Ferenc pápa: A keresztény megkülönböztetés szempontja a konkrétság

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2019. január 08. kedd

Vízkereszt ünnepe után hétfőn, január 7-én Ferenc pápa újrakezdte reggeli homíliasorozatát a vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában, a reggel bemutatott szentmisén.

A napi olvasmány (1Jn 3,22–4,6) és evangélium (Mt 4,12–17.23–25) kapcsán a Szentatya leszögezte: a kereszténység számára a helyes döntéshez szükséges megkülönböztetés alapvető szempontja a konkrétság, a tárgyszerűség. Ebben az összefüggésben a szentek a „konkrétság őrültjei”, akik abban segítenek bennünket, hogy a helyes megkülönböztetés útján járjunk, elkerülve a képzelgést és a hamis próféták önáltatását.

Az Istenhez jutás szabad, amihez János apostol adja a kulcsot: „Higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást”, csakis így kérhetjük az Istentől azt, amit akarunk, bátran – fogalmazott homíliájában Ferenc pápa. – A hit azt jelenti, hogy hiszünk a megtestesült Isten Fiában, ami hit Jézus Krisztusban: Jézus Krisztus konkrét Isten, aki Mária méhében fogant, Betlehemben született, gyermekként növekedett; Egyiptomba menekült, visszatért Názáretbe; aki apjától megtanult olvasni, dolgozni, aztán később prédikált… Konkrét. Jézus konkrét ember: ember, aki Isten, de ember. Nem ember álarcú Isten. Nem. Ember.

Krisztusnak teste van – szögezte le a pápa. – Ez az első parancsolat konkrétsága. De a második is konkrét: egymást szeretni, konkrét szeretettel, nem képzelt szeretettel. Nem úgy, hogy azt mondom, „szeretlek”, aztán a nyelvemmel, a pletykálkodással tönkreteszlek. Ez nem szeretet. A szeretet konkrét, miként Isten parancsolatai konkrétak. A keresztény megkülönböztetés szempontja a konkrétság, nem pedig az eszmék és a szép szavak. Konkrétság – ez a kihívás!

János apostol, aki Isten megtestesülésének lelkes hirdetője, levelében arra buzdít, hogy vizsgáljuk meg a lelkeket, vajon Istentől valók-e – emlékeztetett a Szentatya. – Ebből adódik, hogy amikor valamilyen ötletünk támad Jézusról, a népről, hogy valamit csinálni kell, hogy a megváltás milyen úton haladjon, azt meg kell vizsgálni. A keresztény ember élete alapvetően a Jézus Krisztusban és a szeretetben való hitre épülő konkrétság. Ám a helyes megkülönböztetéshez lelki éberség szükséges. A keresztény élete harc is, mert jönnek hamis eszmék, hamis próféták, akik egy „soft”, egy puha Krisztust propagálnak, test nélkül, és viszonylagos szeretettel a felebarát iránt, így okoskodva: „Igen, ezek velem vannak, de azok ott nem…!”

Higgyünk a testben hozzánk jött Krisztusban, higgyünk a konkrét szeretetben – buzdított Ferenc pápa – , és az Ige megtestesülésének nagy igazsága szerint gyakorljuk a megkülönböztetést, hogy megértsük a „szellemeket”, vagyis a sugalmazást, hogy azok valóban Istentől jönnek-e. A hamis próféták ugyanis a világból jönnek: az ördög mindig arra törekszik, hogy eltávolítson minket Jézustól, hogy ne maradjunk Jézusban.

Mindehhez lelki éberségre van szükség – figyelmeztetett a pápa. – A bűnök feletti kötelező lelkiismeret-vizsgálaton túl naponta három-öt percben meg kell magunktól kérdezni, hogy mi történt a szívünkben. Milyen sugallatok támadtak, netán az Úr néhány „őrült” ötlete merült fel? A Lélek ugyanis némelykor „őrült dolgokra” ösztönöz, „Isten nagy őrületeire” – fogalmazott a Szentatya, és példaként egy olyan emberre utalt, aki jelen volt a szentmisén, és aki több mint negyven éve elhagyta Olaszországot, hogy misszionárius legyen a leprások között Brazíliában.

Ki tud segíteni a megkülönböztetésben? – tette fel a kérdést Ferenc pápa. – Isten népe, az Egyház, az Egyház embersége, a testvérek, akiknek karizmájuk van a dolgok világos meglátásában. Éppen ezért fontos a keresztény számára, hogy lelki emberekkel lelkibeszélgetést folytasson. Nem kell a pápához vagy a püspökhöz mennie, hogy jó-e, amit érez. Sok ember, pap, szerzetes, világi hívő van, akik képesek segíteni azzal kapcsolatban, hogy mi történik a lelkemben – hogy ne hibázzak. Jézus kiment a pusztába nyilvános működése kezdetén, és az ördög meglátogatta ott, és három dolgot javasolt neki, melyek nem Isten Lelke szándéka szerint valók voltak. Ő pedig Isten szavával utasította vissza a kísértőt. Ha megtörténhetett Jézussal, akkor velünk is megtörténhet. De ne féljünk! – hangsúlyozta a Szentatya.

Szentbeszéde végén Ferenc pápa arra emlékeztetett, hogy Jézus idejében is voltak „jóakaratú emberek”, akik másként képzelték el Isten útját. A Szentatya idézte a farizeusokat, a szadduceusokat, az esszénusokat, a zelótákat, akik mindannyian kezükben tartották a törvényt, mégsem jártak mindig a legjobb úton.

A felhívás az engedelmesség szelídségére szól, ezért Isten népének a konkrét dolgokban kell előrehaladnia. A szeretetben, a hitben, az Egyházban. Mindez fényt derít az Egyház fegyelmére, mely ha konkrét, akkor segít a növekedésben. Isten, aki maga konkréttá lett, konkrét asszonytól született, konkrét életet élt, konkrét halált szenvedett, arra kér bennünket, hogy konkrétan szeressük testvéreinket – emelte ki hétfő reggeli homíliájában Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír