Ateisták és vallásosok a facebookon

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2017. december 27. szerda

Az ateisták és a vallásos emberek posztjait vizsgálta a Facebookon egy tanulmány, amely alaposan kielemezte az online közösségi oldalakon történő kommunikáció folyamatát, jellegét és a beszélgetők szóhasználatát is. Egészen érdekes megfigyelések születtek: kiderült például, hogy akik semmilyen vallás irányába nincsenek elkötelezve, sokkal többször említik a test és a halál témáját, és úgy általában ezt a két kifejezést is.

Vannak bizonyos ismétlődő sémák
Az ateista felhasználók jóval több negatív értelmű szót használnak, és sokkal aktívabban, illetve több emberrel kommunikálnak. A vallásos emberek posztjaiban és kommentjeiben rengeteg olyan pozitív kicsengésű szó van, mint például a szeretet, anya, az "én" helyett pedig a "mi" személyes névmás.

Sok a nyelvi különbség a két csoport között
A kutatás eredménye szerint a hívő emberek szóhasználata pozitív attitűdöt sugall, és olyan szavak is sűrűn előfordulnak benne, mint a boldog, a család vagy a szerelem. Az ateista szemléletű Facebook-felhasználók sokszor leírnak indulatszavakat, hajlamosak a negatív önkifejezésre, emocionálisan túlfűtötten és sokat kommunikálnak. Mindezek ellenére azt figyelték meg a kutatók, hogy az utóbbi csoport tagjai sokkal jobb hallgatóságnak és interaktív online beszélgetőpartnernek bizonyulnak, mint a vallásos netezők.

Bizonyos szavakat sokszor használnak
A nem vallásos emberek szóhasználata sokszor tükröz gondolkodó, okfeltáró folyamatokat. Akik valamilyen hithez hűek, többször leírják, hogy ördög, áldás vagy ima. A tanulmány közel 13 ezer brit és amerikai facebookozót vizsgált. David Yaden, a Pennsylvaniai Egyetemen kutatásának vezetője úgy nyilatkozott, hogy a vallási hovatartozáshoz pozitív érzelmek és társas-szociális szavak tartoznak. A negatív érzelmek és az elemző folyamatok pedig a nem vallásos csoporthoz való tartozással függenek össze.
A kutatásban résztvevő önkéntesek a vizsgálat után beszámoltak felekezeti hovatartozásukról, és egy írásos önelemzést is kértek tőlük, a személyiségükre és a verbális szokásaikra vonatkozóan. A nem vallásos emberek majdnem mindegyikénél előfordult a gyűlölet szó használata, és sokszor leírták az esküszöm szót.

Az online szóhasználatból lehet következtetni a vallásra
Jelenleg a világ népességének több mint 80%-a azonosítja a hitét valamilyen vallással vagy felekezeti nézettel, és a tendencia növekszik. Az előzetes tanulmányok és a nyelvészek szerint a vallásosság kapcsolódik a hosszabb élethez, a kiegyensúlyozottabb élethez, de bizonyos fokig a rasszizmushoz és meglepő módon az elhízáshoz is.
A facebookos nyelvhasználat megértése része annak a nagyobb képnek, ami feltérképezi a vallás, az online kommunikáció és az életvitel összefüggéseit. Még nem tudják pontosan, hogy az eltérő nyelvi magatartás pontosan tükrözi-e a csoportban lévők pszichológiai állapotát, illetve a nyelvhasználat árulkodik-e a csoport társadalmi normáiról, esetleg a kettő kombinációjáról van-e szó.
(femina.hu)