Ferenc pápa imája Szeplőtelen Fogantatás ünnepén

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2016. december 09. péntek

Ó, Mária, Szeplőtelen anyánk,
ünneped napján jövök hozzád,
és nem egyedül jövök:
hozom magammal mindazokat, akiket Fiad rám bízott,
ebben a városban, Rómában, és az egész világon,
hogy te megáldd őket és kimentsd őket a veszélyekből.

Anyánk, hozzád hozom a gyermekeket,
különösen az egyedül lévőket, a magukra hagyottakat,
akiket épp ezért be is csapnak és ki is zsákmányolnak.
Anyánk, hozzád hozom a családokat,
amelyek mindennapi, rejtett munkájukkal
előreviszik az életet és a társadalmat,
de különösen is azokat a családokat,
amelyek a sok belső és külső nehézség miatt
nehezebben boldogulnak.
Anyánk, hozzád hozom az összes dolgozót, a férfiakat és nőket,
és főképpen azokat bízom rád,
akik hálátlan munkát kénytelenek végezni,
és akik elveszítették munkájukat, vagy nem találnak munkát.

A te szeplőtelen tekintetedre van szükségünk,
hogy ismét tisztelettel és megbecsüléssel,
önző érdekek és képmutatás nélkül
tudjunk az emberekre és a dolgokra nézni.
A te szeplőtelen szívedre van szükségünk,
hogy önzetlenül tudjunk szeretni,
rejtett szándékok nélkül, a másik javát keresve,
egyszerűen és őszintén, álarc és kozmetikázás nélkül.
A te szeplőtelen kezedre van szükségünk,
hogy gyengéden tudjunk simogatni,
hogy megérintsük Jézus testét
szegény, beteg, megvetett testvéreinkben,
hogy felsegítsük, aki elesett, és támogassuk, aki támolyog.
A te szeplőtelen lábadra van szükségünk,
hogy elébe menjünk annak, aki képtelen megtenni az első lépést,
hogy elinduljunk az eltévedt testvér ösvényein,
hogy felkeressük az egyedül élőket.

Anyánk, köszönetet mondunk neked,
amiért a bűn minden foltjától mentesként
megmutatod magad nekünk.
Emlékeztetsz minket,
hogy mindent megelőz Isten kegyelme,
mindent megelőz Jézus Krisztus szeretete,
aki életét adta értünk,
mindent megelőz a Szentlélek ereje,
aki mindent megújít.
Add, hogy ne adjuk át magunkat a csüggedésnek,
hanem bízzunk a te állandó segítségedben,
és mindent megtegyünk, hogy megújítsuk önmagunkat,
ezt a várost és az egész világot!
Imádkozz értünk, Isten szent anyja!

(Magyar Kurir)