Ez lett a nagy oltásellenesség vége

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2014. január 24. péntek

A független és befolyásos Council of Foreign Relations kutatóintézet globális egészségügyi programja 2008 óta követi nyomon az oltással megelőzhető betegségek járványairól szóló híreket. A szervezet most bemutatott egy interaktív térképet, amelyen a kanyaró, mumpsz és szamárköhögés feljegyzett eseteinek számát mutatja be. Meglepően sok esetet regisztráltak azokban a fejlett országokban, amelyekben egyébként könnyen elérhető lenne a védőoltás.

 

Természetesen a vakcinával megelőzhető betegségek még mindig a gazdaságilag fejletlenebb országokban terjednek jobban. Afrika nyugati részén gyakoriak a kanyaró- és kolerajárványok, Zimbabwéban pedig több mint háromezer tífuszos esetet regisztráltak. A kanyaró a másik leggyakrabban előforduló betegség: 2008-tól napjainkig több mint húszezer esetet regisztráltak India, Pakisztán, Indonézia és a Fülöp-szigetek területén.

De az igazán érdekes fejlemények a fejlett és gazdag országokban vannak, az Egyesült Államokban például több ezer szamárköhögéses megbetegedés volt: egyedül Wisconsin államban hétezer esetről tudnak 2011 és 2013 között, míg Kaliforniában tízezernél is többen betegedtek meg a kórokozótól, amit egyébként majdnem sikerült teljesen eltüntetni a Föld színéről.

Bár a fejlődő országokkal kapcsolatos adatok nem túl pontosak, mert sok esetet nem jeleznek az ottani egészségügyi hatóságoknak, a fejlett országokban pontosak lehetnek a megfigyelések. A nyugati világban a betegségek terjedése nagy valószínűséggel az oltásellenes mozgalom számlájára írható.

 

A brit Andrew Wakefield hírhedt tanulmánya áll az egész hátterében, amelyben azt próbálta bizonyítani, hogy összefüggés van a vakcinák és az autizmus között. Ezt másnak nem sikerült igazolnia, azt viszont igen, hogy Wakefield valószínűleg profitálni akart az oltások várható csökkenéséből (kutatásait olyan ügyvédek pénzelték, akik az oltóanyaggyártókat perlő szülőket képviselték).

Bár elméleteit cáfolták, Wakefield nagyon sok ember fülébe bogarat ültetett, és miatta többen úgy döntöttek, hogy nem oltatják be gyermekeiket. Mára már orvosi végzettség nélküli színészek és más hírességek az oltásellenes mozgalom fő szószólói. Nekik köszönhető, hogy az több évtizedes munkával majdnem megállított betegségek megint képesek járványokat okozni a fejlett nyugaton.

(index)

 

...és a Szeretetláng?!

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. augusztus 14. vasárnap

Fogadd be Lelkemet, és a Szeretet t?zhelyévé teszlek titeket! – énekeljük, mi szociális testvérek, ebben az évben naponta imádságaink végén. Az éves mottót a kezdetekt?l az általános elöljáró, mint lelki ajándékot és feladatot adja az egész közösségnek. Sokszoros tapasztalatunk, hogy prófétai ereje, egymással és az Egyházzal egységet épít? ajándék lett a számunkra.

Idén, Erd? Péter bíboros atya hivatalosan elismerte a Szeretetláng lelkiségi mozgalmat, Kindelmann Erzsébet asszony Naplójára rá került a Nihil obstat pecsétje. S a Napló napfényre hozta, hogy bizony közösségünknek sok történelmi kapcsolódási pontja volt a kezdeteivel. Erzsébet asszony ’mellé rendelt n?vérnek’ tudta Piroska testvért, aki mai szóval, kísér?je lett, a testvérek Báthori utcai Szentlélek kápolnájában sokszor éjszakázva virrasztott.

S most a Szentlélek plébánia templom kriptájában egymás mellett nyugosznak. Így természetes kedves emberi kapcsolatba kerültünk azokkal, akik szolgálják a Szeretetláng ügyét.

Ferenc pápa: Javaink ne uralják, hanem szolgálják az emberiséget

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2014. január 23. csütörtök

Ferenc pápa üzenetben fordult a davosi Világgazdasági Fórum résztvevőihez. A svájci Davosban 44. alkalommal rendezik meg január 22. és 25. között a Világgazdasági Fórumot, amely idén a következő témával foglalkozik: A világ átalakulásának következményei a társadalmi, politikai és az üzleti életben.  

 

Emberi méltóság, gazdasági élet a közjó szolgálatában, társadalmi befogadás, harc az éhség ellen, a menekültek helyzetének javítása – ezek a fő témái annak az üzenetnek, amelyet Ferenc pápa küldött a találkozó mintegy 2500 résztvevőjéhez. Közöttük jelen van mintegy 40 állam- és kormányfő, Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár és Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke.

A Fórum alapítójának és ügyvezető elnökének címzett pápai üzenetet Peter Turkson bíboros, a Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnöke olvasta fel.

A pápa megköszönte a kedves felkérést, hogy üzenetben forduljon a Világgazdasági Fórum éves üléséhez, amelyet szokás szerint Davos-Klosters-ben tartanak a hónap végén. „Bízom abban, hogy a találkozó alkalmat nyújt arra, hogy a résztvevők elmélyítsék megfontolásaikat, amelyek az utóbbi években az egész világot sújtó gazdasági válság okaira irányulnak” – írja levelében a pápa, majd így folytatja:

„Szeretnék néhány észrevételt tenni, abban a reményben, hogy azok gazdagíthatják a fórumon zajló vitát, és hasznos módon járulhatnak hozzá fontos munkájához. Különböző területeken számottevő változások és jelentős haladás korát éljük, amelyek fontos következményekkel járnak az emberiség életét illetően.” Valóban, „dicséretre méltók azok a lépések, amelyek az emberek jólétének javítására irányulnak olyan területeken, mint az egészségügyi ellátás, oktatás és kommunikáció” – idéz a pápa az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítása 52. pontjából.

El kell ismernünk, hogy a modern vállalkozói tevékenység alapvető szerepet játszott ezeknek a változásoknak a megvalósításában, ösztönözve és fejlesztve az emberi intelligencia hatalmas erőforrásait. Ennek ellenére az elért sikerek – bár sok ember számára mérsékelték a szegénységet – gyakran széleskörű szociális kirekesztéshez vezettek. Valóban, korunk embereinek nagy része továbbra is megtapasztalja nap mint nap a bizonytalanságot és annak gyakran drámai következményeit.

A találkozó keretében szeretném hangsúlyozni annak a jelentőségét, amellyel a különféle politikai és gazdasági szektorok rendelkeznek, hogy előmozdítsanak egy mindenkit befogadó megközelítést, amely figyelembe veszi minden ember méltóságát és a közjót. Egy olyan megfontolásra utalok, amelynek jelen kellene lennie minden politikai és gazdasági döntésben, de amely időnként alig látszik valamivel többnek egy mellékes gondolatnál.

Mindazok, akik ezekben a szektorokban dolgoznak, konkrét felelősséggel tartoznak mások iránt, különös tekintettel azokra, akik a legtörékenyebbek, leggyengébbek és legsebezhetőbbek. Tűrhetetlen, hogy emberek ezrei továbbra is naponta éhen halnak, holott nagy mennyiségű élelmiszer áll rendelkezésre, amelyet gyakran elpazarolnak.

Ehhez hasonlóan nem maradhatunk közömbösek a sok menekült iránt sem, akik az emberhez méltó élet minimális körülményeit keresik, és akik nemcsak, hogy nem találnak befogadásra, de gyakran tragikus körülmények között életüket is veszítik, miközben egyik helyről a másikra igyekeznek.

Tudom, hogy ezek erőteljes, sőt drámai szavak, de az a céljuk, hogy egyrészt megerősítsék, másrészt ösztönözzék ezt a közgyűlést a dolgok megváltoztatására. Akik bebizonyították képességüket arra, hogy újítsanak és megjavítsák sok ember életét találékonyságuk és professzionális szaktudásuk révén, a továbbiakban is járuljanak hozzá ahhoz, hogy szakképzettségüket azoknak a szolgálatába állítsák, akik még mindig mélyszegénységben élnek.

Szükség van egy megújult, mély és szélesebb értelemben vett felelősségre mindenki részéről. „Az üzleti vállalkozás voltaképpen egy hivatásforma, egy nemes hivatás, feltéve, ha az érdekelt személy felteszi magának a kérdést az élet szélesebb körű jelentésére vonatkozóan” (Evangelii gaudium, 203). Ezek a férfiak és nők hatékonyabban szolgálhatják a közjót és hozzáférhetőbbé teszik a világ javait mindenki számára. Ennek ellenére az egyenlőség iránti elkötelezettség valami többletet igényel, mint a gazdasági növekedés, bár feltételezi azt.

Mindenekelőtt igényli „a személy transzcendens szemléletét” (XVI. Benedek, Caritas in veritate, 11), mivel „az örök élet távlata nélkül az evilági fejlődés légüres térbe kerül”.  Felszólít továbbá olyan döntésekre, mechanizmusokra és folyamatokra, amelyek a javak jobb elosztására, foglalkoztatási erőforrások megteremtésére irányulnak, és elősegítik a szegények helyzetének átfogó javítását, ami túlmutat a pusztán jóléti, a szociális ellátás biztosítására irányuló gondolkodásmódon.

Meg vagyok győződve, hogy a természetfeletti felé való nyitottságból kiindulva kialakulhatna egy új politikai és üzleti mentalitás, amely képes arra, hogy minden gazdasági és pénzügyi tevékenységet a valóban humánus etika szemszögéből közelítsen meg. A nemzetközi vállalkozói közösség számíthat sok nagyon becsületes és következetes embertársunkra, akinek munkáját az igazságosság, a nagylelkűség magasrendű eszményképei ihletik és irányítják, valamint akik felelősséget éreznek az emberi család hiteles fejlődése iránt.

Arra bátorítalak tehát benneteket, hogy merítsetek ezekből a nagy erkölcsi és emberi erőforrásokból; határozottan és előrelátóan nézzetek szembe ezzel a kihívással. Természetesen anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk minden  tudomány és szakmai sajátos igényeit, arra kérlek benneteket: cselekedjetek úgy, hogy javaink ne uralják, hanem szolgálják az emberiséget!

Elnök Úr, Kedves Barátaim!
Bízva abban, hogy rövid üzenetemben a lelkipásztori gondoskodás jelét látjátok, és építő hozzájárulást ahhoz, hogy tevékenységetek legyen mindig egyre nemesebb és termékenyebb. Szeretném megismételni jókívánságaimat a találkozó sikeréhez, miközben Isten áldásáért imádkozom az Ön számára, a fórum résztvevőire, valamint családjaikra és munkájukra” – írja a Világgazdasági Fórum elnökéhez és résztvevőihez intézett levelében Ferenc pápa.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

 

Mitől újulna meg valóban az egyház? – Chaput érsek gondolatai

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. augusztus 13. szombat

"Az egyházat nem az emberek alapították, nem az emberek tulajdona, és nem áll jogukban, hogy újra kitalálják” – mondta az újonnan kinevezett philadelphiai érsek. Megújulásra azonban szükség van – de hogyan?

Brutálisan meleg év volt 2013 is

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2014. január 23. csütörtök

Újabb bizonyítékot találtak a NASA tudósai a globális felmelegedés folytatódó trendjére, és a számításaik szerint 2013 a hetedik legmelegebb év volt 1880 óta. Az elmúlt 134 évben a tíz legmelegebb év - 1998 kivételével - mind 2000 után volt. A legforróbb 2010 és 2005 volt.

 

A New York-i központú NASA Goddard Intézet kedden adta ki a globális földfelszíni mérésekkel kapcsolatos legújabb jelentését, amelyben már a 2013-as adatok is benne vannak. A sajtóanyaghoz mellékelt videón jól látszik, hogy a Földön most sokkal melegebb van, mint több évtizeddel ezelőtt.

Az átlaghőmérséklet 2013-ban 14,6 Celsius-fok volt, ami 0,6 fokkal magasabb a huszadik század közepén mért értékeknél. Az új elemzések szerint 1880 óta 0,8 fok volt a globális átlaghőmérséklet növekedése.

Kihangsúlyozták a tudósok, hogy az időjárás miatt évről évre változik az átlaghőmérséklet, de a Föld légkörében felgyülemlő üvegházhatást okozó gázok hosszú távon növelik a globális hőmérsékletet. Tehát nem feltétlenül úgy történik a felmelegedés, hogy minden egyes év melegebb lesz az előzőnél, ugyanakkor a tudósok arra számítanak, hogy minden egymást követő évtized átlaga egyre melegebb lesz.

Mint azt számos vizsgálat egyértelműen bizonyítja, az emberiség által kibocsátott szén-dioxid nagymértékben hozzájárul a földi klíma átalakulásához, mivel csapdába ejti a hőt. Az emberi tevékenységnek hála a légköri szén-dioxid szintje magasabb, mint bármikor az elmúlt nyolcszázezer évben.

A vizsgálatok szerint 1880-ban 285 ppm (egység per millió) volt a légköri szén-dioxid szintje, ami 1960-ra 315 ppm-re nőtt, tavaly pedig meghaladta a 400 ppm-et.

(index)

 

A keresztény nyaralás tíz pontban

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. augusztus 06. szombat
Juan del Río Martín spanyol tábori érsek szerint kétféleképpen élhetjük meg a nyaralást: az egyik az eluralkodó hedonista kultúra által megerősített ’édes semmittevés’, a másik, amit XVI. Benedek javasol, hogy az evangéliumot is a bőröndbe tesszük, azaz urai vagyunk nyaralásunknak. Jó, ha értékeljük, de ne mitizáljuk soha a nyaralást, és fedezzük fel azokat az értékeket, amelyeket magában hordoz az évnek ez az időszaka - idézi az érseket a Zeint. A főpásztor tíz pontot ajánl figyelmünkbe, hogy valóban keresztény módon nyaraljunk.

Egy közülünk: életvédő hálózatot teremt a polgári kezdeményezés

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. július 23. kedd

Európa-szerte nagy figyelmet kelt az Egy közülünk Európai Polgári Kezdeményezés. Első ízben éri el életvédő mozgalom, hogy összegyűjti az 1 millió aláírást, és eleget tesz a legalább 7 különböző tagállamból érkező minimumok feltételének. Az Egy közülünk 802 000 aláírásnál tart, és kilenc tagállam teljesítette már a szükséges minimumot, Magyarország az elsők között.  Frivaldszky Edit, a hét tagú nemzetközi polgári bizottság tagja, a mozgalom magyarországi képviselője számolt be tevékenységükről.

A rák megelőzésének hat legfontosabb tényezője

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. augusztus 02. kedd

Mi folyamatosan imádkozunk betegekért és látjuk a rákos betegségek milyen rettenetes mennyiségben vannak jelen nálunk. Hiszünk az ima erejében, de hiszünk abban is, hogy Isten az orvostudományon keresztül is segíteni akar az embereken. Ezért örömmel tesszük közzé ezt a cikket, amelyben David M. Katz, a Yale Egyetem betegségmegelőzési kutatóközpontjának alapító orvos igazgatója hat olyan életmódbeli tényezőt gyűjtött össze blogjában, amelyek a tudományos szakirodalom eredményei alapján hatékonyak lehetnek a rák kialakulásának vagy kiújulásának megelőzésében.

A fatimai titkok

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. augusztus 02. kedd

A Sz?zanya a három látnoknak adott látomásban több mindent mutatott a fatimai látnokoknak. Ezt nevezik a "három fatimai titoknak" is. Ebb?l kett?t a Vatikán már korábban nyilvánosságra hozott, a harmadikat csak nemrégiben tették közzé. Itt most egyben olvasható a jelenés:

Szép új világ! - Fesztiválhirdetés: 100 százalék Sátán

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. július 23. kedd

Az egyik legnagyobb magyar hírportálon ezt a címet adták csalogatóul a nyári zenei festtiválkörképhez: Száz százalék Sátán. Azt gondolhatnánk, hogy az egész nem több, mint egy bombasztikusnak szánt főcím, de az ajánlóból kiderül, hogy a szerző értékrendjét valóban ez a szellemi irány határozza meg.

Muszlim világ - megerőszakolták, majd ő lett a vádlott

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. július 23. kedd

Azért fordult a rendőrséghez, mert megerőszakolták, de később mégis ő lett a vádlott. - Tizenhat hónap börtön várt rá házasságon kívüli szexuális kapcsolat miatt, de most szabadon távozhat Dubajból egy norvég nő.