Eucharisztikus világkongresszus: Pályázatot hirdetnek szentségimádási énekek komponálására

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2017. augusztus 06. vasárnap

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága által kiírt pályázat célja olyan új misetételek megalkotásának inspirálása, amelyek gazdagítják a Katolikus Egyház énekkincsét. December 20-ig várják a pályamunkákat.Az énekek formai és tartalmi elvárásai:

– az egész éneklő közösség (nép) által könnyen énekelhetők legyenek
– rendelkezzenek a liturgikus ének három alapvető tulajdonságával („szent, művészi, egyetemes")
– Hangulatviláguk legyen lelkesítő, örömteli, a lelket Istenhez emelő
– akár orgona, akár más hangszer-összeállítású kísérettel előadhatók legyenek
– tartalmazhatnak többszólamú részeket is, de egy szólamban is énekelhetők legyenek a nép által
– irányítsák a figyelmet az Eucharisztiára, az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztusra
– szövegük nyelve magyar legyen
– a szöveg feleljen meg a Katolikus Egyház tanításának és a magyar nyelv prozódiai követelményeinek
– a kottán legyen utalás a darab tempójára is

Az alkotásokat 2017. december 20-án éjfélig kell megküldeni kizárólag elektronikus úton a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, a kiírásnak megfelelő formátumokban. A tárgyban kérik feltüntetni: Szentségimádási ének pályázat. A pályaművet mp3 kiterjesztésű hangfájlban kérik az e-mailhez csatolni a pdf-ben elmentett, számítógépes kottaíró programmal készített kottával együtt.

A pályaművet a pályázati adatlappal ellátva kell beküldeni. Az adatlap letölthető ITT. Az anyagot a beérkezés után egy négy számjegyű kóddal látják el. A pályázat beérkezéséről a pályázó e-mailben kap visszaigazolást.

A beérkező pályázatokat kezelő, erre felhatalmazott személy az elbírálási folyamatból ki van zárva.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várják.

Ha a nyertes dalokon túlmenően több éneket választanak ki, amely megfelel a bíráló testületnek, a bizottság fontolóra veheti a nyertes dalokon túl más énekek közzétételét az új Katolikus Énektárban.

A szakmai zsűri a jeligés pályaműveket a következő szempontok szerint bírálja el:
– zenei: szakmai színvonal
– a liturgiába való illeszkedés
– a nép bevonhatósága
– a szöveg prozódiájához való dallamalkotás (énekelhetőség)
– a szöveg teológiai helyessége

A nyertes pályaművek díjazása:
I. hely nettó 50 000, azaz ötvenezer Ft
II. hely nettó 40 000, azaz negyvenezer Ft
III. hely nettó 30 000, azaz harmincezer Ft

A legjobb művek ezen felül bekerülnek a készülő új Katolikus Énekgyűjteménybe.

A pályázat eredményéről várhatóan 2018. február 28-tól az iec2020.hu oldalon lehet tájékozódni. A pályaművek elbírálásának határideje a beérkezett pályázatok számának függvényében kitolódhat.

A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaműveket kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.

Amennyiben nem érkezik a kiírásnak megfelelő pályázat, a kiíró fenntartja a jogot új pályázat kiírására.

A pályázat nyilvános. A beérkezett pályaműveket szakmai bírálóbizottság véleményezi – az ebben szereplők nem ismerhetik a pályázók kilétét. A győztes kiléte csak a végeredmény kihirdetésekor derül ki.

A pályázat kiírója a nyertes pályázók díjának kifizetésével a művek felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a dalokat szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázatok anyagát és a pályázók nevét nyilvánosságra hozhatja.

Nevezési díj nincs.

Egy pályázó egy vagy két pályamunkával nevezhet.

Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében a 18 év alatti pályázónak szülői hozzájárulást kell mellékelnie.

A pályázatra korábbi pályázatokra még be nem adott művek nyújthatók be.

A pályázat egyfordulós.

A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.

A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amelynek kitöltésével és beküldésével a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy az értesítést követő öt napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.

A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.

Forrás: iec2020.hu

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír