Benedek pápa: a szeretet mindenekelőtt nem parancs, hanem ajándék

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. november 06. kedd
XVI. Benedek pápa november 4-én az Úrangyala elimádkozása előtt a szeretet törvényéről beszélt a Szent Péter téren összegyűlt zarándokoknak.

Márk evangéliumáról elmélkedve a szeretet kettős parancsáról tanított: Isten és a felebarát szeretetéről. Mindenszentek ünnepére utalva elmondta: a szentek azok, akik az isteni kegyelemre bízzák magukat, és igyekeznek megélni a szeretet alapvető parancsát. A szeretetet az tudja megélni, aki mély kapcsolatban van Istennel, és mint a gyermek, az anyjával és apjával való jó kapcsolatból kiindulva, képes lesz szeretni másokat.

A Szentatya hangsúlyozta: „a szeretet mindenekelőtt nem parancs, hanem ajándék, egy olyan valóság, amelyet Isten segítségével megismerünk és megtapasztalunk, hogy mint egy mag, bennünk is kirügyezhessen, a mi életünkben is növekedhessen.” Külön kiemelte: ha a szeretet mélyen gyökerezik az emberben, akkor képes azt is szeretni, aki nem érdemli meg – ahogyan Isten is tesz velünk. A szeretet által tanuljuk meg, hogy a másik embert ne csak a saját szemünkkel nézzük, hanem Isten szemével is, Jézus tekintetével. Benedek pápa arra kérte a híveket, hogy Isten tekintével nézzenek a többi emberre, amely „a szívből kiinduló tekintet, nem ragad le a felszínnél, áthatol a látszaton, és képes megérteni a másik ember legmélyebb várakozásait: hogy meghallgassák, önzetlenül odafigyeljenek rá, a szeretet szavával szóljanak hozzá.”

Amikor megnyílunk a másik felé, elébe megyünk, készségesen fordulunk felé, akkor Isten felé is kinyílunk, megérezzük jóságát: „Isten szeretete és a felebarát szeretete elválaszthatatlan egymástól, kölcsönösségi viszonyban vannak egymással” – tanította XVI. Benedek. Hozzátette: „az Eucharisztiában Isten ajándékul adja nekünk ezt a kettős szeretetet, amikor önmagát adja, hogy ezzel a kenyérrel táplálkozva szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket.”

A pápa arra hívott minden keresztényt, hogy a felebarát iránti szeretet ragyogó tanúságtétele által legyen képes kifejezni az egyetlen Istenbe vetett hitét.

Magyar Kurír

(tzs)