Lengyel engesztelő ima az abortusz bűne miatt

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2018. június 02. szombat

A lengyel püspöki konferencia ajánlotta ima június 1-én, amikor a világ a nemzetközi gyermeknapot ünnepli:

Mindenható Háromságban Egy Isten és Mindenszentek! Hálát adunk Neked minden egyes gyermekért, aki áldás és ajándék Tőled, a Szeretet és az Élet Istenétől, és teljes szívünkből bocsánatot kérünk, hogy ezt, a Te ajándékodat és áldásodat gyakran elutasítjuk. Bocsánatot kérünk az apákért, akik nem vállalták a felelősséget megfogant utódaikért, és beleegyeztek az abortusz végrehajtásába, vagy még sürgették is azt; azért, hogy nem álltak gyermekeik anyja mellett, és nem harcoltak utódaik életének megmentéséért.

Bocsánatot kérünk azokért a nőkért, akik elutasították a hivatást, hogy szerető édesanyák lehessenek, és inkább a halál szégyenfoltját választották. Bocsánatot kérünk mindazokért, akik a halál választására kényszerítették és akik nem támogatták a nőket a gyermekek nevelésében. Bocsánatot kérünk az orvosokért és az egészségügyi dolgozókért, akik ahelyett, hogy mentenének minden emberi életet, még ezeket a legkisebbeket is, semlegesen tekintenek az élet és a halál közötti választásokra, vagy a halál kiszolgáltatóivá válnak.

Bocsánatot kérünk a politikusokért és a törvényhozókért, akik inkább hallgatnak az emberekre, mint Rád (vö. ApCsel 5,29), és kompromisszumokat kötnek az emberi élet tekintetében, elfogadva egy olyan törvényt, amely nem védi minden ember életét. Bocsánatot kérünk a tudományos élet képviselőiért és azokért, akik a közvéleményt alakítják, akik degradálják az emberi élet értékét, többre értékelve annál a saját élettervek megvalósításának lehetőségét.

Bocsánatot kérünk mindazokért, akik bármi módon elősegítik a lélek nélküli halál civilizációjának terjedését. Bocsánatot kérünk mindazokért, akik semmit sem tettek, hogy oltalmazzák a legvédtelenebb még meg nem született gyermekek életét, akik maguk nem tudnak védekezni. Mindenekelőtt bocsánatot kérünk önmagunkért, amiért életünk tanúsága nem vonz másokat, hogy kövessék Krisztust és az Ő hívó szavát: „amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, Velem tettétek” (Mt 25,40).

Istenszülő Szűz Mária, hazánk Királynője, aki egészen befogadtad méhedbe a Gyermek ajándékát (vö. Lk 1,26–38), esdd ki számunkra Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál a bűnbocsánat kegyelmét minden, a meg nem született gyermekek ellen elkövetett bűnünkért!

Isteni Irgalmasság, szemünk elé tártad az „életet és a halált, áldást és átkot” (MTörv 30,19 és 30,15). Esedezve kérünk, ne vond meg tőlünk áldásodat!  Váljanak valóra bennünk Ezekiel próféta könyvében elhangzott szavaid: „Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek és szemetek előtt tartsátok törvényeimet és hozzájuk igazodjatok” (Ez 36,26–27).

Szentlélek, Vigasztalás Lelke, Igazság Lelke, vezess minket, hogy tudjuk tisztelni minden gyermek méltóságát, hiszen Isten hívott létre minden gyermeket fogantatásától kezdve az Ő dicsőségére! Adj nekünk bátorságot és bölcsességet, hogy mindig az életet válasszuk a halállal szemben, hogy szüntelenül az igazságosság és a szeretet útján haladjunk, Teremtőnk akarata szerint! Ámen.

Fordította: Koncz Éva

Forrás: Ekai.pl, Episkopat.pl, magyar kurir