott le a szinódus – mutatott rá a pápa. – Néhányan közületek megkérdezhetik: „Tényleg veszekedtek a szinódusi atyák?” Nem, nem veszekedtek, de keményen beszéltek, igen! Ez a szabadság, valóban ez az a szabadság, amely él az egyházban. Mindez „cum Petro et sub Petro”, vagyis a pápa jelenlétében történt, aki a teljes szabadság, a bizalom és az igaz hit kezese. Végül a hozzászólásommal összefoglaltam a szinódusi tapasztalatot.

Három hivatalos szinódusi dokumentum született: a záróüzenet, a záródokumentum és a pápa záróbeszéde. És nincs más! – hangsúlyozta a Szentatya.

A tegnap, december 9-én nyilvánosságra hozott dokumentumot, mely az egyházmegyékből kiindulva az egész megfontolás zárókövét jelentette, elküldték a püspöki konferenciáknak, melyek megvitatják azt, tekintettel a 2015-ös rendes püspöki szinódusra. Pontosabban szólva: egy kérdésekkel bővített dokumentumot hoztak nyilvánosságra, amelyik így a következő szinódus Lineamentája (előkészítő dokumentum – a szerk.) – mondta Ferenc pápa.

Tudnunk kell – folytatta a pápa –, hogy a szinódus nem egy parlament, ahová az egyes egyházak képviselői érkeznek. Nem, nem ez a szinódus! Jönnek képviselők, igen, de a struktúra, az nem parlamentáris. Teljesen más. A szinódus egy védett terület, azért hogy működhessen a Szentlélek. Nem ütközés volt a frakciók között, mint a parlamentben, ami ott megengedett, hanem a vélemények ütköztetésére került sor a püspökök között. Hosszú előkészület vezetett idáig, és tovább folytatódik ez majd egy másik munkában is, a családok, az egyház és a társadalom javára. Ez egy folyamat, ez a normális menete a szinódusnak.

Most az említett dokumentum jut el a részegyházakhoz, ahol tovább folytatódik az imádság, a megfontolás és a testvéri vita munkája azzal a céllal, hogy előkészítse a következő püspöki szinódust, melyet a Szűzanya oltalmába ajánlunk. Segítsen minket abban, hogy kövessük az Isten akaratát olyan lelkipásztori döntések meghozatalában, melyek mindjobban segítik a családot. Kérlek benneteket, imádságotokkal kísérjétek ezt a folyamatot, egészen a következő szinódusig. Az Úr világosítson meg bennünket, hogy a szinódus olyan érett döntést hozzon, amit megoszthat a részegyházakkal. Ezért kérem az imádságotokat. Köszönöm! – zárta szavait Ferenc pápa a szerda délelőtti általános kihallgatáson.

Szöveg és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír