Mitől újulna meg valóban az egyház? – Chaput érsek gondolatai

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2011. augusztus 13. szombat

"Az egyházat nem az emberek alapították, nem az emberek tulajdona, és nem áll jogukban, hogy újra kitalálják” – mondta az újonnan kinevezett philadelphiai érsek. Megújulásra azonban szükség van – de hogyan?

„A megújulás nem mások hibáztatásával, hanem őszinte önvizsgálattal, bűnbánattal és önmagunk megváltoztatásával kezdődik. A második feltétel pedig a hit. Nem a teológia, a tanítások és gyakorlatok összességének értelmében vett hit, hanem a hit mint Istenbe vetett „együgyű” bizalom, a hit mint szenvedélyes vágyakozás arra, hogy egészen odaadjuk magunkat Jézus Krisztusnak. Ettől a hittől megváltoznak az emberek. Ez a hit világot renget, mert ellenállhatatlan” – fogalmazott Charles J. Chaput annak a szentmisének homíliájában, amelyet a Kolumbusz Lovagok 129. éves nagygyűlése alkalmából tíz bíborossal, hetven püspökkel és több mint száz pappal koncelebrálva mutatott be augusztus 2-án.

Az érsek az egyházban jelen lévő valamennyi hivatás elismerését és megbecsülését is sürgette. „Az egyház Jézus Krisztusé, s a keresztény közösségen belüli szerepek – a papi, a világi és a szerzetesi élet – különböző céllal, de egyenlő méltósággal rendelkeznek.”

Különösen fontos – tette hozzá –, hogy az egyházi vezetők mindig alázatosak és szolgálatkészek legyenek, sohase önteltek. „A püspökök, a papok, a diakónusok sokszor gyengék és bűnösök. Magas mércének kell megfelelniük; egyikük-másikuk valóban büntetést érdemel. Ugyanakkor, bár a bűnt nevén kell nevezni, látnunk kell, hogy aki becsmérli püspökét vagy papját – gőgből, neheztelésből vagy azért, mert titkon vágyik arra, amit hatalomnak vél –, az magát az egyházat ássa alá, és annak Urával, az Istennel száll szembe.”    

Péter apostol vízenjárásának evangéliumi jelenetére utalva Chaput érsek rámutatott: „Amíg Péter szeme és szíve Jézusra szegeződik, képes a lehetetlenre. Ám amint engedi, hogy erőt vegyen rajta a félelem, süllyedni kezd. Így van ez a saját hitünkkel és az egyház életével és egészségével is” – idézi a beszédet a CNA.

Magyar Kurír