Egy katolikus pap halálközeli élménye

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. október 01. szerda

 Jose atya: 1949. július 16-án születtem Keralában, Indiában. Tizennégy éves koromban léptem be a St. Mary minor szemináriumba Thiruvalla-ba, hogy a papságra felkészítő tanulmányaimat megkezdjem. Négy évvel később a Szent József Pápai Major Szemináriumba Alwayeba, Keralaba mentem, hogy folytassam a papi tanulmányaimat. A hét éves filozófia és teológia képzés elvégzése után 1975 január 1-jén szenteltek pappá, hogy misszionáriusként szolgáljak Thiruvalla egyházmegyében.

1978-ban, amikor a St. Tamás minor szemináriumban Bathery-ben tanítottam, aktív tagja lettem a Karizmatikus Megújulás mozgalomnak és karizmatikus lelkigyakorlatok és konferenciák vezetését kezdtem meg Kerala-ban. 

Angyal jelenik meg a halál pillanatában

1985 április 14.-én vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepén, szentmisét akartam cerebrálni egy missziós templomban Kerala északi részén, de halálos balesetet szenvedtem. Motoroztam, amikor frontálisan nekem hajtott egy dzsip, melynek vezetője ittas volt, mert egy hindu fesztiválon italozott. Sietve a kórházba szállítottak, ami körülbelül 35 mérföldre volt. Útközben a lelkem kijött a testemből, és azt tapasztaltam, hogy meghaltam. Azonnal találkoztam az őrangyalommal. Láttam a testemet, és az embereket, akik a kórházba vittek. Hallottam őket sírni, és értem imádkozni. Ekkor az angyalom azt mondta: "El foglak vinni a mennybe, az Úr találkozni és beszélni akar veled". Azt is mondta, hogy útközben meg akarja nekem mutatni a poklot és a tisztítótüzet is.

Látogatás a pokolban

Először az angyal a pokolba kísért. Rettenetes látvány volt. Láttam a sátánt és az ördögöket, egy kb. 2000 Fahrenheit olthatatlan tűzben. Mindenütt férgek kúsztak, az emberek sikoltoztak és küzdöttek, mert a démonok kínozták őket. Az angyal azt mondta nekem, hogy mindezek a szenvedések a meg nem bánt halálos bűnöknek voltak köszönhetőek. Aztán megértettem, hogy hét szenvedési fok vagy szint van, a földi életben elkövetett halálos bűnök számától és fajtájától függően. A lelkek iszonyatosan néztek ki, kegyetlenek és borzalmasak voltak. Félelmetes élmény volt. Láttam olyan embereket, akiket ismertem a földi életemből, de nem szabad felfednem a személyazonosságukat. A bűnök, melyek elítélték őket elsősorban az abortusz, a homoszexualitás, eutanázia, gyűlölködés, és szentségtörés volt. Az angyal azt mondta nekem, hogy ha megbánták volna, elkerülték volna a poklot, és helyette a purgatóriumba kerültek volna. Azt is megértettem, hogy néhányan az olyan emberek közül, akik bűnbánatot tartanak ezen bűnök felett, megtisztulhatnak a földön is szenvedéseiken keresztül. Ily módon képesek elkerülni purgatóriumot és egyenesen a mennybe jutnak. Meglepődtem, amikor a pokolban még papokat és püspököket is láttam, akik közül néhányat soha nem gondoltam volna ott látni. Sokan közülük azért voltak ott, mert az embereket hamis tanítással és rossz példával vezették félre. 

Látogatás a Purgatóriumban

A pokol látogatása után, az örzőangyalom elkísért a Purgatóriumba. Itt is hét fokozatú szenvedés van és olthatatlan tűz. De ez jóval kevésbé intenzív, mint a pokol tüze, és itt nem volt sem veszekedés, sem küszködés, sem harc. A fő szenvedése ezeknek a lelkeknek az volt, hogy Istentől el vannak szakítva. Néhányan azok közül, akik a Purgatóriumban vannak, számos halálos bűnt követtek el, de Istennel haláluk előtt kibékültek. Annak ellenére, hogy ezek a lelkek szenvednek, ők élvezik a békét és azt a tudást, hogy egy napon majd megláthatják az Istent szemtől szembe… 

Beszélgetés a lelkekkel a Purgatóriumban

Volt lehetőségem, hogy beszéljek a tisztítótűzben levő lelkekkel. Megkértek, hogy imádkozzak értük, és mondjam meg az embereknek, hogy imádkozzanak ők is értük, hogy így gyorsan a mennybe juthassanak. Amikor imádkozunk ezekért a lelkekért, meg fogjuk hálájukat kapni az imáikon keresztül, és mikor belépnek a mennyországba, az imáik még érdemdúsabbak lesznek. Nehéz leírnom, hogy milyen szép az én őrangyalom. Ragyogó és fényes. Ő az én állandó társam, és segít nekem minden szolgálatomban, főként a gyógyító szolgálatban. Az ő jelenlétét érzékelem mindenütt, ahova megyek, és hálás vagyok neki a mindennapi életemben való védelméért.

Látogatás a mennyben

 Ezután az angyalom a mennybe kísért, nagy vakító fehér alagúton haladva át. Soha a földi életemben nem tapasztaltam még ilyen nagy békét és örömöt! Ekkor az ég megnyílt, és meghallottam a legszebb zenét, melyet soha nem hallottam korábban. Angyalok énekeltek, és magasztalták az Istent. Láttam az összes szentet, különösen a Boldogságos Szűzanyát és Szent Józsefet, és sok elkötelezett szent püspököt és papot, akik úgy ragyogtak, mint a csillagok. Amikor megjelentem az Úr előtt, Jézus azt mondta: "Azt akarom, hogy menj vissza a világba. Második életedben a béke és gyógyulás eszköze leszel népem számára. Idegen országban fogsz járni, és idegen nyelven fogsz beszélni. Minden lehetséges neked az én kegyelmemmel." E szavak után a Boldogságos Szűz szólt hozzám: "Tedd, amit Ő mond neked. Én segítelek majd szolgálatodban".

Szavakkal lehetetlen kifejezni a mennyország szépségét. Ott annyi békét és boldogságot fogunk ízlelni, amelyek milliószor meghaladják a képzelőerőnket. A mi Urunk sokkal szebb, mint ahogy a képek azt közvetíteni tudják. Arca ragyogó és fényes és szebb, mint ezer felkelő nap. A képek, melyeket a világban látni róla, csak árnyékuk az ő fenségességének. A Boldogságos Szűz Jézus mellett volt, és kimondhatatlan szép és ragyogó volt. A világban róla látható egyik kép sem hasonlítható az igazi szépségéhez. A mennyország a mi igazi otthonunk, mindannyian arra vagyunk teremtve, hogy elérjük a mennyországot és Isten jelenlétét élvezzük örökre. Aztán visszajöttem a földre az angyalommal.

Visszaérkezve a Földre

Míg a testem a kórházban volt, az orvos elvégezte az összes vizsgálatot, és halottnak nyilvánítottak. A halál oka elvérzés volt. A családomat értesítették, de mivel nagyon távol voltak, a kórházi személyzet úgy döntött, hogy a holttestemet átviszik a hullaházba. Mivel a kórháznak nem volt légkondicionálója, attól tartottak, hogy a testem gyorsan elkezd majd lebomlani. Ahogy vitték a holttestemet a hullaházba, a lelkem visszatért testembe. Hirtelen kínzó fájdalmat éreztem a sok seb és törött csontjaim miatt. Elkezdtem kiabálni, mire az emberek megijedtek és sikoltozva elszaladtak.. Egyikük odament az orvoshoz, és azt mondta: "a halott test sikoltozik". Az orvos odajött hozzám, hogy megvizsgálja a testem, és megállapította, hogy élek. Mire azt mondta:"Az atya él, ez csoda, vigyék vissza őt a kórházba".

Mikor, visszavittek a kórházba, vérátömlesztést kaptam, és megműtöttek, hogy helyrehozzák a törött csontokat. Az alsó állkapcsomon, bordáimon, csípőcsonton, csuklón, és a jobb lábamon dolgoztak. Két hónap után engedtek el a kórházból, de az ortopéd orvos azt mondta, hogy soha nem fogok újra járni. Mire azt mondtam neki: "Az Úr, aki visszaadta az életemet, és visszaküldött engem a világba, meg fog gyógyítani". Mikor már otthon voltam, mindannyian a gyógyulás csodájáért imádkoztunk. Egy hónap múlva, a gipszkötés eltávolítása után, még mindig nem tudtam mozogni. De egy nap imádkozás közben rendkívüli fájdalmat éreztem a medencecsonti területen. Rövid idő múlva a fájdalom teljesen eltűnt, és egy hangot hallottam: "Meggyógyultál. Kelj fel és járj". Békét és gyógyító erőt éreztem a testemen. Rögtön felálltam, és elindultam. Dicsértem az Istent és megköszöntem neki ezt a csodát.

Az orvos megtérése

Elmondtam az orvosomnak a hírt, hogy meggyógyultam és járok, amire ő igen meglepődött. Azt mondta: "A te Istened az igaz Isten. A ti Isteneteket kell követnem". Az orvos hindu volt és megkért, hogy tanítsam őt a katolikus hitről. A hit tanulmányozása után megkereszteltem és katolikus lett. Az őrangyalom üzenetét követve az Egyesült Államokba jöttem 1986 november 10-én, mint missziós pap. Eleinte a Boise Egyházmegyében dolgoztam, Idahoban, 1987-1989-ig, majd igazgatója lettem a börtön-szolgálatnak az Orlando Egyházmegyei Floridában 1989-1992-ig. 

 A Jézus által rendelt misszió

1992-ben kerültem a Szent Ágoston Egyházmegyébe, ahol kezdetben a Szent Máté plébániára, Jacksonvillebe voltam rendelve két évig. Majd kineveztek a Nagyboldogasszony templom egyházi helytartójának 1994-1999-ig. 1997-ben az egyházmegye állandó tagjává rendeltek. 1999 júniusa óta a Macclenny-i Szt. Mária, az Irgalom Édesanyja Katolikus templom lelkipásztora vagyok Floridában. Szolgálok továbbá még a Starke-i Florida Állami Börtönben mint katolikus pap, a Raiford Uniós-Végrehajtási Intézetben és az északkeleti Floridai Állami Kórházban Macclenny-ben. A Mária Légió egyházmegyei lelki vezetője is vagyok.

Minden hónap első szombatján eucharisztikus és karizmatikus gyógyító-szolgálatot vezetek a plébániámon, a Szűz Mária, az Irgalom Anyja templomban.  De jártam távoli országokban is tanúságot tenni, így : Írországban, Spanyolországban, Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Franciaországban, Portugáliában, Jugoszláviában, Olaszországban, Kanadában, Mexikóban, Kajmán-szigeteken, és Ontarioban. 

Az Eucharisztikus gyógyulás szolgálata
.
Az Eucharisztikus gyógyító szolgálatban sok embert láttam meggyógyulni testileg, lelkileg, szellemileg és érzelmileg. Az emberek különböző betegségekből, mint például: rák, AIDS, ízületi gyulladás, szívbetegségek, szem problémák, tüdőtágulat, asztma, hátfájás, rossz hallás és még sok más betegségből teljesen és tökéletesen meggyógyultak. 

Az orvosok és a gyógyszerek nem segítenek bizonyos betegségek gyógyításában, melyeknél a családfa az ok.

A gyógyító szolgálat alatt sokan elnyugszanak lélekben az Oltáriszentség előtt, és néhányan a lélek megújulását és a test gyógyulását tapasztalják meg. 

(levélben kaptam)