...és a Szeretetláng?!

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2011. augusztus 14. vasárnap

Fogadd be Lelkemet, és a Szeretet t?zhelyévé teszlek titeket! – énekeljük, mi szociális testvérek, ebben az évben naponta imádságaink végén. Az éves mottót a kezdetekt?l az általános elöljáró, mint lelki ajándékot és feladatot adja az egész közösségnek. Sokszoros tapasztalatunk, hogy prófétai ereje, egymással és az Egyházzal egységet épít? ajándék lett a számunkra.

Idén, Erd? Péter bíboros atya hivatalosan elismerte a Szeretetláng lelkiségi mozgalmat, Kindelmann Erzsébet asszony Naplójára rá került a Nihil obstat pecsétje. S a Napló napfényre hozta, hogy bizony közösségünknek sok történelmi kapcsolódási pontja volt a kezdeteivel. Erzsébet asszony ’mellé rendelt n?vérnek’ tudta Piroska testvért, aki mai szóval, kísér?je lett, a testvérek Báthori utcai Szentlélek kápolnájában sokszor éjszakázva virrasztott.

S most a Szentlélek plébánia templom kriptájában egymás mellett nyugosznak. Így természetes kedves emberi kapcsolatba kerültünk azokkal, akik szolgálják a Szeretetláng ügyét.

De ez kevés volt számomra, nekem a belső megértésre volt szükségem, mondjam úgy, hogy a teológia oldaláról? Csak ez kicsit nagyképűen hangzik. De ezért mentem el a Szeretetláng Konferencia ünnepi szentmiséjére a Bazilikába, majd a Szentlélek templomba a záró szentmisére. Igen, mindkét helyen Isten kicsinyeivel, az anawim Jahve-val találkoztam, akik sokszor tudatlanok, de éhezik, szomjazzák a természetfölöttit.

Bíró püspök atya, pedig,mint a tanító Krisztus mutatott rá, hol és hogyan illeszkedik az Erzsébet asszonynak adott magánkinyilatkoztatás –a Benedek pápa által összehívott, októberben kezdődő püspöki szinódushoz, melynek témája Európa evangelizálása. Így egyszerre az Egyház szívébe került a Szeretetláng, mint missziós üzenet. S hát az ünnepélyes gyertyaláng átadása-átvétele is egy felszólítás: élni a Szeretetet, hogy ezáltal szeretetre gyulladjanak a szívek.

De hát mi is a Szeretetláng? – Ki a Szeretetláng? – Miért Máriáé?    Jézus vagy a Szentlélek a Szeretetláng?

S azt hiszem a Szűzanya ajándéka volt az a felismerés, amiről csak töredékesen dadogni tudok, de mégis szeretném tovább adni.

A Mindenható, örök Atya Szeretete és Igazsága túlcsordul és a Pneuma és a Logos – a Lélek és az Ige által teremt, - hogy az Ő Életében részesedhessünk. S a Lélek és az Ige által belevonja az embert, az engedelmesség boldog Legyen-magatartása, szava által az élet misztériumába, és az alkotás örömébe. Ennek csúcspontja, amikor a Názáreti Lányt, Máriát igen-je az IGE Anyjává teszi a Szentlélek által. Igen, Jézus Krisztus, Mária Fia, az Emberfia, Isten Fia, aki vállalta értünk a mindvégig való Szeretetet. S mert az ember nem fogadta be őt – ez a Golgotán mutatkozott be teljes mélységében. Mária anyai szeretettel imádkozott és várta, kérte a Fiának félelemmel teli barátaira a Szentlélek kiáradását.   A karizmatikus megújulás tapasztalatából ismerem, sajátos módon tudunk egymás számára a Szeretet forrása, a Szentlélek leesdője lenni. Mennyivel inkább a Szeretet forrása, a Szentlélek leesdője a Szép Szeretet Anyja. Igen, erről eddig is elmélkedtem.

De az új, ami felragyogott most számomra, az a misztérium, hogy másképpen, mint az Ige megtestesülése, de a Szentlélek is meg akar testesülni. Nem egy személyben, mint az Isten Fia, aki valóságos Isten és valóságos ember, hanem hihetetlen vakmerőséggel: Ubi Caritas et amor, Deus ibi est! – Ahol szeretet és jóakarat, ott az Isten! S ezzel a Szent Szeretet, a Szentlélek kiszolgáltatta magát, elutasíthatóvá, megszomoríthatóvá, beszennyezhetővé és felismerhetetlenné tette magát, vállalva, hogy bárhol bármilyen, akár tudatlan,de valódi emberi szeretet születik, cselekszik, ott jelen van a Szentlélek Isten. Jelen van, hogy az emberben megszülethessen az isteni természet, az ember Isten gyermeke legyen, - Jézus Arca rajzolódjon ki benne.

S így az én, a mi töredékes, sokszor kicsinyes szeretetünk, a Lélek hordozójává, a Világ Világosságának kicsiny mécsesévé, szeretet-lángocskává válik. Az emberi szeretőképesség hordozza

a Megszentelő Szeretetet, s annak szolgálójává, küldöttévé válik.

De hát ez a szociális testvéri hivatás lényege Slachta Margit testvér megfogalmazásában: A Megszentelő Szeretet küldetésében járni – s ez kapcsol össze mindannyiunkat

Benedek pápa missziós felhívásával, így szolgálhatjuk környezetünk, a hitét vesztet Európa újraevangelizálását. Mert mindenki szeretetre vágyik, csak nem tudja hol, hogyan keresse. Örömhír, hogy Szeretet az Isten,   s hogy mi megismertük a Szeretetet és hiszünk benne, s napról napra Máriával együtt mondunk Igent a szeretet mindennapi tetteire.

Strillich Ágnes SSS