Az evangelizáció: Isten tüzétől égni belül és bátran lángra lobbantani a világban

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. október 10. szerda
Akkor vagyunk evangelizálók, ha szívünkben él a tudatosság, hogy Isten cselekszik az Egyházban, valamint ha lángoló lelkesedéssel akarjuk hirdetni Krisztust a világban – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a pápa az új evangelizáció témájával foglalkozó szinódus hétfő délelőtti első ülését.

- Ki Isten? Mi köze van az emberiséghez? A világegyetem csöndjében, a történelem fellegei mögött van-e Isten, vagy nincs? Ezek a kérdések ma ugyanolyan aktuálisak, mint Jézus korában. Az evangélium annyit jelent, hogy Isten megtörte a csendet: megszólalt, létezik, ismer és szeret bennünket, belépett a történelembe. Jézus Isten szava, az Isten, aki velünk van, aki megmutatja nekünk szeretetét és velünk szenved a halálig és a feltámadásig. Ez az Egyház válasza a nagy kérdésekre. Mégis hogyan tudjuk ezt eljuttatni a mai emberhez, hogy üdvözüljön? – tette fel a kérdést a pápa.

Magyarázatul XVI. Benedek a reggeli imaóra himnuszából indult ki, és három lépésben foglalta össze ennek megvalósítását. Az első lépés az ima. Az apostolok nem létrehozzák az Egyházat úgy, hogy kidolgoznak egy alkotmányt, hanem imára gyűlnek össze és várják a pünkösdöt. Nem mi hozzuk létre az Egyházat, hanem Isten. Ha Isten nem cselekszik, a mi dolgaink elégtelenek. Csak Isten tehet tanúságot arról, hogy ő maga szól hozzánk.

A második lépés tehát – mondta a pápa – a hitvallás, ami magában hordozza a vértanúság elemét, vagyis hogy a hit iránt ellenséges környezetben teszünk tanúságot, ahol fennáll a szenvedés és a halál veszélye is. Éppen ez biztosítja a hitelességet. A hit megvallása magában foglalja, hogy kész vagyok életemet is adni és elfogadom a szenvedést.

A hitvallásnak szüksége van egy „ruhára”, amely láthatóvá teszi, ez pedig a szeretet, ami egyben a harmadik lépés – fejtette ki a Szentatya. – Ennek a hatalmas erőnek kell égnie minden keresztény szívében, amelyből merítenie kell ahhoz, hogy maga körül lángra lobbantsa az evangélium fényét. Ennek a szenvedélynek kell növekednie a hit által és át kell alakulnia a szeretet tüzében. A keresztény ember nem lehet „langyos”. A hit váljon a szeretet lángjává bennünk, amely valóban lángra gyújtja lényünket, ezáltal létezésünk nagy szenvedélyévé válik és lángra lobbantja a körülöttünk lévők szívét is. Ez az evangelizáció lényege – fogalmazott XVI. Benedek.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír