Teljes búcsú lehetősége az irgalmasság vasárnapján!

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2018. április 08. vasárnap

Szent II. János Pál pápa az Isteni Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította ezt a vasárnapot Szent Fausztina nővér magánkinyilatkoztatása alapján. Az Apostoli Penitenciaria 2002. június 29 - én kelt dekrétuma szerint teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a szokásos feltételeket teljesítik. Gyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékára. Imádkozzunk e napon az országgyűlési választások sikeréért is.)

A búcsú elnyerésére minden templomban vagy kápolnában van lehetőség. Részleges búcsú akkor nyerhető, ha a hívő az Irgalmas Jézushoz fordul imádságával!

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Napló 1146)

Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér Húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Irgalmas Istenünk! Ezen a napon hazánk vezetőket választ magának az országgyűlési választásokon. Add, hogy neked tetsző jelölteket válasszanak minden választókörzetben, és segíts, hogy a megválasztott képviselők a megegyezést keresve, együtt tudjanak dolgozni a Te dicsőségedre és az egész nép javára! Kérünk, hozd el a békét és a kiengesztelődéstnépünknek!

Köszönjük Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.