Ullrich Ágoston atya búcsúztatása

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2017. december 02. szombat

A székesfehérvári püspök az egyházmegye papsága és a rokonság nevében is tudatja, hogy

 

ULLRICH ÁGOSTON

c. esperes, plébános

életének 80., pappá szentelésének 32. évében,

2017. november 15-én

elhunyt az Úrban.

Paptestvérünket, aki 1938. február 5-én született Budapesten, 1986. június 24-én szentelték pappá Székesfehérváron. Papi szolgálatát káplánként kezdte Székesfehérvár-Vasútvidéki plébánián 1986-92 között. Plébánosi kinevezést kapott Sárosdra 1992-94 között, Tatabánya-Felsőgallára 1994-2000 között, majd plébánosként szolgált Csepel-Királyerdőn 2000-től haláláig.

Címzetes esperesi címmel1997-ben tüntették ki.

Paptestvérünk lelki üdvösségéért gyászmisét mutatunk be (a hamvak beszentelésével)

2017. december 8-án (péntek) 12 órakor a Csepel-Belváros plébániatemplomban,

majd du. 3 órakor

földi maradványait Budapesten, a Fiumei Úti Sírkertben helyezzük örök nyugalomra.

 A búcsúzást egy szál virággal kérjük!

„Jézusom, ha jön a végnap,

ismerj engem magadénak!”

   (SzVU 70.)