"Akkor is virrasszatok..." + ima a Találkozóért

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2018. szeptember 15. szombat

"Akkor is virrasszatok, amikor eltűnik a fény, vagy amikor maga Isten burkolózik homályba, amikor kísértést éreztek arra, hogy meghátráljatok, és amikor a mindig lesben álló gonosz ravaszul azt suttogja, hogy sosem köszönt már be a hajnal. Épp akkor újból boruljatok a földre (vö. Ter 17,3), hogy hallgassátok Istent, aki szól és megújítja ígéretét, melyet sosem von vissza. Akkor is maradjatok hűségesek, amikor a nap hevében megfogyatkozik az állhatatosság ereje, és az erőfeszítés eredménye többé nem meglévő erőforrásainktól függ." (Ferenc pápa szeptember 13-i beszédéből) + Ima a mai Szeretet Földje Találkozóért:

Drága Istenünk! Hálát adunk neked az életünkért, és azért, hogy ebben a korban élhetünk és szolgálhatunk Téged! Hisszük, hogy Te vagy a Szeretet és azt, hogy az a Te akaratod, hogy hazánk, a Kárpát-medence és az egész világ egészen a Te áldásod alá kerüljön és a Szeretet földje legyen. Mennyei Atyánk, kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áraszd ki Szentlelked a mai Szeretet Földje Találkozóra, hogy annak minden pillanata megdicsőíthessen Téged! Áldd meg a zenészeket, az előadókat, az imaszolgálatosokat, minden szolgálót és minden jelenlévőt! Mutasd meg végtelen szereteted irántunk, hogy jelek és csodák, gyógyulások és szanadulások történjenek, az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek, és így is megjelenjen közöttünk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Köszönöm, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.