Mi lesz veled, európai család? – Kiadvány a keresztény családmodell EU-s helyzetéről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2017. szeptember 06. szerda

"Mi lesz veled, európai család?” címmel jelent meg tavaly magyarul az Európai Katolikus Családegyesületek Föderációja (FAFCE) két tanulmánya. A keresztény családmodell elleni európai uniós lobbival is foglalkozó füzet mostantól elektronikus formában is olvasható.

„A család a társadalom legkisebb egysége. Egészséges, élhető társadalom csak egészséges és termékeny családokból alakulhat ki. Tudományosan igazolható tény, amit a gyakorlati tapasztalat is alátámaszt, hogy a gyermekek fejlődésének legjobb helye a stabil, egész életre szóló elköteleződésen alapuló család” – írja Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke a Magyar Katolikus Családegyesület honlapján közzétett magyar kiadás előszavában.

„Földünkön eluralkodott az ideiglenesség és a leselejtezés kultúrája: nem köteleződünk el véglegesen, kapcsolataink, felelősségvállalásaink ideiglenesek, amit meguntunk, azt eldobjuk − így selejtezzük le a divatjamúlt holmit, de az »öregeket« és a megunt élettársat is. Mindez gyengíti a családot mint a házasságon alapuló természetes közösséget, ami pedig nem szolgálja a társadalom javát. Semmiféle ideiglenes vagy az élet továbbadása elől elzárt kapcsolat nem biztosíthatja a társadalom jövőjét” – teszi hozzá írásában a püspök.

Bíró László szerint az Európai Unió és az Európa Tanács dokumentumai sok esetben foglalkoznak a házasság, a család és a gyermekvállalás kérdéseivel. Ezek a dokumentumok útmutatóul szolgálnak az egyes tagországok számára. Sokszor azonban nehézség merül fel értelmezésüket illetően, és nem tisztázott az egyes szervek hozzáértése, jogosultsága az adott kérdésben, vagy a használt fogalmak pontos jelentése sem. Mindez oda vezet, hogy gyakran maguk az illetékesek sem látják egy-egy folyamat célját és jelentőségét; a jóakaratú állampolgár pedig követni sem tudja az irányváltásokat. Sokfelé a törvényhozás megkönnyíti a különféle „modern” családmodellek kialakulását, elősegítve ezzel az „elavult”, kizárólagos, felbonthatatlan és az életre nyitott család eltűnését.

Az európai katolikus családegyesületek azzal a céllal, hogy egyesült erővel síkra szállhassanak az európai szerveknél a katolikus családok érdekében, 1997-ben megalapították az Európai Katolikus Családegyesületek Föderációját (FAFCE). Magyarország a Magyar Katolikus Családegyesület révén 2004-től aktív tagja a FAFCE-nak.

A FAFCE 2016 áprilisában a tagszervezetek rendelkezésére bocsátott két tanulmányt. A tanulmányok bemutatják azokat az aktuális folyamatokat, amelyek rombolják a hagyományos családot és házasságot, illetve családi értékeket. Rámutatnak e folyamatok mozgatóerőire, feltárják életellenességüket, a nemiség és a nemi irányultság értelmezése körüli erkölcsi és jogi zavarokat, valamint az ebben a helyzetben egyre súlyosbodó válság jeleit. Ezt a két tanulmányt olvashatják most már elektronikus formában is az érdeklődők.

„Őszintén kívánom, hogy e füzet olvasása ne keserítse el az olvasót, hanem segítse eligazodni a házasság, a család, az emberi élet körüli hangzavarban, és így saját, valamint mindazok házassága és családja, akikkel kapcsolatba kerül, biztosabb alapra épülhessen. A sziklára épített ház pedig állni fogja a viharokat” – biztatja a keresztény családeszményben hívőket Bíró László A házasság és a család ma. Jogi és társadalmi változások Európában alcímű kiadványban.

Forrás: Magyar Katolikus Családegyesület

Fotó: Pixabay.com

Magyar Kurír