Hirdessétek az evangéliumot! – Közzétették a Római Kúriáról szóló új apostoli konstitúciót

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2022. március 20. vasárnap

Szent József ünnepén, március 19-én Ferenc pápa kihirdette a Római Kúriáról szóló Praedicate evangelium (Hirdessétek az evangéliumot) kezdetű új apostoli konstitúciót. A Római Kúriát szabályozó szöveg 2022. június 5-én, pünkösd ünnepén lép hatályba. (Jelentős változások!)

A konstitúció annak a hosszadalmas meghallgatási folyamatnak az eredménye, amely a 2013-as konklávét megelőző ülésekkel kezdődött. Az új konstitúció felváltja a Pastor bonus kezdetű apostoli konstitúciót, amelyet Szent II. János Pál pápa 1988. június 28-án hirdetett ki és 1989. március 1-je óta hatályos.

Az új dokumentum kidolgozásában részt vett a bíborosi tanács a 2013 októberétől 2021 februárjáig tartó ülésein Ferenc pápa vezetésével, és hozzájárultak a helyi egyházak is a világ különböző részeiről.

A Praedicate evangelium kezdetű apostoli konstitúciót március 21-én, hétfőn a Szentszék Sajtótermében Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa; Marco Mellino püspök, a bíborosi tanács titkára és Gianfranco Ghirlanda jezsuita, egyházjogász, a Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott professzora ismerteti .

Megjegyzendő, hogy az új konstitúció olyan reformokról szól, amelyek az elmúlt kilenc évben már szinte teljes egészében megvalósultak az összevonások és kiigazítások révén, amelyek új dikasztériumok létrehozásához vezettek. A szöveg hangsúlyozza, hogy „a Római Kúria az Államtitkárságból, dikasztériumokból és hivatalokból áll, amelyek mindegyike jogilag egyenlő”.

A dokumentumban szereplő legjelentősebb fejlemények közé tartozik a Népek Evangelizációjának Kongregációja és az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának egybeolvadása az Evangelizációs Dikasztériumban. Ezeknek a hivataloknak a két vezetője pro-prefektussá válik, mivel az új dikasztérium a prefektusa a pápa lesz. A konstitúció így fogalmaz: „Az Evangelizációs Dikasztériumot közvetlenül a római pápa vezeti”.

Továbbá létrejött a Szeretetszolgálati Dikasztérium, amely így még jelentősebb szerepet kap a Római Kúriában. „A Szeretetszolgálati Dikasztérium, más néven Apostoli Alamizsnahivatal, az irgalmasság egyedülálló megnyilvánulása, és kezdve a szegények, a kiszolgáltatottak és a kirekesztettek előtérbe helyezésével, az egész világon segítségnyújtást és támogatást biztosít számukra a római pápa nevében, aki különleges nélkülözés vagy más szükség esetén személyesen gondoskodik a segélynyújtásról.”

Egy másik egységesítés a kiskorúak védelméért létrehozott bizottságot érinti, amely a Hittani Kongregáció részévé válik. Ugyanakkor továbbra is saját előírásai szerint működik és saját elnökkel és titkárral rendelkezik.

Az apostoli konstitúció jelentős része az általános alapelvekre vonatkozó rész. A dokumentum emlékeztet arra, hogy minden keresztény misszionárius tanítvány. Alapvető az általános elvek között az a kitétel, hogy Péter utódjának helytartói hatalma alapján mindenki – így világi hívők is – kinevezhetők a Római Kúria kormányzati szerepeibe. „Minden keresztény a keresztség erejénél fogva misszionárius tanítvány, amennyiben találkozott Isten szeretetével Krisztus Jézusban. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni a Kúria korszerűsítésénél, amely reformjának tehát biztosítania kell a világi hívők és a nők bevonását akár kormányzati és felelősségi szerepkörbe is.”

A konstitúció azt is hangsúlyozza, hogy a Kúria Róma püspökének szolgálatában álló eszköz, amely az egyetemes Egyház, így a püspöki konferenciák és a helyi egyházak javára is szolgál. „A Római Kúria nem helyezi magát a pápa és a püspökök közé, hanem mindkettő szolgálatába állítja magát, mindegyik természetének megfelelő módon.”

Egy másik jelentős rész a lelkiségre vonatkozik: a Római Kúria tagjai „misszionárius tanítványok” is. A dokumentum külön kiemeli a szinodalitást, mint a Római Kúria működési módszerét, amely már kiépült, és amelyet tovább kell fejleszteni. A dokumentumban szereplő további szempontok között megjelenik az Államtitkárság „pápai titkárságként” való definíciójának hangsúlyozása.

A konstitúcióban szerepel, hogy a Kúria személyzeti osztálya átkerül a Gazdasági Titkársághoz (SPE), valamint hogy az Apostoli Szék Vagyonkezelőségnek (APSA) a Vallási Művek Intézete (IOR) alapvető tevékenységén keresztül kell végeznie a munkáját.

Az apostoli konstitúció azt is rögzíti, hogy a Római Kúriában szolgálatot teljesítő papok és szerzetesek megbízatása öt évre szól, ami egy második ötéves időszakra meghosszabbítható, amelynek letelte után visszatérnek egyházmegyéjükbe és szerzetesi közösségükbe. „Általában öt év elteltével a papi tisztviselők, valamint a megszentelt élet intézményeinek és az apostoli élet társaságainak tagjai, akik Kúriai intézményekben és hivatalokban szolgáltak, visszatérnek a lelkipásztori gondozásba az egyházmegyéjükbe és plébániájukra, vagy azokba az intézményekbe vagy társaságokba, amelyekhez tartoznak. Ha a Római Kúria elöljárói indokoltnak látják, a szolgálat további öt évvel meghosszabbítható.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír