Végtelen de nem határtalan

Kategória: Eheti Megjelent: 2017. augusztus 14. hétfő

Isten szeretete végtelen, de nem határtalan. Hogy egy hasonlattal éljünk: a számegyenesen két egész szám között végtelen sok törtszám található – hiszen mindig lehet még egy tizedesjegyet (tized, század, ezred, tízezred, stb.) beírni, az eddigiek mellé. De mégis van két határpont: a kezdő és a végső egész szám..

Hasonlóképpen Isten szeretete is végtelen, mégis van határa. Isten úgy szerette a világot, annyira szeretett minket, hogy hajlandó volt emberként eljönni közénk Jézus Krisztusban, vállalta a szenvedést és a kereszthalált értünk. Ez a végtelen Isten végtelen szeretetéből fakadó végtelen áldozata. De ezt éppen azért tette, mert egy pillanatig sem egyezett ki a bűnnel. Nem kötött alkut a sátánnal és nem vállalt közösséget vele. A bűn az a határ, amit Isten soha nem lép át. Ezért ha egy kultúra elmerül a bűnök élvezetében, akkor kivész belőle az élet és minden összetartó erő – mert Isten jelenléte nélkül törvényszerű az összeomlás. Ezt láthatjuk napjainkban.
Ezért ha hazánk megújulását szeretnénk, vissza kell térnünk a megbékélés és az erények útjára. A Tízparancsolat utolsó hét tanácsa mutatja minden közösségnek, hogyan kell élnie, ha fenn akar maradni.
“Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj. Ne törj házasságot. Ne lopj. Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé.” (Kiv 20. 12-17)
Azt pedig, hogy ezt mennyire komolyan kell vennünk, Jézus újra tudatosította hallgatóiban: “Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön.” (Mt 5.21-30)
Jézus azért beszél sokszor a bűnök következményeiről és az elkerülhetetlen ítéletről, hogy komolyan vegyük szavait. Isten előtt nem “magyarázhatjuk ki” bűneinket. Vagy elfordulunk a bűneinktől, vagy elfordulunk Istentől - nincs harmadik út!
Összefoglalva a felebaráti szeretet parancsában: “Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5.43-48)
Isten elutasítja a bűnt, de az embert még bűnös állapotában is szereti. A bűn természetéből következően azonban kihűl a szeretet, megkeményedik a szív, s így terméketlenül elpazarlódnak Isten áldásai. Hiába árasztja tehát kegyelmei bőségét az ilyen emberre vagy közösségre a mennyei Atya. A Föld bőséges termése a bűnös tettek következtében semmivé, sőt a bűn éltetőjévé válik. Végül a bűnös lélek megátalkodik és a sötétség rabszolgája lesz.
Az pedig, hogy a pokol nem csupán gyermekek ijesztgetésére szolgáló mese, azt Jézus szavain és az Egyház hitén túl igazolják a gonosz lélek inspirációja alatt álló kultuszok és azok a szomorú történelmi időszakok, amikor a politikai rendszerek és államok sátáni tervek megvalósításának szolgálatába álltak.

Ezt a szöveget még a 2000-es évek elején írtam, aztán bekerült a Magyar jelenség - a reménység könyve című kötetbe is, ami 2006-ban jelent meg. A könyv már rég elfogyott, de ez a rész (is) még most is aktuális...

Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)