Amit nem szeret a világi média - Ferenc pápa, az ördögűző

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. május 29. csütörtök

Úgy tűnik, hogy Ferenc pápa nem számíthat már a világsajtó egyöntetű támogatására. Bár nyílt konfliktusról még nincs szó, a világ egyik legbefolyásosabb napilapja nyíltan bírálta a katolikus egyházfőt „régimódi” gondolkodása miatt. A Washington Post cikkét számos nyomtatott és online médium átvette – elsősorban a tengerentúlon. Az amerikai lap tudósítója szerint Ferenc tanításai a gonosz személyes valóságáról, és az általa támogatott ördögűzés gyakorlata a katolikus egyházban a „legósdibb iskolát” képviselik a pápaság közelmúltbeli történelmében...

A tudósítás beszámolt egy a Vatikánban megrendezett nemzetközi konferenciáról, ahol a katolikus egyház szakértői gyűltek össze. Az amerikai újságírót különösen az háborította fel, hogy az egyik előadó beszámolt egy esetről, amikor két leszbikus nőből űzött démonokat. A hírt átvevő liberális Slate magazin ebből levonta a következtetést: a pápa „csalódást” keltett, mert néhány „biztató” kijelentése ellenére semmit nem hajlandó változtatni a homoszexualitással kapcsolatos keresztény állásponton. Liberális teológusok arra figyelmeztetnek, hogy Ferenc „aláássa tekintélyét”, amikor „utat nyit a babonaságok előtt”.

„Kevesen tudják, hogy Ferenc pápa, a liberális katolikusok kedvence, a befogadásról és megbocsátásról ismert egyházfő milyen sokat foglalkozik a tűzzel és kénkővel. Pedig az új pápa szóban és tettekben egyaránt drámai csatát vív Isten és a teremtés legrégebbi ellenségével szemben, aki nem más, mint maga az Ördög.” Így kezdődik a Washington Post május 11-ei vatikáni tudósítása, amely annak járt utána, hogy valóban terjedőben van-e Ferenc trónra lépése óta az exorcizmus a katolikus egyházban.

A lap tudósítója, Anthony Faiola szerint a válasz egyértelműen igen. „Utoljára VI. Pál volt a hatvanas években az az egyházfő, aki meg volt győződve arról, hogy pokoli erők szövetkeztek össze azzal a céllal, hogy kárhozatba taszítsák az emberiséget. Bár az egyház kezdettől fogva tanított az ördög létezéséről, az elmúlt évtizedekben a haladóbb szellemiségű papok és püspökök – különösen az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában – egyre inkább allegorikus fogalomként beszéltek a Sátánról. A gonoszságot az egyház mindinkább az emberi szabad akarat csúf melléktermékének tekintette, mintsem a ’pokol ura’ sötét mesterkedésének. Még XVI. Benedek pápa, a fellengzős német teológus is gyakran elnagyolt ecsetvonásokkal ábrázolta a gonoszt” – írta Faiola, aki szerint azonban mindez az elmúlt egy évben élesen megváltozott. „Felbukkant a hétköznapi beszédű pápa, aki Latin-Amerikából érkezett, ahol ma is sokan komolyan veszik a Sátánnal kapcsolatos misztikus nézeteket. Ferenc már trónra lépése előtt, Buenos Aires-i érsekként ismert volt arról, hogy gyakran éles hangon figyelmeztette híveit a ’kísértő’ és a ’hazugság atyja’ veszélyeire. Most azonban még a hagyományosan kritikátlan Vatikánban is sokan ráncolják a homlokukat amiatt, hogy milyen sokat foglalkozik Ferenc az ördöggel.”

Kihűlőben a médiaszerelem

„Ferenc pápa szüntelenül az ördögről beszél, ez állandó téma nála” – mondta egy névtelenséget kérő magas rangú püspök a Washington Post tudósítójának. A püspök szerint ha XVI. Benedek teszi ugyanezt, a sajtó már rég szétszedte volna. Ferenc is csak annak köszönheti, hogy eddig „megúszta”, mert a sajtó a „celebpápa” populista akcióira figyelt. A „médiaszerelem” azonban kezd kihűlni az egyházfő és a világsajtó között.

Az amerikai lap felidézi, hogy Ferenc nemcsak beszél a Sátánról, hanem maga is példát mutatott a spontán ördögűzésre, amikor tavaly májusban, pünkösd vasárnap a Szent Péter téren egy kerekesszékben ülő férfiért imádkozott kézrátétellel. A videóra is rögzített rövid jelenetben látható, hogy a pápa imájára a férfi rázkódni és kiabálni kezd, a szemei pedig kimerevednek. A szemtanúk szerint Ferenc egyértelműen ördögűzési céllal tette rá mindkét kezét az illető homlokára. A felvétel bejárta az internetet, Frederico Lombardi vatikáni szóvivő azonban utólag azt állította, hogy a pápa csak egy egyszerű imát mondott a beteg férfiért. Ha viszont valóban rögtönzött exorcizmust végzett a pápa, akkor felülírta az érvényben lévő egyházi törvényt, amely legalább egy hónapos vizsgálatot ír elő a démoni megszállottsággal terhelt személyek esetében (lásd keretes írásunk).

Az egyházfő a személyesebb körben elmondott beszédeiben és prédikációiban gyakran említi az ördögöt. Áprilisban az egyik vatikáni kápolnában például arra figyelmeztette a kora reggeli misére érkezett híveket, hogy legyenek éberek és ne engedjék becsapni magukat a modern világban, amikor a Sátán rejtett arccal tevékenykedik. „Vigyázzatok, mert az Ördög jelen van” – mondta a pápa. Ugyanerre figyelmeztette a nyilvánosságot április 11-ei homíliájában is, amikor arra szólította fel a híveket: „tanuljatok meg harcolni az ördög ellen, …aki a 21. században is létezik”.

2014 elején a pápa nyilvánosan is méltatta az Exorcisták Nemzetközi Szövetségét, amelynek tagjait – az amerikai lap szerint – „korábban sokan a római katolikus egyház őrült figuráinak tartották”. Most azonban Ferenc méltatta a szervezetet azért, mert „segíti a szenvedő és szabadulásra rászoruló embereket”. A nemzetközi közösség egyik tagja, Cesare Truqui atya szerint a pápa emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy „a démonokról való tanítás nem valamiféle új teológia, ami kívül esik az evangélium keretein, hanem éppen ezáltal maradunk Jézus Krisztus tanításain belül”.

(hetek)