Pünkösdi kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2020. május 23. szombat

AZ ÚJ PÜNKÖSD KITELJESEDÉSÉÉRT, HOGY LEGYEN HITÜNK BEFOGADNI A SZENTLELKET ÉS AJÁNDÉKAIT
Vajon felismerjük-e, amikor Isten a Szentlélek új kiáradásával látogat meg bennünket? Amikor Isten valami újat készít, új utakra vezet bennünket? Lesz-e bennünk hit, bátorság, alázat, bölcsesség,  hogy a Szentlélek ajándékait, a karizmákat sokkal magasabb szinten gyakoroljuk? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

"Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad!" (Iz 60,1-2)
"A végső napokban -- mondja Isten -- kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak. Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön." (ApCsel 2,17-19)
"Bár felismerted volna te is ezen a napon a békességre vezető utat… nem ismerted fel a Látogatás idejét." (Lk 19,42a.44.c)
"Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok? Igen, utat készítek a sivatagban, és a pusztában folyókat." (Iz 43,19)
Az ősegyház imája üldözés idején: ”És most, Uram, tekints fenyegetőzéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék szavadat. Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások menjenek végbe, jelek és csodák történjenek szent szolgád, Jézus nevében.” Amíg így imádkoztak, megremegett a hely, ahol összegyűltek. Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát." (Apcsel 4,29-31)
- Add nekünk, drága Urunk, a Szentlélek új kiáradását, a kései esőket! Add, hogy legyen hitünk és szabadságunk a befogadására!
- Add, Urunk, hogy ne akarjuk Szent Lelkedet emberi elképzeléseink börtönébe zárni!
- Hallgasd meg, Urunk, Mózes imáját, hogy egész néped próféta legyen, és mindenki Isten akarata szerint használja a Szentlélektől kapott dicsőséges mennyei ajándékokat!

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

A Szentlélek leszáll, és minden megváltozik...