XVI. Benedek levelének szó szerinti fordítása

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. február 28. péntek

XVI. Benedek levélben válaszolt Andrea Torniellinek, a La Stampa olasz napilap újságírójának arra a három kérdésére, amelyeket a lemondásához vezető feltételezett nyomásgyakorlásról és összeesküvés-elméletekről szóló hírekkel kapcsolatban tett fel. Az olasz újság szerdai, február 26-i számában Tornielli részletesen ismertette Ferenc pápa levelét és annak előzményeit, csütörtökön pedig magát levelet is közzétette.

Joseph Ratzinger világosan kifejti, hogy döntését szabadon hozta meg, lemondása érvényes, az ezzel ellentétes hírek, sejtetések mind abszurd spekulációk. Nem kényszerítették lemondani, nem nyomásgyakorlás vagy cselszövés miatt mondott le. Ma az egyházban nem áll fenn semmiféle kettős hatalom. Van egy hivatalban lévő, funkcióit teljes joggal gyakorló pápa, Ferenc, és van egy nyugalomba vonult pápa, akinek az „egyetlen és végső célja”, hogy napjait az utódáért mondott imádságnak szentelje.

A fehér reverendát csak praktikus okokból tartotta meg, de Ferenc pápától eltérően (körgallér nélkül) viseli.

Pár héttel ezelőtt a neves svájci teológus, Hans Küng idézte XVI. Benedek Ferenc pápával kapcsolatos néhány mondatát egy olyan levélből, amelyet XVI. Benedek személyesen neki küldött. XVI. Benedek e levélben világosan megfogalmazta, hogy semmiféle ellentét nincs közte és Ferenc pápa között, hanem azonos gondolkodásmód és szoros, baráti kapcsolat fűzi őket egymáshoz. Íme, ezt írta XVI. Benedek: „Hálás vagyok, amiért nagy látásmódbeli azonosság és szívbéli barátság fűzhet Ferenc pápához. Ma egyetlen és utolsó feladatomnak azt tartom, hogy támogassam imámmal az ő pápai szolgálatát.” Akadtak olyanok, akik XVI. Benedek Küng által idézett mondatainak hitelességét kétségbe vonták. Erre vonatkozik az alábbi levél 3. pontja.

XVI. Benedek levelének szó szerinti fordítása:Benedictus XVI
Papa emeritus

Vatikánváros
2014. február 18.


Tisztelt Tornielli Úr!

Köszönöm február 16-i levelét. Három feltett kérdésére válaszaim a következők:

1. A legkisebb kétség sem fér a péteri szolgálatról való lemondásom érvényességéhez. Az érvényesség egyetlen feltétele a döntés szabadsága. A lemondás érvénytelenségével kapcsolatos spekulációk egyszerűen abszurdak.

2. A fehér reverenda és a Benedek név megtartása egyszerűen praktikus dolog. A lemondás pillanatában nem álltak rendelkezésre más ruhák. Egyébiránt a pápáétól világosan megkülönböztethető módon hordom a fehér reverendát. Az ezzel kapcsolatos spekulációk is minden alapot nélkülöznek.

3. Küng professzor szó szerint és pontosan idézte a neki küldött levelem szavait.

Remélem, sikerült világos és kielégítő választ adnom kérdéseire.

Az Úrban:

XVI. Benedek

Fordította: Király Henrietta

Magyar Kurír