A főparancs

Kategória: A mai napra Megjelent: 2019. augusztus 23. péntek

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,34–40)
A szeretet tartja össze a világegyetemet, minden más csak szétfeszíti...
Drága Istenünk, taníts szeretni, segíts szeretni! Ámen.   (S)