Magyarországhoz köthető szentek segítségül hívása (litánia)

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2017. november 01. szerda

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten!  -  Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szûz Mária,  -  Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya,
Szent István király, 
Szent Imre herceg,
Szent László király, 
Boldog Gizella királyné, 
Árpád-házi Szent Margit, 
Árpádházi Boldog Kinga, 
Árpádházi Boldog Jolán, 
Árpádházi Szent Erzsébet,
Prágai Boldog Ágnes,
Skóciai Boldog Margit,
Az Árpád-ház minden szentjei,  - Könyörögjetek érettünk!
Szent Adalbert,   -  Könyörögj érettünk!
Szent Gellért,
Szent Márton, 
Kapisztráni Szent János,
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk,  - Könyörögjetek érettünk!
Boldog Apor Vilmos,  -  Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor,
Boldog Battyhány-Strattmann László,
Magyar szentek,  -  Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei, 

Légy irgalmas!    -    Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól,
Minden bûntől,
Az ördög cselvetéseitől,
Haragtól, gyûlölségtől, és minden gonosz akarattól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Keresztséged és szent böjtölésed által,
Kereszted és kínszenvedésed által,
Halálod és temetésed által,
Szentséges föltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,
A Szentlélek kiáradása által,
Dicsőséges eljöveteled által,

Hogy nekünk kegyelmezz!  - Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bûnbánatra vezérelj,
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts,
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd,
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősitsd,
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd,
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj,
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess,

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
 
Könyörögjünk! Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket: Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.