A Szűzanya 2018. június 25-i üzenete Medjugorjéból

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2018. június 27. szerda

"Drága gyermekek! Ez az a nap, amelyet az Úr adott nekem, hogy hálát adjak mindnyájatokért, azokért, akik megtértek és elfogadták az üzeneteimet és elindultak a megtérés és a szentség útján. Örüljetek, gyermekeim, mert Isten irgalmas és mérhetetlen szeretettel szeret mindnyájatokat és idejövetelem által az üdvösség útja felé vezet benneteket. Mindnyájatokat szeretlek és nektek adom Fiamat, hogy Ő békét adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."  

Medjugorje, 2018. június 25, a jelenések 37. évfordulóján

A Medjugorjei jelenések évfordulója minden évben Keresztelő Szent János ünnepét követő napon június 25 -én van. Az első jelenés valójában Kereszetelő szent János ünnepén kezdődött 1981 június 24 -én. Így ez jelzés értékü, mert most Szűz Mária Jézus Édesannyja, Aki mindnyájunk Édesanyja is készíti az útat a mi szívünk felé az Ő Fia Jézus Krisztus számára, amint Jézus Krisztus földi életében keresztelő Szent János tette!