Pünkösdi kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2020. május 24. vasárnap

AZ EVANGELIZÁCIÓ SZENTLELKÉNEK KIÁRADÁSÁÉRT, IZRAEL ÉS A NEMZETEK MEGTÉRÉSÉÉRT
Sokszor elfelejtjük, hogy a Szentlélek Jézus szándéka szerint a misszió Lelke, evangelizációra adatik! Milyen nagy a kísértés, hogy megpróbáljuk „eltéríteni” és csak saját magunk vagy szűkebb környezetünk életének elrendezésére használjuk! Segíts, Urunk, hogy ne mi használjuk az isteni Lelket, hanem Ő használjon minket! Jöjj, Szentlélek, segíts rajtunk!

"Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)
"Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek: először is a zsidónak, azután a görögnek." (Róm 1,16)
"Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatok. A megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát. Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket." (Róm 11,25-26)
"Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.” (Lk 13,29-30)
- Add nekünk, Urunk, a tanúságtétel és igehirdetés Lelkét, hogy oda vigyen bennünket evangelizálni, ahová Ő akar!
- Add meg, Urunk, választott népednek a Messiáshoz, Jézushoz való megtérés kegyelmét, hogy hogy amit Isten elkezdett velük a mózesi szövetségben, beteljesedjék a krisztusi szövetségben.
- Add meg, Urunk, a nemzetek megtérését az egész világon! Különösen könyörgünk magyar nemzetünkért, horvát testvéreinkért és Közép-Európa népeiért, valamint egész kontinensünk újjászületéséért a Szentlélekben!
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Jöjj, hívunk jöjj, Szentlélek, a szívünkbe áradj...