XVI. Benedek: Jézus hatalma az igazság és a szeretet hatalma

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. november 28. szerda

Krisztus Király ünnepe megfelel? alkalom arra, hogy átgondoljuk: Krisztus valóban királya-e életünknek; vonz-e bennünket szeretete, vagy jobban érdekelnek bennünket az evilági hatalmak. Tekintetünkkel forduljunk a jöv?, a történelem végs? célja felé, amely Krisztus végleges és örökké tartó országa lesz, amikor teljesen kinyilvánítja legf?bb hatalmát és minden ember felett ítéletet mond – buzdított a Szentatya.

Jézus földi élete során a megaláztatást és a keresztet választja. Az emberek, akik olyan Messiást várnak, aki erőszakkal oldja meg az igazságtalanságokat, csalódnak benne. Tanítványai, bár osztoztak Jézus életében és meghallgatták szavait, szintén azt hitték, hogy mesterük politikai birodalmat valósít meg, akár még az erő segítségét is felhasználva.

A Getszemáni kertben Péter kihúzta hüvelyéből kardját és küzdeni kezdett, Jézus azonban megálljt parancsolt neki. Nem akarta, hogy fegyverekkel védjék meg, hanem egészen a végsőkig teljesíteni kívánta az Atya akaratát. Országát nem fegyverekkel és erőszakkal akarta létrehozni, hanem a szeretet látszólagos gyengeségével, amely azonban életet ad. Isten Országa ugyanis teljesen különbözik a földi birodalmaktól – emelte ki homíliájában XVI. Benedek. Pilátust is meglepik Jézus szavai, amikor olyan hatalomról szól, amely nem felel meg az uralkodás és az erő logikájának.

Az igazi Messiás hatalma soha nem múlik el, és soha semmi sem pusztítja el. Nem olyan, mint a földi birodalmak, amelyek megszületnek és összeomlanak, hanem az igazság és a szeretet országa. Az a királyság, amelyet Jézus hirdet példabeszédeiben, és amelyet nyíltan és kifejezetten kinyilatkoztat a római helytartó előtt, az igazság királysága, az egyetlen, amely mindennek megadja igazi fényét és nagyságát. Aki követi Krisztust a kereszt útján, az részt vesz királyságában is – fogalmazott a Szentatya.

Önfeláldozásával Krisztus megnyitotta számunkra az utat az Istennel való mély kapcsolat felé: Benne váltunk valódi fogadott gyermekekké, így tett bennünket a világ feletti királysága részeseivé. Jézus tanítványának lenni annyit jelent, hogy nem hagyjuk magunkat elkápráztatni a hatalom világi logikájától, hanem elvisszük a világba Isten igazságának és szeretetének világosságát. Krisztus Király ünnepe erőteljes felhívás arra, hogy újból és újból megtérjünk Isten országának, Isten, az Igazság uralmának életünkben. A Miatyánkban minden nap így fohászkodunk: „Jöjjön el a te országod!”, ami azt jelenti, hogy így szólunk Jézushoz: Uram, tégy minket magadévá, élj bennünk, gyűjtsd egybe a szétszóródott és szenvedő emberiséget, hogy Benned minden alá legyen rendelve az irgalmasság és a szeretet Atyjának.

A pápa végül a hat új bíboroshoz fordult: arra szólította fel őket, hogy tegyenek tanúságot Isten országáról, az igazságról. Egyre inkább Istennek és akaratának biztosítanak elsőbbséget, a világi hatalmak érdekeivel szemben. Olyan elkötelezettségről van szó, amely azt igényli, hogy a végsőkig szeressünk és életünket adjuk szeretteinkért – hangsúlyozta Krisztus Király ünnepe alkalmából mondott homíliájában XVI. Benedek pápa.

Az új bíborosok: James Michael Harvey, a Falakon kívüli Szent Pál pápai bazilika főpapja; Béchara Boutros Raï, libanoni maronita pátriárka; Baselios Cleemis Thottunkal Triandrum szír-malankár nagyérseke; John Olorunfemi Onaiyekan, Abuja érseke; Rubén Salazar Gómez, Bogotá érseke, valamint Luis Antonio Tagle, manilai érsek.