Imakilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2017. január 18. szerda

Ma, január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén, Imanapunkon a Pio atya imája nyomán összeállított közös közbenjáró imánkkal járuljunk Isten elé egyházunkért és hazánkért, de az egész Kárpát-medencéért is:

Általános közös közbenjáró ima mindenkiért

1. - Jézusom, Te mondtad: “Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.” Íme, zörgetünk, keresünk és kérjük a kegyelmet, hogy szabadíts meg minket a sátán és a gonosz lelkek minden hatásától és befolyásától, hogy egészen szabadon és tisztán élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek megmenekülésére.

Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség...  Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

2. - Jézusom, Te mondtad: “Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Íme, most nevedben kérjük az Atyától a kegyelmet, hogy minden testi és lelki betegségtõl meggyógyulhassunk és egészségesen, a Te hatalmad jeleként élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek megmenekülésére.

Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség... Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

3.- Jézusom, Te mondtad: “Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodunk, és kérjük a kegyelmet, hogy minden erõtlenségünkbõl, gyengeségünkbõl, hitetlenségeinkbõl, reménytelenségeinkbõl és szeretetlenségeinkbõl emelj ki minket, hogy Általad erõs, a Te mértékedet tartó és szeretetteli életet élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek megmenekülésére.

Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség... Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlen iránt, légy irgalmas hozzánk, nyomorult bûnösökhöz is. Add meg nekünk Szûz Mária Szeplõtelen Szívének, a Te és a mi gyengéden szeretõ Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmeket.

Szent József, az Úr Jézus nevelõatyja, könyörögj érettünk. (Pio atya nyomán)

Fohászok

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és az igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Szűzanyánk! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, ámen.