Cigányélet - zenés könyvbemutató műsorunk volt Érden

Kategória: Munkanapló Megjelent: 2013. április 21. vasárnap

A könyv bemutatója április 11-re, a magyar költészet napjára esett és a stílusos környezetben, az érdi Ijúsági Központ volt, az ott segítő szolgálatban dolgozók, és cigány családok előtt. Az Ifjúsági Központban térben kicsit szűkösen, telt ház előtt, annál közvetlenebb hangulatban mutatkozott be a könyv három szerzője.

Bevezető méltatásában Dr Aradszki András országgyűlési képviselő elmondta, hogy ez a könyv szociográfiai műnek is tekinthető, emellett a szerzők hitvallásából erőt lehet meríteni akik ebben a könyvben krisztusi elköteleződésükről is vallanak. A könyv mégis elsősorban betekintés abba a világba, amiről a többségi állampolgár keveset tud. Javasolta a könyv folytatását is, hisz nekünk is fontos a közeledés a cigánysághoz, akik ötszáz éve itt élnek közöttünk, magyar nyelvet beszélnek és a keresztény valláshoz kötődnek. Sokkal nehezebb lenne, ha törökökkel, mohamedánokkal, más kultúrából érkezőkkel kellene együtt élnünk.

Első „fellépőnk” Balogh Elemér - a könyv egyik szerzője – volt, aki a könyvben szereplő egyik rövid történetét és saját verseit olvasta fel, valamit autentikus kannás zenével, énekkel szórakoztatott bennünket.

Utána én következtem, aki a kötetben szereplő egyik írásom egy részletét olvastam fel, ami személyes hitvallásomnak is tekinthető, majd néhány szóban meséltem a cigány családokhoz kötődő régi kapcsolataimról, a velük együtt töltött időkről, munkámról.

Elemér következett egy újabb verssel, majd jött Gyula (Sipos), aki egy verssel kezdett, utána felolvasott egy rövid történetet, végül közös éneklésre hívta az egybegyűlteket.

Ezután kötetlen beszélgetés alakult ki a hallgatókkal és azt hiszem, kicsit megint közelebb kerültünk egymáshoz .

Úgy tervezzük, hogy tovább folytatjuk ezt a műfajt is. talán így a cigányság belső élete és a misszióban résztvevők velük való kapcsolata is érthetőbbé válik és közelebb kerülünk célunkhoz, a kölcsönös megértéshez és kiengesztelődéshez is.

Tarnóczi Mária