Pályázat katolikus fiatalok számára

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2011. augusztus 31. szerda

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre-ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9–12. osztályos középiskolás vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló katolikus fiatal.

A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre jutó jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés 2011 decemberében várható.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. A kuratórium határozata értelmében nem fogadható el annak a pályázata, aki az előző évi ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget.

Az ösztöndíjra pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet. Nyomtatványt bélyeggel ellátott válaszborítékkal az alapítványtól lehet igényelni. A pályázati űrlap innen letölthető pdf-formátumban, vagy a katolikus.hu hirtetése szövegében található linkkel szövegszerkesztőbe betölthető rtf-formátumban.

A pályázatokat 2011. szeptember 26-ig kell benyújtani postán a Katolikus Központi Alapítvány címére: 1406 Budapest, Pf. 79. A borítékra kérik ráírni: Ösztöndíj pályázat. Csak a határidőre beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudják elbírálni. A pályázathoz csatolandó az oktatási intézmény vezetőjének vagy a helyi plébánosnak, hitoktatónak az ajánlása.

A kiértesítés postázásához a pályázat mellé bélyeggel ellátott, megcímzett válaszborítékot kell csatolni!

Információ telefonon: 1/342-6959 (munkaidőben)

Magyar Kurír