Reményről és reménytelenségről

Kategória: Eheti Megjelent: 2019. április 29. hétfő

Négy évvel ezelőtt, 2015-ben jelentettük meg a"21. század - Isten évszázada - Magyarország átvilágítása" című könyvet. Fontos dolgokat szerettem volna ebben a könyvben megosztani az olvasókkal arról, hogy kegyelmi időben élünk, hogy a reménység emberei legyünk, hogynem csak az összeomlás, de a megújulás idejét is éljük... Most ebből idéznék ide egy rövid részt, biztatásul mindannyiunknak:

A rendszerváltás idején is egyszerre éledt fel a remény és erősödött fel a világvége-várás. A remény pedig a korszakváltás reménye – mert ez utóbbi pozitív dolgot is jelenthet. Hiszen egy „új kor” nem csak „new age” lehet a maga hókusz-pókuszaival, hanem egy Krisztus által megújított világ is. Vagy legyünk szerényebbek: egy „esze használatára eljutott” emberiség gondos munkája által unokáinknak megőrzött világ.

Nem könnyű bizakodónak lenni evilág sötét háttere előtt. Nem könnyű bizakodónak lenni ma Magyarországon sem. Nem könnyű nekünk bizakodónak lennünk nekünk se, mert szolgálatunk során pont a betegekkel, nyomor-gókkal, szükséget szenvedőkkel, emberileg szinte megoldhatatlan problémákkal találko-zunk. Könnyen elkövethetjük azt a hibát, hogy ezt a sötét hátteret előtérbe húzzuk és szinte már várjuk, hogy bekövetkezzék az össze-omlás, a tragédia: „Lám, mi megmondtuk előre…”

Vegyük azonban észre: ha Isten nem bízna még mindig bennünk, akkor már vége lenne az egésznek! A Szentírás tanúsága szerint legalábbis akkor jön el a Vég, amikor a sátán képessé válik teljesen leuralni a földet és már semmilyen más módon nem lehet meg-akadályozni embergyilkos működését, mint az Ítélettel.

Most még itt vagyunk, ez pedig azt jelenti, hogy van remény! Még mindent jóra lehet fordítani, ahogy azt II. János Pál pápa hirdette és munkálta egész életében. (Zárójelben megjegyezve: még a „nagy figyelmeztetés eredeti, garabandali értelme is ezt a reményt hordozta, ötven évvel ezelőtt és ez Medjugorje üzenete is.)

A rendszerváltás óta a harmadik nagy világvégvárós hullámot éljük meg. Nem kétséges, hogy egyszer az egyik ilyen jóslat-sorozatnak igaza lesz, a dolog bekövetkezik. Az sem kétséges, hogy most is azért lehetnek ezek a jövendölések olyan hatásosak, mert a világ sötét háttere épp elég igazolást nyújt hozzájuk. Szent János evangelista szerint azonban a világ mindmáig a gonosz uralma alatt szenved, ezért jól gondoljuk meg, hogy milyen érveket fogadunk el tőle!

Én mindenesetre nem fogok panaszkodni, ha úgy halok meg, hogy látom a Megújulást, a Helyreállítást, látom a krisztusi embereket „a Szentlélek erejével és hatalmával” munkálkodni – és nem látom a sokadik összeomlás-jövendölést sem beteljesedni…

Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

A könyvről bővebben: http://szeretetfoldje.hu/index.php/konyveink/7683-21-szazad-isten-evszazada-magyarorszag-atvilagitasa