Hogyan vétkezhetünk?

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. október 16. kedd

Lelki tükör, ami segít, hogy semmi akadály ne lehessen köztünk és Isten között:

 

Gondolattal: Gőg, mások lenézése, híúság, hitetlenkedés. bizalmatlanság elkeseredés, aggódás, zúgolódás.
Bűnös ábrándozás, és kívánság, anyagiasság, nagyigényűség, irigykedés, harag, tisztátalanság, bosszúvágy, szívtelenség, fösvénység, zsugoriság, mások becsapása, kihasználása.
Szeretetlenség, mást leértékelő, elítélő, lenéző gondolat.

Szemünkkel: Tetszéssel nézünk szemérmetlenséget, TV színdarab, könyv, kép.
Másnak adtam, kíváncsiskodtam.

Szánkkal: Dicsekvés, fecsegés, megszólás, rágalom, ócsárlás, pletykaság, illetlen beszéd, durva kifejezések. Isten káromlása. szitkozódás, nagyzolás, haragos kitörés, dühöngés.
Torkosság, ételben , italban, részegeskedés, mértéktelenség, túlzott dohányzás, kábítószer élvezése.

Füllel: Tisztátalan megszóló beszédek hallgatása.

Kézzel:Tisztátalan érintés magamon, máson, érzékies csókolózás, lopás, kártevés, hanyag munka, kötelesség elmulasztás, segítés mulasztás. Restség, hanyagság, kényelemszeretet., időpazarlás.

SZívünkkel: szívtelenség, fukarság, nem segítettünk a bajban lévőkön.
Bűnös vágyak, pénz élvezet és örömvágy. Bocsánatkérés elmulasztása, bosszú forralása.

 

A családi élettel kapcsolatban:

Tisztességtelenség egymás iránt: engedetlenség, makacskodás, szótlanság, irigykedés, féltékenység, hazug vádaskodás, veszekedés, békétlenség, hűtlenség, rossz példaadás, Bűnös barátság: öntelt büszkeség
Mások lenézése, megalázása: követelőzés, meg nem értés mások gyengesége iránt. Szomorúság okozása, a hibázó bűnös figyelmeztetések elmulasztása, botránkoztatás.

Túlzott testápolás: Figyelmetlen közlekedés, a jóvátétel elmulasztása,  kötelesség elmulasztása, ima, szentmise elmulasztása, Szentírás, jó könyv, elolvasásának mulasztása.

Gyónni kell , ha durva, akarva súlyos bűnt követtünk el. Bocsánatos bűnöket lehetőleg havonta bánjuk meg, HA rossz gyónást végeztél szentségtörően áldoztál.


Anyagi-pénzügyi jellegű bűnök
csalás
ingyenélés
kölcsönkéregető életvitel
költekezés
lopás
pénzimádat
zsarolás

Testi-fizikai szokásbűnök (szenvedélyek)
dohányzás
gyönyörhajhászás
kábítószer-élvezet
kávézáshoz való kötödés
luxushajhászás
részegség
sok evés

Táplálékkal, itallal kapcsolatos bűnök
dobzódás
mértéktelenség
részegség

Egyéb, a testtel kapcsolatos bűnök
önsajnálat

Paráznaság bűnei
bujálkodás, orgiák
erőszakosság nemi kapcsolatban
házasságon kívüli nemi kapcsolatok
házasságtörés
kacérság
leselkedés
önkielégítés
parázna gondolatok megtűrése
perverzítás
pornó képek-filmek-újságok nézése
szemérmetlenség
tisztálan szemek

Indulat-érzelmi jellegű bűnök
agresszívitás
bosszankodás
féltékenység
megbocsátatlanság
veszekedés

Testi-fizikai erőszakos bűnök
emberrablás
fenyegetés
kegyetlenkedés
magzatelhajtás, abortusz
ölés
öngyilkosság
szadizmus
verekedés

A beszéd (nyelv) bűnei
buta humorizálás
elégedetlenkedés
esküdőzés
gúnyolodás
hazugság
itélkező beszéd
káromkodás
káromlás
kérkedés
pletyka
rágalmazás
szóharc

Jellembeli- és kapcsolatbeli bűnök
ábrándozás
akaratosság
előítéletek elfogadása és ápolása
fajgyűlölet
fékezhetetlenség
felelőtlenség
gonoszság
hálátlanság
hamisság
hízelgés
hűtlenség
igazságtalanság
ítélkezés
lustaság
okoskodás
önhajszolás
önimádat
önzés
szeretetlenség
szívtelenség
tiszteletlenség
türelmesség
uralkodás
versengés

Okkult bűnök
babonaság
gondolatátvitel
idegen kultuszokkal való foglalkozás
jóga
jövendölés
rágalmazás
Sátánnal való okkult foglalkozás
spiritizmus
szerencsejáték
tévtanokkal való foglalkozás
varázslás

Vallásos bűnök
aggodalmaskodás
bálványimádás
engedetlenség
esküdözés
gyülekezet-ellenesség
halottakkal való beszéd
hitetlenkedés
idegen vallások gyakorlása
imádság hiánya
kritizálás
lelki élettelenség
megbotránkoztatás
nem adakozás
öncélú teológizálás
öndicsőités
panaszkodás
pártoskodás
taníthatatlanság
tévtanok követése
törvényeskedés
tudatos ellenállás
vallásos agresszívitás
vallásos képmutatás
vallásos önigazultság
világiasság
vitatkozás, hitviták

 

Az elutasítás gyümölcsei
LÁZADÁS

a vigasztalás elutasítása
mások elutasítása
pesszimizmus
nyersesség
nyersesség keménység
kételkedés
hitetlenség
agresszivitás
káromkodás
kötözködés
makacsság
hisztizés
lázadás
veszekedés

ÖNELUTASÍTÁS

alacsony önértékelés
kisebbrendűségi érzés
visszahúzódás függetlenség
bizonytalanság
méltatlan érzés
szomorúság gyász bánat
önvád
önkárhoztatás
elutasítja a kapcsolatokat
kudarctól való félelem
mások véleményétől való félelem
másfajta félelmek
szorongás, aggódás, depresszió
negatív hozzáállás dolgokhoz
reménytelenség, kétségbeesés

VÉDELMI MECHANIZMUSOK

küzdés, eredmény központúság
teljesítmény központúság, versengés